SkilleToppknapp Rovdyr Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Ulukker Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Lyd og Video Fylkesleksikon 115pskille_slutt
Sogn & Fjordane Fylkesleksikon 3_1
Her er du: NRK.no > Nyheter > Distrikt > NRK Sogn og Fjordane > Fylkesleksikon
SPONSORAR
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Sparebanken Sogn og Fjordane
NRK.no
Leksikonredaktør:

Nettansvarleg:

Distriktsredaktør:

Copyright:
NRK Sogn og Fjordane

 

Ordførarar i Bremanger

Augustinus Nordbotten var ordførar i to periodar
Augustinus Nordbotten var ordførar i to periodar
Fram til 1866 høyrde øyane og vestre del av fastlandet til Kinn kommune. For ordførarar i Kinn fram til 1866 – sjå Flora kommune. Dessutan var Davik eigen kommune fram til 1964.

Publisert 03.03.2004 13:53. Oppdatert 25.03.2004 11:54.

Ordførar i Bremanger kommune frå 1866 og fram til kommunesamanslåinga i 1964:

Handelsmann Rasmus Andreas Lexau 1866 - 1869
Bonde Gullak Vindspoll 1870 - 1871
Bonde Nils Øvrebotten 1872 - 1873 og 1876 - 1879
Lærar Absalon Gulestøl 1874 - 1875
Lærar og fiskar Eilert O. Nøttingnes 1880 og 1882 - 1890
Didrik Lexau 1881 og 1897 - 1898
Anders Hauge 1891
Lærar og fiskar Abraham N. Øvrebotnen 1892 - 1896
Bonde Kristoffer Indrehus 1899 - 1913
Bonde og fiskar Didrik Værøy 1913 og 1915 - 1916
Bonde og fiskar Augustinus Nordbotten 1914 og 1917 - 1919
Bonde og fiskar Henrik Grotle 1920 - 1928
Bonde og fiskar Alf Torvanger 1929 - 1941 og 1945 - 1951
Handelsmann Reidar Torvanger 1952 - 1959
Lensmann Mons Monsen 1960 - 1964

Ordførarar i Davik kommune fram til kommunesamanslåinga i 1964:

Davik kommune omfata også bygdene frå Reksnes, Kjølsdalen, Haus, Lefdal, Maurstad, Byggja og Almenning på nordsida av Nordfjord. Nokre av ordførarane har heimstad i desse bygdene.

Handelsborgar Henrik Didr. Echoff Friis 1837 - 1839
Sokneprest G.J. Lund 1840 - 1843
Proprietær Peter Martin Knoph 1844 - 1847
Proprietær Ole Martin Wiig 1848 - 1849
Sokneprest Chr. Meyer 1850 - 1859 og 1862 - 1867
Handelsborgar Lauritz Elstrand 1860 - 1861
Sersjant John Rasmusson Muri 1868 - 1871
Bonde Ola Abrahamson Haus 1872 - 1877
Bonde Peder J. Hessevik 1878 - 1879
Bonde Hans Kr. Jenssson Lefdal 1880 - 1885
Lærar Botolv Helgeson Thue 1886 - 1891
Bonde Waldemar Bakke 1892 - 1895
Lærar Lars J. Eldevik 1896 - 1897
Overrettssakførar Daniel Follestad 1898
Lærar Apollonius Liljedal Ronsenlund 1899 - 1916
Gardbrukar og kjøpmann Lars P. Lefdal 1916 - 1937
Lærar Reinert Førde 1938 - 1941 og 1945 - 1949
Telefonstyrar Alfred Haugland 1950 - 1952
Kjøpmann Olav Dybedal 1953 - 1959
Bonde Alf Bakke 1960 - 1964

Ordførarar i Bremanger frå 1964:

Lensmann Mons Monsen, Arbeidarpartiet 1964 - 1965
Bonde Alf Bakke, upol. liste 1966 - 1967
Svein Kåre Senneset
Bonde Abraham Øvrebotten , Arbeidarpartiet 1968 - 1979
Telefonstyrar Bjarne Haugland, Venstre 1980 - 1981
Lærar Svein Kåre Senneset, Arbeidarpartiet 1982 - 1987
Lærar Roar Førde, Høgre 1988 - 1995
Salssjef Einar Kjerpeset, Senterpartiet 1996 - 2003
Lærar Kåre Olav Svarstad, Arbeidarpartiet 2004 -

MEIR OM BREMANGER 
Bremanger kommune

 
Aviser og media i Bremanger
Historia i Bremanger
Industri og næring i Bremanger
Kjende personar i Bremanger
Kommunehistoria i Bremanger
Krigshistoria i Bremanger
Kyrkjer i Bremanger
Samferdsle i Bremanger
Skular i Bremanger
Verd å sjå i Bremanger

 
Video frå Bremanger
Lyd frå Bremanger
SE OGSÅ

Finn fram i Fylkesleksikonet!
Vel ein kommune:
Tilbake til framsida av fylkesleksikonet
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
SØK I LEKSIKONET
Personar Kongevitjingar MEdia Samferdsle Laksefisket Næring Alfabetisk oversyn:
ABCDEFGHIJKLMNO
PQRSTUVWXYZÆØÅ
Informasjon
 
SØK I FYLKESLEKSIKONET
Informasjon
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
Personar Kongevitjingar Media Samferdsle Laksefisket Næring

Harald Hårfagre var sogning

Den første kongen i Noreg, Harald Hårfagre, var sogning. Han vaks opp på Husabø på Leikanger, der mora kom frå. Les meir om kong Harald Hårfagre og landsamlinga og om slekta hans i Sogn.

Slaget i Sildagapet i 1810

Den 23. juli 1810 gjekk to engelske krigsskip til åtak på ei lita, norsk flåteavdeling ved øya Silda sør for Stad og tok det norske mannskapet til fange. Dagen før hadde engelskmennene herja i Ervik-bygda på Stad. Kvifor gjekk den mektige engelske marinen til åtak på skrøpelege, norske kanonjollar i Ytre Nordfjord?

Då fiskedampskipa stakk til havs

Då den første dampdrivne fiskebåten, ”Activ”, gjekk ut frå Ålesund i 1885, innvarsla det ein ny epoke for norske fiskeri: Havfisket. Dei store skipa gjorde det mogeleg å utnytte fiskeressurane langt til havs. Kring 1910 hadde Sogn og Fjordane 20 slike store fiskedampskip. Fleire av dei vart brukte i aktivt fiske heilt fram på 1960-talet.

Nydyrkingskommunen Jølster

Frå 1920-talet og fram til like etter krigen fekk Sogn og Fjordane i alt 623 nye gardsbruk. Selskapet Ny Jord spela ein aktiv rolle i nydyrkingsarbeidet i mellomkrigskrigtida, og særleg merka Jølster seg ut som den store nydyrkingskommunen med 57 nye bruk.

Ei mellomalderkyrkje langt til havs

I mellomalderen låg det ei kyrkje på Utvær. Utvær ligg åtte km vestanfor dei andre øyane i Solund, og er det vestlegaste punktet i Noreg som har vore busett. Kvifor vart det bygd eit gudshus bokstaveleg tala midt ute i havet?

Sjalu tenestejente drap gardkona

Sjalusi er diverre eit klassisk drapsmotiv. Slik var det også for tenestejenta Sigrid i Vetlefjorden ein gong på 1600-talet då ho la sin elsk på husbonden på garden. Men for å kapre han måtte ho få kona av vegen, og til det trengde ho hjelp.

Få nazistar i Sogn og Fjordane

Ingen fylke i landet hadde så få medlemmer av Quislings Nasjonal Samling som Sogn og Fjordane. Berre 396 fjordingar og sogningar var medlemmer i NS under 2. verdskrig, og mange av desse var innflyttarar og unge jenter som hadde kontakt med tyskarane. Fleire kystkommunar var så godt som frie for NS-folk.

Den heimekjære amtmannen

I 1763 vart Joachim de Knagenhjelm utnemnd til den første amtmannen i Sogn og Fjordane. Det første han gjorde, var å flytte heim til mor på Kaupanger hovedgård. Men berre åtte år seinare vart Knagenhjelm nærmast tvangsflytta til Nord-Noreg. Kvifor?
Copyright NRK © 2009  -  Telefon: 815 65 900  -  E-post: info@nrk.no