SkilleToppknapp Rovdyr Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Ulukker Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Lyd og Video Fylkesleksikon 115pskille_slutt
Sogn & Fjordane Fylkesleksikon 3_1
Her er du: NRK.no > Nyheter > Distrikt > NRK Sogn og Fjordane > Fylkesleksikon
SPONSORAR
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Sparebanken Sogn og Fjordane
NRK.no
Leksikonredaktør:

Nettansvarleg:

Distriktsredaktør:

Copyright:
NRK Sogn og Fjordane

 
Historia i Aurland:

Jordbruk, jakt og fiske i Aurland

Bogestille ved Klovafjellet. Foto: Kåre Sønnerheim
Bogestille ved Klovafjellet. Foto: Kåre Sønnerheim

Veiding og jakt

I høgfjellet kring Aurland finst det rike merke etter veiding og jakt frå gamal tid: Bogestille, dyregraver og leiegjerde av stein som tvinga reinflokkane utfor stupa.

Publisert 15.12.2003 11:37. Oppdatert 05.01.2007 14:08.
På den 1400 meter høge Handadalseggi ved Dyrdal på vestsida av Nærøyfjorden er det framleis tydelege merke etter eit leiegjerde og bogestille der jegerane kunne sitje løynde til dyra var trengde i hop og nær nok til å nåast med piler og spyd. Også på Langafjellet litt lengre nord mot Fresvikbreen er det merke etter leiegjerde og bogestille like ved dyrastupa.
Fangst med dyregraver vart forbode i 1840.
Lordahytta ved Vargebreen vart bygd for å hyse engelske lordar som ville jakte rein. Foto: Anders Ohnstad

Store gardar med mektige ætter (Aurlandsætta, Soop-ætta og Losna-ætta) sanka store rikdomar frå reinsjakta i Aurlandsfjella. Også i vår tid går aurlendingane mann av huse på reinsjakt.

Sette ut rein

Raudafjell reinsdyrlag vart skipa i 1934 av grunneigarar mellom Næryfjorden og Aurlandsfjorden saman med bønder frå Vossastrand. Tamreinen vart kjøpt inn frå Valdres og sleppt ut i Jondalen. Det vart seinare drive jakt på stammen fram til 1967, då stammen vart for liten til jakt.

Bjørnesoger i Aurland

Stupbratte fjordsider som kring Fjærlandsfjorden og fjordarmane i Aurland kommune kunne i eldre tider vere eit ynda tilhald for bjørnen.

Tamreindrifta i Aurland

Tamreindrift vart det satsa sterkt på i Indre Sogn frå slutten av 1800-talet og fram til 1966.

Fehandel og driftekarar

Fehandel og driftekarar er ein mange hundre år gamal tradisjon i Flåm og Aurland.

Fehandel, kortspel og spritkaggar

Krøterhandelen var ikkje minst eit kjærkome tilskot til inntektene på fleire høgdegardar som klora seg fast i fjordsidene utetter Aurlandsfjorden.

Høgfjellsgardar i Aurland

I Aurlandsdalen og elles låg det store høgfjellsgardar i gamal tid.

Smør av sauemjølk

I ein kommune med mange brattlendte gardar var fjellbeita ofte meir verdfulle enn sjølve garden. Det var smøret og osten frå stølen som først og fremst skulle skaffe inntekter til garden.

Laksefiskarar til Gudvangen

Dei første sportsfiskarane kom til Gudvangen kring 1870.

Laksefreding i Aurland

Flåmselva og Nærøydalselva er mellom vassdraga som har fått eit nasjonalt vern.

Tobakksdyrking

Tobakksdyrking vart det drive både i Aurland og Undredal frå 1882. Pionéren var Øystein Underdal, som tok idéen med heim frå Amerika.

Sildefiske i Flåm

Fangst av fjordsild gav både mat og inntekter i gamle dagar. Ved Fretheims-garden i Flåm vert det hevda at det har vore ein lokal sildestamme.

Sukker

Tidleg på 1900-talet vart det både i Aurland og i andre bygder i Indre Sogn forsøkt med sukkerproduksjon.


MEIR OM AURLAND 
Aurland kommune

 
Historia i Aurland
Industri og næring i Aurland
Kjende personar i Aurland
Kommunehistoria i Aurland
Krigshistoria i Aurland
Kyrkjer i Aurland
Samferdsle i Aurland
Skular i Aurland
Verd å sjå i Aurland

 
Video frå Aurland
Lyd frå Aurland
SE OGSÅ

Finn fram i Fylkesleksikonet!
Vel ein kommune:
Tilbake til framsida av fylkesleksikonet
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
SØK I LEKSIKONET
Personar Kongevitjingar MEdia Samferdsle Laksefisket Næring Alfabetisk oversyn:
ABCDEFGHIJKLMNO
PQRSTUVWXYZÆØÅ
Informasjon
 
SØK I FYLKESLEKSIKONET
Informasjon
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
Personar Kongevitjingar Media Samferdsle Laksefisket Næring

Harald Hårfagre var sogning

Den første kongen i Noreg, Harald Hårfagre, var sogning. Han vaks opp på Husabø på Leikanger, der mora kom frå. Les meir om kong Harald Hårfagre og landsamlinga og om slekta hans i Sogn.

Slaget i Sildagapet i 1810

Den 23. juli 1810 gjekk to engelske krigsskip til åtak på ei lita, norsk flåteavdeling ved øya Silda sør for Stad og tok det norske mannskapet til fange. Dagen før hadde engelskmennene herja i Ervik-bygda på Stad. Kvifor gjekk den mektige engelske marinen til åtak på skrøpelege, norske kanonjollar i Ytre Nordfjord?

Då fiskedampskipa stakk til havs

Då den første dampdrivne fiskebåten, ”Activ”, gjekk ut frå Ålesund i 1885, innvarsla det ein ny epoke for norske fiskeri: Havfisket. Dei store skipa gjorde det mogeleg å utnytte fiskeressurane langt til havs. Kring 1910 hadde Sogn og Fjordane 20 slike store fiskedampskip. Fleire av dei vart brukte i aktivt fiske heilt fram på 1960-talet.

Nydyrkingskommunen Jølster

Frå 1920-talet og fram til like etter krigen fekk Sogn og Fjordane i alt 623 nye gardsbruk. Selskapet Ny Jord spela ein aktiv rolle i nydyrkingsarbeidet i mellomkrigskrigtida, og særleg merka Jølster seg ut som den store nydyrkingskommunen med 57 nye bruk.

Ei mellomalderkyrkje langt til havs

I mellomalderen låg det ei kyrkje på Utvær. Utvær ligg åtte km vestanfor dei andre øyane i Solund, og er det vestlegaste punktet i Noreg som har vore busett. Kvifor vart det bygd eit gudshus bokstaveleg tala midt ute i havet?

Sjalu tenestejente drap gardkona

Sjalusi er diverre eit klassisk drapsmotiv. Slik var det også for tenestejenta Sigrid i Vetlefjorden ein gong på 1600-talet då ho la sin elsk på husbonden på garden. Men for å kapre han måtte ho få kona av vegen, og til det trengde ho hjelp.

Få nazistar i Sogn og Fjordane

Ingen fylke i landet hadde så få medlemmer av Quislings Nasjonal Samling som Sogn og Fjordane. Berre 396 fjordingar og sogningar var medlemmer i NS under 2. verdskrig, og mange av desse var innflyttarar og unge jenter som hadde kontakt med tyskarane. Fleire kystkommunar var så godt som frie for NS-folk.

Den heimekjære amtmannen

I 1763 vart Joachim de Knagenhjelm utnemnd til den første amtmannen i Sogn og Fjordane. Det første han gjorde, var å flytte heim til mor på Kaupanger hovedgård. Men berre åtte år seinare vart Knagenhjelm nærmast tvangsflytta til Nord-Noreg. Kvifor?
Copyright NRK © 2009  -  Telefon: 815 65 900  -  E-post: info@nrk.no