SkilleToppknapp Rovdyr Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Ulukker Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Lyd og Video Fylkesleksikon 115pskille_slutt
Sogn & Fjordane Fylkesleksikon 3_1
Her er du: NRK.no > Nyheter > Distrikt > NRK Sogn og Fjordane > Fylkesleksikon
SPONSORAR
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Sparebanken Sogn og Fjordane
NRK.no
Leksikonredaktør:

Nettansvarleg:

Distriktsredaktør:

Copyright:
NRK Sogn og Fjordane

 
Jostedalsbreen:

Jostedalsbreen som turist- og klatremål

På veg opp Lundeskaret. Mannen som står lengst borte er truleg breføraren Anders T. Mundal, den næraste er ukjend. © Fylkesarkivet
På veg opp Lundeskaret. Mannen som står lengst borte er truleg breføraren Anders T. Mundal, den næraste er ukjend. © Fylkesarkivet
Jostedalsbreen og det ville høgfjellet ikring har frå dei eldste tider eggja folk med eventyrlyst og sans for å gjere "karstykke".

Publisert 29.09.2003 10:33. Oppdatert 23.01.2007 09:38.
Alt i 1788 var det ein fjærlending som gjennomførte ei slags vandring "Jostedalsbreen på langs". Det var Ole Bøyasva som tok seg over breen frå Fjærland til Greidung i Oppstryn - og med retur dagen etter. Det er mest truleg at han gjorde det for opplevinga sin del, og ikkje fordi han hadde noko naudsynt ærend i Stryn.

I 1844 kleiv Gabriel Rustøen og to andre karar frå Olden opp på Lodalskåpa - ein fjelltopp 2.083 m.o.h. som stikk opp av breen mellom Loen og Fåbergstølen.

Møtet med den mektige iskåpa har gjort eit sterkt inntrykk på turistane heilt frå dei første tok til å søkje mot Jostedalen tidleg på 1800-talet. I 1823 reiste biskop Neumann over fjellet frå Dalsdalen, over Vigdal til Jostedalen. Då han såg Nigardsbreen, skreiv han:

- Jeg mindes ikke nogen Aabenbaring i Naturen der har gjort det dybe Indtryk paa mig som Synet af denne Bræ. Aldrig havde jeg med dybere og helligere Følelse tilbedet Gud i hans Gjerning.

Dei første bre-hotella

Frå midten av 1800-talet kom dei første utlendingane på "oppdagingsferd" til dalane kring Jostedalsbreen. Det gav grunnlaget for å bygge overnattingsstader.

Slingsby på Jostedalsbreen

I 1874 gjorde den kjende fjellklatraren William Cecil Slingsby den første turen til Jostedalsbreen.

Fjellpionéren Kristian Bing

Seinare kom den kjende Bergens-advokaten og fjellmannen Kristian Bing til Austerdalsbreen og gav brearmane som stikk ut frå breen namna Odinbre, Torbre og Lokebre.

Breførarane tek styringa

Frå 1890 innførte den Norske Turistforening autorisasjonssertifikat for breførarar, og seinare bygde foreninga fleire turisthytter.
Andy Cullens fører kajakkturar på Styggevatnet fram mot Austerdalsbreen der brefronten ragar 40 meter over vatnet. (Foto: Torje Bjellaas, NRK © 2003)

Hovudside:
· Jostedalsbreen


MEIR OM LUSTER 
Luster kommune

 
Aviser og media i Luster
Historia i Luster
Industri og næring i Luster
Kjende personar i Luster
Kommunehistoria i Luster
Kraftutbygginga i Luster
Krigshistoria i Luster
Kyrkjer i Luster
Samferdsle i Luster
Skular i Luster
Verd å sjå i Luster

 
Lyd frå Luster
Video frå Luster
SE OGSÅ

Finn fram i Fylkesleksikonet!
Vel ein kommune:
Tilbake til framsida av fylkesleksikonet
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
SØK I LEKSIKONET
Personar Kongevitjingar MEdia Samferdsle Laksefisket Næring Alfabetisk oversyn:
ABCDEFGHIJKLMNO
PQRSTUVWXYZÆØÅ
Informasjon
 
SØK I FYLKESLEKSIKONET
Informasjon
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
Personar Kongevitjingar Media Samferdsle Laksefisket Næring

Harald Hårfagre var sogning

Den første kongen i Noreg, Harald Hårfagre, var sogning. Han vaks opp på Husabø på Leikanger, der mora kom frå. Les meir om kong Harald Hårfagre og landsamlinga og om slekta hans i Sogn.

Slaget i Sildagapet i 1810

Den 23. juli 1810 gjekk to engelske krigsskip til åtak på ei lita, norsk flåteavdeling ved øya Silda sør for Stad og tok det norske mannskapet til fange. Dagen før hadde engelskmennene herja i Ervik-bygda på Stad. Kvifor gjekk den mektige engelske marinen til åtak på skrøpelege, norske kanonjollar i Ytre Nordfjord?

Då fiskedampskipa stakk til havs

Då den første dampdrivne fiskebåten, ”Activ”, gjekk ut frå Ålesund i 1885, innvarsla det ein ny epoke for norske fiskeri: Havfisket. Dei store skipa gjorde det mogeleg å utnytte fiskeressurane langt til havs. Kring 1910 hadde Sogn og Fjordane 20 slike store fiskedampskip. Fleire av dei vart brukte i aktivt fiske heilt fram på 1960-talet.

Nydyrkingskommunen Jølster

Frå 1920-talet og fram til like etter krigen fekk Sogn og Fjordane i alt 623 nye gardsbruk. Selskapet Ny Jord spela ein aktiv rolle i nydyrkingsarbeidet i mellomkrigskrigtida, og særleg merka Jølster seg ut som den store nydyrkingskommunen med 57 nye bruk.

Ei mellomalderkyrkje langt til havs

I mellomalderen låg det ei kyrkje på Utvær. Utvær ligg åtte km vestanfor dei andre øyane i Solund, og er det vestlegaste punktet i Noreg som har vore busett. Kvifor vart det bygd eit gudshus bokstaveleg tala midt ute i havet?

Sjalu tenestejente drap gardkona

Sjalusi er diverre eit klassisk drapsmotiv. Slik var det også for tenestejenta Sigrid i Vetlefjorden ein gong på 1600-talet då ho la sin elsk på husbonden på garden. Men for å kapre han måtte ho få kona av vegen, og til det trengde ho hjelp.

Få nazistar i Sogn og Fjordane

Ingen fylke i landet hadde så få medlemmer av Quislings Nasjonal Samling som Sogn og Fjordane. Berre 396 fjordingar og sogningar var medlemmer i NS under 2. verdskrig, og mange av desse var innflyttarar og unge jenter som hadde kontakt med tyskarane. Fleire kystkommunar var så godt som frie for NS-folk.

Den heimekjære amtmannen

I 1763 vart Joachim de Knagenhjelm utnemnd til den første amtmannen i Sogn og Fjordane. Det første han gjorde, var å flytte heim til mor på Kaupanger hovedgård. Men berre åtte år seinare vart Knagenhjelm nærmast tvangsflytta til Nord-Noreg. Kvifor?
Copyright NRK © 2009  -  Telefon: 815 65 900  -  E-post: info@nrk.no