SkilleToppknapp Rovdyr Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Ulukker Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Lyd og Video Fylkesleksikon 115pskille_slutt
Sogn & Fjordane Fylkesleksikon 3_1
Her er du: NRK.no > Nyheter > Distrikt > NRK Sogn og Fjordane > Fylkesleksikon
SPONSORAR
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Sparebanken Sogn og Fjordane
NRK.no
Leksikonredaktør:

Nettansvarleg:

Distriktsredaktør:

Copyright:
NRK Sogn og Fjordane

 
Historia i Aurland:

Høgfjellsgardar i Aurland

Sinjarheim ca. 1914
Sinjarheim ca. 1914
I Aurlandsdalen og elles låg det store høgfjellsgardar i gamal tid. Når folk døydde om vintrane og vart gravlagde, måtte dei vente til våren før presten kom seg opp og fekk lese messe over grava på høgfjellet.

Publisert 04.07.2001 10:47. Oppdatert 05.01.2007 14:02.

Amerikanaren på fjellhylla

Langs fjordsidene i Aurlandsfjorden og Nærøyfjorden ligg høgdegardane oppe på karrige fjellhyller - ofte fleire hundre meter over fjorden. Den mest kjende er Stigen der eit ektepar frå USA og Bergen slo seg til på 1990-talet og starta gardsturisme. Frå badestampen ute på tunet kan turistane sjå rett ned i Aurlandsfjorden - fleire hundre meter under stampen!

Fårefull høyberging

Livet på desse einbølte og stupbratte gardane i fjordsidene kunne vere fårefullt. I bygdebøkene kan ein lese om mange som reiste utfor og slo seg i hel i hamrane. Avlinga vart samla i skorter og rivner på dei mest utrulege stader. På garden Nedbergo vert det fortalt om utmarkslåtter der folket berga inn høyet i små løer, og måtte gå med isbroddar når dei skulle bere høyet heim om vinteren for ikkje å falle utfor. Ein tur med høybør kunne på slikt føre ta opptil tre timar.

Løypestrengen brann opp

Løypestrengen var ei god hjelp når høyet skulle bergast ned gjennom stupbratte berg frå utslåttene. For å kunne bere opp tunge løypestrengar frå fjorden, var det ikkje uvanleg å kappe den opp i høvelege bitar som så vart lodda saman og strekt opp. I den nedste enden stod spelet som ein stramma stengen med.
Det var annsamt når høyet skulle bergast – kan hende litt for annsamt ein gong då folket på garden Hemri i Nærøydalen sende ned høyet på strengen frå den nedlagde garden Solbjørgo. Nede stod Bottolf Hemri og skulle ta av høybørene når dei kom. Men han var ikkje kvikk nok på labben, for den glovarme kroken som høyet hang etter på strengen gjorde at det fata eld i høybøra. Elden spreidde seg til spelet som brann opp, og strengen frå Solbjørgo ramla ned. Etter dette var det slutt på slåtten i Solbjørgo.

Flytte frå om vinteren

På Nedbergo valde folket frå kring 1900 å flytte inn til Undredal og bu der om vinteren. Sjølv om det var mykje ståk når buskapen skulle flyttast, vart det lettare å bu i Undredal der ungane gjekk på skule enn å kave med fårleg meinis på fjorden vinterstid. I april flytta dei så tilbake til Nedbergo.

MEIR OM AURLAND 
Aurland kommune

 
Historia i Aurland
Industri og næring i Aurland
Kjende personar i Aurland
Kommunehistoria i Aurland
Krigshistoria i Aurland
Kyrkjer i Aurland
Samferdsle i Aurland
Skular i Aurland
Verd å sjå i Aurland

 
Video frå Aurland
Lyd frå Aurland

Finn fram i Fylkesleksikonet!
Vel ein kommune:
Tilbake til framsida av fylkesleksikonet
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
SØK I LEKSIKONET
Personar Kongevitjingar MEdia Samferdsle Laksefisket Næring Alfabetisk oversyn:
ABCDEFGHIJKLMNO
PQRSTUVWXYZÆØÅ
Informasjon
 
SØK I FYLKESLEKSIKONET
Informasjon
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
Personar Kongevitjingar Media Samferdsle Laksefisket Næring

Harald Hårfagre var sogning

Den første kongen i Noreg, Harald Hårfagre, var sogning. Han vaks opp på Husabø på Leikanger, der mora kom frå. Les meir om kong Harald Hårfagre og landsamlinga og om slekta hans i Sogn.

Slaget i Sildagapet i 1810

Den 23. juli 1810 gjekk to engelske krigsskip til åtak på ei lita, norsk flåteavdeling ved øya Silda sør for Stad og tok det norske mannskapet til fange. Dagen før hadde engelskmennene herja i Ervik-bygda på Stad. Kvifor gjekk den mektige engelske marinen til åtak på skrøpelege, norske kanonjollar i Ytre Nordfjord?

Då fiskedampskipa stakk til havs

Då den første dampdrivne fiskebåten, ”Activ”, gjekk ut frå Ålesund i 1885, innvarsla det ein ny epoke for norske fiskeri: Havfisket. Dei store skipa gjorde det mogeleg å utnytte fiskeressurane langt til havs. Kring 1910 hadde Sogn og Fjordane 20 slike store fiskedampskip. Fleire av dei vart brukte i aktivt fiske heilt fram på 1960-talet.

Nydyrkingskommunen Jølster

Frå 1920-talet og fram til like etter krigen fekk Sogn og Fjordane i alt 623 nye gardsbruk. Selskapet Ny Jord spela ein aktiv rolle i nydyrkingsarbeidet i mellomkrigskrigtida, og særleg merka Jølster seg ut som den store nydyrkingskommunen med 57 nye bruk.

Ei mellomalderkyrkje langt til havs

I mellomalderen låg det ei kyrkje på Utvær. Utvær ligg åtte km vestanfor dei andre øyane i Solund, og er det vestlegaste punktet i Noreg som har vore busett. Kvifor vart det bygd eit gudshus bokstaveleg tala midt ute i havet?

Sjalu tenestejente drap gardkona

Sjalusi er diverre eit klassisk drapsmotiv. Slik var det også for tenestejenta Sigrid i Vetlefjorden ein gong på 1600-talet då ho la sin elsk på husbonden på garden. Men for å kapre han måtte ho få kona av vegen, og til det trengde ho hjelp.

Få nazistar i Sogn og Fjordane

Ingen fylke i landet hadde så få medlemmer av Quislings Nasjonal Samling som Sogn og Fjordane. Berre 396 fjordingar og sogningar var medlemmer i NS under 2. verdskrig, og mange av desse var innflyttarar og unge jenter som hadde kontakt med tyskarane. Fleire kystkommunar var så godt som frie for NS-folk.

Den heimekjære amtmannen

I 1763 vart Joachim de Knagenhjelm utnemnd til den første amtmannen i Sogn og Fjordane. Det første han gjorde, var å flytte heim til mor på Kaupanger hovedgård. Men berre åtte år seinare vart Knagenhjelm nærmast tvangsflytta til Nord-Noreg. Kvifor?
Copyright NRK © 2009  -  Telefon: 815 65 900  -  E-post: info@nrk.no