SkilleToppknapp Rovdyr Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Ulukker Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Lyd og Video Fylkesleksikon 115pskille_slutt
Sogn & Fjordane Fylkesleksikon 3_1
Her er du: NRK.no > Nyheter > Distrikt > NRK Sogn og Fjordane > Fylkesleksikon
SPONSORAR
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Sparebanken Sogn og Fjordane
NRK.no
Leksikonredaktør:

Nettansvarleg:

Distriktsredaktør:

Copyright:
NRK Sogn og Fjordane

 
Kjende personar i Balestrand:

Harald Ulrik Sverdrup

Harald Ulrik Sverdrup (1813-1891) fødd på Jarlsberg hovudgard i Vestfold, busett i Balestrand. Prest og politikar.

Publisert 15.01.2002 09:49. Oppdatert 16.01.2004 12:09.
LYD OG VIDEO  Lyd Video
  • video Om futegarden og Harald U. Sverdrup [WM]  - Historikar Johs. B. Thue fortel i samtale med Ottar Starheim om sosietetslivet i Balestrand, futengarden Askelund og om skiparen av Fylkesbaatane, Harald Ulrik Sverdrup.

Arbeid som prest

Cand. theol. 1837, amanuensis ved Universitetsbiblioteket 1837-1845. Res. kap. i Leikanger 1845, og frå 1849 sokneprest i Balestrand, då Balestrand vart skild ut som eige prestegjeld. Her var han prest til 1883.

Forfattar

I 1864 gav han ut ei omarbeidd utgåve av Pontoppidans forklaring, som i likskap med Sverdrups øvrige prestegjerning var prega av ortodoks kristendom, kombinert med ei pietistisk farga vekkingsfromheit som gjorde han til ein omtykt mann i dei lågkyrkjelege krinsane på Vestlandet.

Sjuk i 1853

Sverdrup fekk i 1853 ein halssjukdom som gjorde at han resten av prestetida fekk ein "hjelpeprest" til å halde preikene for seg.

Dreiv planteforsøk

Han budde på prestegarden på Lunde, der han m.a. planta ei mengd framande vekstar og fruktsortar. Mange reknar prestegarden på Lunde som den første "forsøksstasjonen" for frukt i Sogn.

Lokalpolitikar

Han var første ordførar i Balestrand kommune 1849-1879, og fekk skipa Balestrand Sparebank i 1847.

Medskipar av Fylkesbaatane

Saman med amtmann Michael Conrad Sophus Emil Aubert og kjøpmann Jan Henrik Nitter Hansen, som begge budde på Lærdalsøyri, gjorde han opptaket til skipinga av Fylkesbaatane i Sogn og Fjordane i 1857, og var styremedlem i selskapet fram til 1883. Minnestein over skiparane av Fylkesbaatane er reist ved kaia i Balestrand.

På Stortinget

Stortingsrepresentant 1851-1857, 1859-1860, 1862-1863, 1865-1866, 1868-1869 og 1874-1876.

Bror til Venstre-grunnleggjaren

Gjennom heile sitt politiske liv hadde Harald Ulrik Sverdrup eit nært samarbeid med broren Johan Sverdrup (1816-1892). Johan Sverdrup skipa partiet Venstre, fekk innført parlamentarismen og vart statsminister. Dei to arbeidde aktivt for å få innført ålmenn røysterett ved kommunevala.

På god fot med arbeidarrørsla

Sjølv om Sverdrup som prest var ortodoks, var han som fersk politikar radikal nok til å stå på god fot med Noregs første "arbeidarrørsle" - sjå Thrane-rørsla og Lærdal. Han sto m.a. oppført på Marcus Thranes "ministerliste" frå 1851. Seinare vart han meir moderat, og tok avstand frå sine tidlegare radikale vener.

Korridorpolitikar

På grunn av halssjukdomen var Sverdrup lite på talarstolen, men spela ein sentral rolle i Stortings-komitear og som "korridorpolitikar". Han spela m.a. ved fleire høve ein meklarrolle i spørsmål kring unionen med Sverige.

På kant med Jaabæk-tilhengjarane

Harald Ulrik Sverdrup kom etter kvart på kant med Søren Jaabæk sine "bondevener", og ved valet i 1870 sytte bondevenene i fylket føre at han ikkje vart attvald til Stortinget. Dette sette også bom for broren sine planar om å gjere han til statsråd i eit "overgangs-ministerium".

Ny runde på tinget

Men Harald Ulrik Sverdrup kom inn att på Stortinget i 1874, og sat til sonen Jakob Liv Rosted Sverdrup avløyste han i 1876. På Stortinget engasjerte Harald Ulrik Sverdrup seg sterkt i skulepolitikk. Takka vere hans innsats, vart skulelovene av 1860 basert på pedagogen Hartvig Nissens idear om kommunalt sjølvstyre i skuleverket.

Harald Ulrik Sverdrup var også far til teologiprofessor Johan Edvard Sverdrup. Sjå også om svigersonen Eirik Olson Bruhjell.

MEIR OM BALESTRAND 
Balestrand kommune

 
Aviser og media i Balestrand
Historia i Balestrand
Industri og næring i Balestrand
Kjende personar i Balestrand
Kommunehistoria i Balestrand
Krigshistoria i Balestrand
Kyrkjer i Balestrand
Samferdsle i Balestrand
Skular i Balestrand
Verd å sjå i Balestrand

 
Lyd frå Balestrand
Video frå Balestrand
SE OGSÅ

Finn fram i Fylkesleksikonet!
Vel ein kommune:
Tilbake til framsida av fylkesleksikonet
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
SØK I LEKSIKONET
Personar Kongevitjingar MEdia Samferdsle Laksefisket Næring Alfabetisk oversyn:
ABCDEFGHIJKLMNO
PQRSTUVWXYZÆØÅ
Informasjon
 
SØK I FYLKESLEKSIKONET
Informasjon
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
Personar Kongevitjingar Media Samferdsle Laksefisket Næring

Harald Hårfagre var sogning

Den første kongen i Noreg, Harald Hårfagre, var sogning. Han vaks opp på Husabø på Leikanger, der mora kom frå. Les meir om kong Harald Hårfagre og landsamlinga og om slekta hans i Sogn.

Slaget i Sildagapet i 1810

Den 23. juli 1810 gjekk to engelske krigsskip til åtak på ei lita, norsk flåteavdeling ved øya Silda sør for Stad og tok det norske mannskapet til fange. Dagen før hadde engelskmennene herja i Ervik-bygda på Stad. Kvifor gjekk den mektige engelske marinen til åtak på skrøpelege, norske kanonjollar i Ytre Nordfjord?

Då fiskedampskipa stakk til havs

Då den første dampdrivne fiskebåten, ”Activ”, gjekk ut frå Ålesund i 1885, innvarsla det ein ny epoke for norske fiskeri: Havfisket. Dei store skipa gjorde det mogeleg å utnytte fiskeressurane langt til havs. Kring 1910 hadde Sogn og Fjordane 20 slike store fiskedampskip. Fleire av dei vart brukte i aktivt fiske heilt fram på 1960-talet.

Nydyrkingskommunen Jølster

Frå 1920-talet og fram til like etter krigen fekk Sogn og Fjordane i alt 623 nye gardsbruk. Selskapet Ny Jord spela ein aktiv rolle i nydyrkingsarbeidet i mellomkrigskrigtida, og særleg merka Jølster seg ut som den store nydyrkingskommunen med 57 nye bruk.

Ei mellomalderkyrkje langt til havs

I mellomalderen låg det ei kyrkje på Utvær. Utvær ligg åtte km vestanfor dei andre øyane i Solund, og er det vestlegaste punktet i Noreg som har vore busett. Kvifor vart det bygd eit gudshus bokstaveleg tala midt ute i havet?

Sjalu tenestejente drap gardkona

Sjalusi er diverre eit klassisk drapsmotiv. Slik var det også for tenestejenta Sigrid i Vetlefjorden ein gong på 1600-talet då ho la sin elsk på husbonden på garden. Men for å kapre han måtte ho få kona av vegen, og til det trengde ho hjelp.

Få nazistar i Sogn og Fjordane

Ingen fylke i landet hadde så få medlemmer av Quislings Nasjonal Samling som Sogn og Fjordane. Berre 396 fjordingar og sogningar var medlemmer i NS under 2. verdskrig, og mange av desse var innflyttarar og unge jenter som hadde kontakt med tyskarane. Fleire kystkommunar var så godt som frie for NS-folk.

Den heimekjære amtmannen

I 1763 vart Joachim de Knagenhjelm utnemnd til den første amtmannen i Sogn og Fjordane. Det første han gjorde, var å flytte heim til mor på Kaupanger hovedgård. Men berre åtte år seinare vart Knagenhjelm nærmast tvangsflytta til Nord-Noreg. Kvifor?
Copyright NRK © 2009  -  Telefon: 815 65 900  -  E-post: info@nrk.no