SkilleToppknapp Rovdyr Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Ulukker Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Lyd og Video Fylkesleksikon 115pskille_slutt
Sogn & Fjordane Fylkesleksikon 3_1
Her er du: NRK.no > Nyheter > Distrikt > NRK Sogn og Fjordane > Fylkesleksikon
SPONSORAR
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Sparebanken Sogn og Fjordane
NRK.no
Leksikonredaktør:

Nettansvarleg:

Distriktsredaktør:

Copyright:
NRK Sogn og Fjordane

 
Kommunehistoria i Leikanger:

Ordførarar i Leikanger kommune

Balestrand kommune vart frådelt frå Leikanger i 1849, og sørsidebygdene Frønningen, Feios, Borlaug og Fresvik vart frådelte til Vik i 1992. Nokre av ordførarane kan difor ha heimeadresse i desse bygdene.

Publisert 06.01.2004 15:36.
Oberstløytnant Christian Gahrup Meidell 1838-1839
Godseigar Søren Lem 1840-1843
Kjøpmann Herman Brun 1844-1847 og 1849-1851
Sokneprest Harald Ulrik Sverdrup 1848-1849
Kjøpmann Hans Johannes Brun 1852-1853
Sokneprest Johan David Haslund 1854-1857
Bonde Sjur Sæterlid 1858-1868
Godseigar Hans Lem 1868
Kjøpmann Johan Herman Brun 1868-1869
Bonde Nils J. Njøs 1870-1873
Bonde Lars M. Husabø 1874-1881 og 1902-1907
Folkehøgskulestyrar og prest Jakob Liv Rosted Sverdrup 1882-1884
Bonde Jakob Bøthun 1885-1901
Lærar Nils Tjønn 1908-1916
Bonde Hans N. Grinde 1917-1919 og 1923-1934
Bankkasserar Hans Fleche 1920-1922
Kjøpmann Knut Jordal 1922
Skulestyrar Olav Tveit, Venstre, 1935-1951
Lærar Per H. Bøthun, Venstre, 1952-1957
Bonde Hans Husabø, Venstre, 1958-1961
Lærar Leiv Loen, Venstre, 1962-1963
Revisor Arne Grepstad, Venstre, 1964-1975
Fylkesarbeidssjef Olav Straume, Kristeleg folkeparti, 1975
Overingeniør Lars Lefdal, Høgre, 1976-1977
Butikkmann Kåre Næss, Kristeleg folkeparti, 1978-1979
Gardbrukar Ola A. Vestrheim, Høgre, 1980-1983 og 1988-1991
Kontorfunksjonær Erling Olsen, Arbeidarpartiet, 1984-1987
HVPU-koordinator Kjell Helleland, Arbeidarpartiet, 1992-1993
Vernepleiar Åsta Magni Hauge, Arbeidarpartiet, 1994-1995
Miljøvernsjef Nils Erling Yndesdal, Venstre, 1996-1999
Spesialkonsulent Rolf Nesheim, Venstre, 2000-2003
Maskinførar Olav Lunden, Arbeidarpartiet, 2003-

· Kjende personar i Leikanger
· Kommunehistoria i Leikanger


MEIR OM LEIKANGER 
Leikanger kommune

 
Aviser og media i Leikanger
Historia i Leikanger
Industri og næring i Leikanger
Kjende personar i Leikanger
Kommunehistoria i Leikanger
Krigshistoria i Leikanger
Kyrkjer i Leikanger
Samferdsle i Leikanger
Skular i Leikanger
Verd å sjå i Leikanger

 
Lyd frå Leikanger
Video frå Leikanger
SE OGSÅ

Finn fram i Fylkesleksikonet!
Vel ein kommune:
Tilbake til framsida av fylkesleksikonet
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
SØK I LEKSIKONET
Personar Kongevitjingar MEdia Samferdsle Laksefisket Næring Alfabetisk oversyn:
ABCDEFGHIJKLMNO
PQRSTUVWXYZÆØÅ
Informasjon
 
SØK I FYLKESLEKSIKONET
Informasjon
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
Personar Kongevitjingar Media Samferdsle Laksefisket Næring

Harald Hårfagre var sogning

Den første kongen i Noreg, Harald Hårfagre, var sogning. Han vaks opp på Husabø på Leikanger, der mora kom frå. Les meir om kong Harald Hårfagre og landsamlinga og om slekta hans i Sogn.

Slaget i Sildagapet i 1810

Den 23. juli 1810 gjekk to engelske krigsskip til åtak på ei lita, norsk flåteavdeling ved øya Silda sør for Stad og tok det norske mannskapet til fange. Dagen før hadde engelskmennene herja i Ervik-bygda på Stad. Kvifor gjekk den mektige engelske marinen til åtak på skrøpelege, norske kanonjollar i Ytre Nordfjord?

Då fiskedampskipa stakk til havs

Då den første dampdrivne fiskebåten, ”Activ”, gjekk ut frå Ålesund i 1885, innvarsla det ein ny epoke for norske fiskeri: Havfisket. Dei store skipa gjorde det mogeleg å utnytte fiskeressurane langt til havs. Kring 1910 hadde Sogn og Fjordane 20 slike store fiskedampskip. Fleire av dei vart brukte i aktivt fiske heilt fram på 1960-talet.

Nydyrkingskommunen Jølster

Frå 1920-talet og fram til like etter krigen fekk Sogn og Fjordane i alt 623 nye gardsbruk. Selskapet Ny Jord spela ein aktiv rolle i nydyrkingsarbeidet i mellomkrigskrigtida, og særleg merka Jølster seg ut som den store nydyrkingskommunen med 57 nye bruk.

Ei mellomalderkyrkje langt til havs

I mellomalderen låg det ei kyrkje på Utvær. Utvær ligg åtte km vestanfor dei andre øyane i Solund, og er det vestlegaste punktet i Noreg som har vore busett. Kvifor vart det bygd eit gudshus bokstaveleg tala midt ute i havet?

Sjalu tenestejente drap gardkona

Sjalusi er diverre eit klassisk drapsmotiv. Slik var det også for tenestejenta Sigrid i Vetlefjorden ein gong på 1600-talet då ho la sin elsk på husbonden på garden. Men for å kapre han måtte ho få kona av vegen, og til det trengde ho hjelp.

Få nazistar i Sogn og Fjordane

Ingen fylke i landet hadde så få medlemmer av Quislings Nasjonal Samling som Sogn og Fjordane. Berre 396 fjordingar og sogningar var medlemmer i NS under 2. verdskrig, og mange av desse var innflyttarar og unge jenter som hadde kontakt med tyskarane. Fleire kystkommunar var så godt som frie for NS-folk.

Den heimekjære amtmannen

I 1763 vart Joachim de Knagenhjelm utnemnd til den første amtmannen i Sogn og Fjordane. Det første han gjorde, var å flytte heim til mor på Kaupanger hovedgård. Men berre åtte år seinare vart Knagenhjelm nærmast tvangsflytta til Nord-Noreg. Kvifor?
Copyright NRK © 2009  -  Telefon: 815 65 900  -  E-post: info@nrk.no