SkilleToppknapp Rovdyr Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Ulukker Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Lyd og Video Fylkesleksikon 115pskille_slutt
Sogn & Fjordane Fylkesleksikon 3_1
Her er du: NRK.no > Nyheter > Distrikt > NRK Sogn og Fjordane > Fylkesleksikon
SPONSORAR
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Sparebanken Sogn og Fjordane
NRK.no
Leksikonredaktør:

Nettansvarleg:

Distriktsredaktør:

Copyright:
NRK Sogn og Fjordane

 
Historia i Bremanger:

Legetenesta i Bremanger

Heilt fram til 1866 hadde folk i tidlegare Davik kommune svært dårleg legedekning. Frå 1802 til 1840 budde den einaste distriktslegen for Fjordane på Faleide ved Stryn.

Publisert 16.06.2004 12:06. Oppdatert 17.02.2007 18:04.
I 1840 fekk Nordfjord eigen distriktslege, men først i 1866 vart Nordfjord delt i eit indre, midtre og ytre legedistrikt. Legen i ytre budde i Måløy, og dit sokna pasientar frå Rugsund sokn - som då også omfatta noverande Totland sokn. Davik og Ålfoten sokn fekk legehjelpa frå Nordfjordeid.

Treg utrykking

Det kunne vere vanskeleg å få distriktslege Cappelen i Måløy ut på sjukebesøk: I 1859 kom ein mann frå Lauvneset i Davik for å hente legen i Måløy til fire menneske som låg sjuke heime. Men det passa ikkje legen nett då. Han skulle kome seinare, sa han. Cappelen dukka opp først tre og ei halv veke seinare. Det vart klaga til departementet over slik framferd, men fåfengt.

Sårlege skulle avhjelpe legemangelen

Legedekninga var som ein skjønar svært mangelfull, og i 1844 søkte Davik komunestyre om å få tilsett den sjølvlærde Mikkel I. Tømmerstøl som sårlege. - Sjå elles under Eid kommune, artikkelen Bygdedokteren på Tømmerstøl.
I 1866 vart Nordfjord med Bremanger delt i tre med eit ytre, midtre og indre legedistrikt. Distriktslegen i ytre budde framleis i Måløy, og dekte Selje, Vågsøy og bygdene frå Bryggja og Rugsund og vestover i gamle Davik kommune.

Legekontor på Bryggja

Sist på 1800-talet slo det seg til eit par privatpraktiserande legar på Bryggja med etternamn Olsen og Bendiksen. Kor lenge dei budde der, er ukjent. I 1912 fekk Davik kommune eigen distriktslege, busett på Bryggja, der det vart bygd legebustad. Legekontoret på Bryggja var i drift i lang tid etter at Davik kommune var oppløyst. På Bryggja var det plassert hurtiggåande legeskyssbåt.


MEIR OM BREMANGER 
Bremanger kommune

 
Aviser og media i Bremanger
Historia i Bremanger
Industri og næring i Bremanger
Kjende personar i Bremanger
Kommunehistoria i Bremanger
Krigshistoria i Bremanger
Kyrkjer i Bremanger
Samferdsle i Bremanger
Skular i Bremanger
Verd å sjå i Bremanger

 
Video frå Bremanger
Lyd frå Bremanger
SE OGSÅ

Finn fram i Fylkesleksikonet!
Vel ein kommune:
Tilbake til framsida av fylkesleksikonet
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
SØK I LEKSIKONET
Personar Kongevitjingar MEdia Samferdsle Laksefisket Næring Alfabetisk oversyn:
ABCDEFGHIJKLMNO
PQRSTUVWXYZÆØÅ
Informasjon
 
SØK I FYLKESLEKSIKONET
Informasjon
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
Personar Kongevitjingar Media Samferdsle Laksefisket Næring

Harald Hårfagre var sogning

Den første kongen i Noreg, Harald Hårfagre, var sogning. Han vaks opp på Husabø på Leikanger, der mora kom frå. Les meir om kong Harald Hårfagre og landsamlinga og om slekta hans i Sogn.

Slaget i Sildagapet i 1810

Den 23. juli 1810 gjekk to engelske krigsskip til åtak på ei lita, norsk flåteavdeling ved øya Silda sør for Stad og tok det norske mannskapet til fange. Dagen før hadde engelskmennene herja i Ervik-bygda på Stad. Kvifor gjekk den mektige engelske marinen til åtak på skrøpelege, norske kanonjollar i Ytre Nordfjord?

Då fiskedampskipa stakk til havs

Då den første dampdrivne fiskebåten, ”Activ”, gjekk ut frå Ålesund i 1885, innvarsla det ein ny epoke for norske fiskeri: Havfisket. Dei store skipa gjorde det mogeleg å utnytte fiskeressurane langt til havs. Kring 1910 hadde Sogn og Fjordane 20 slike store fiskedampskip. Fleire av dei vart brukte i aktivt fiske heilt fram på 1960-talet.

Nydyrkingskommunen Jølster

Frå 1920-talet og fram til like etter krigen fekk Sogn og Fjordane i alt 623 nye gardsbruk. Selskapet Ny Jord spela ein aktiv rolle i nydyrkingsarbeidet i mellomkrigskrigtida, og særleg merka Jølster seg ut som den store nydyrkingskommunen med 57 nye bruk.

Ei mellomalderkyrkje langt til havs

I mellomalderen låg det ei kyrkje på Utvær. Utvær ligg åtte km vestanfor dei andre øyane i Solund, og er det vestlegaste punktet i Noreg som har vore busett. Kvifor vart det bygd eit gudshus bokstaveleg tala midt ute i havet?

Sjalu tenestejente drap gardkona

Sjalusi er diverre eit klassisk drapsmotiv. Slik var det også for tenestejenta Sigrid i Vetlefjorden ein gong på 1600-talet då ho la sin elsk på husbonden på garden. Men for å kapre han måtte ho få kona av vegen, og til det trengde ho hjelp.

Få nazistar i Sogn og Fjordane

Ingen fylke i landet hadde så få medlemmer av Quislings Nasjonal Samling som Sogn og Fjordane. Berre 396 fjordingar og sogningar var medlemmer i NS under 2. verdskrig, og mange av desse var innflyttarar og unge jenter som hadde kontakt med tyskarane. Fleire kystkommunar var så godt som frie for NS-folk.

Den heimekjære amtmannen

I 1763 vart Joachim de Knagenhjelm utnemnd til den første amtmannen i Sogn og Fjordane. Det første han gjorde, var å flytte heim til mor på Kaupanger hovedgård. Men berre åtte år seinare vart Knagenhjelm nærmast tvangsflytta til Nord-Noreg. Kvifor?
Copyright NRK © 2009  -  Telefon: 815 65 900  -  E-post: info@nrk.no