SkilleToppknapp Rovdyr Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Ulukker Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Lyd og Video Fylkesleksikon 115pskille_slutt
Sogn & Fjordane Fylkesleksikon 3_1
Her er du: NRK.no > Nyheter > Distrikt > NRK Sogn og Fjordane > Fylkesleksikon
SPONSORAR
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Sparebanken Sogn og Fjordane
NRK.no
Leksikonredaktør:

Nettansvarleg:

Distriktsredaktør:

Copyright:
NRK Sogn og Fjordane

 

Jostedalsbreen

Klatrarar på Nigardsbreen, som er ein del av den enorme Jostedalsbreen. (Foto: Stein Magne Os, NRK)
Klatrarar på Nigardsbreen, som er ein del av den enorme Jostedalsbreen. (Foto: Stein Magne Os, NRK)

Publisert 29.09.2003 10:13. Oppdatert 15.12.2006 11:10.

Største fastlandsbreen i Europa

Jostedalsbreen er den største fastlandsbreen i Europa, og dekkjer eit areal på 487 kvadratkilometer frå Strynefjellet i nord og til Fjærland i Sogn i sør.

Jostedalsbreen truga av kraftutbygging

Særleg på 1970- og 1980-talet vart Jostedalsbreen og landskapet ikring utsett for eit sterkt press for kraftutbygging.

Jostedalsbreen nasjonalpark

I 1992 vedtok Stortinget og gjere Jostedalsbreen med nærliggjande brear og sidedalar til nasjonalpark. Kring 1990 vart det opna tre bresenter nær Jostedalsbreen.

Ferdsla over Jostedalsbreen

Frå gamalt av har det vore mykje ferdsle over Jostedalsbreen - særleg mellom Jostedalen og Nordfjord. Her gjekk m.a. nokre av dei viktigaste driftevegane.

Jostedals-dialekten slektar på Nordfjord-målet

Det sterke sambandet mellom jostedøler og fjordingar over Jostedalsbreen fekk også eit høyrbart utslag: Jostedals-dialekten.

Jostedalsbreen - ein lunefull granne

I "Den vesle istida" voks m.a. Jostedalsbreen kraftig, og brearmane skaut seg mange kilometer frametter dalane, og tok med seg hus og gardar. Som om ikkje plaga med breen var nok, vart Jostedalen også herja av store elveflaumar.

Jostedalsbreen som turist- og klatremål

Jostedalsbreen og det ville høgfjellet ikring har frå dei eldste tider eggja folk med eventyrlyst og sans for å gjere "karstykke".

Breforskarane på Jostedalsbreen

Den første forskaren som kryssa breen, var dansken Gottfred Bohr i 1820.

Historier frå vandringar på Jostedalsbreen

Om soldatar som gjekk seg vill i skodda, tenestejenta som vart drepen, og om ingeniøren som overlevde eit fall på 35 meter der sekken dukka opp att etter 27 år i breen.
Briksdalsbreen måla av Otto Sinding.© BlomquistMEIR OM LUSTER 
Luster kommune

 
Aviser og media i Luster
Historia i Luster
Industri og næring i Luster
Kjende personar i Luster
Kommunehistoria i Luster
Kraftutbygginga i Luster
Krigshistoria i Luster
Kyrkjer i Luster
Samferdsle i Luster
Skular i Luster
Verd å sjå i Luster

 
Lyd frå Luster
Video frå Luster
SE OGSÅ

Finn fram i Fylkesleksikonet!
Vel ein kommune:
Tilbake til framsida av fylkesleksikonet
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
SØK I LEKSIKONET
Personar Kongevitjingar MEdia Samferdsle Laksefisket Næring Alfabetisk oversyn:
ABCDEFGHIJKLMNO
PQRSTUVWXYZÆØÅ
Informasjon
 
SØK I FYLKESLEKSIKONET
Informasjon
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
Personar Kongevitjingar Media Samferdsle Laksefisket Næring

Harald Hårfagre var sogning

Den første kongen i Noreg, Harald Hårfagre, var sogning. Han vaks opp på Husabø på Leikanger, der mora kom frå. Les meir om kong Harald Hårfagre og landsamlinga og om slekta hans i Sogn.

Slaget i Sildagapet i 1810

Den 23. juli 1810 gjekk to engelske krigsskip til åtak på ei lita, norsk flåteavdeling ved øya Silda sør for Stad og tok det norske mannskapet til fange. Dagen før hadde engelskmennene herja i Ervik-bygda på Stad. Kvifor gjekk den mektige engelske marinen til åtak på skrøpelege, norske kanonjollar i Ytre Nordfjord?

Då fiskedampskipa stakk til havs

Då den første dampdrivne fiskebåten, ”Activ”, gjekk ut frå Ålesund i 1885, innvarsla det ein ny epoke for norske fiskeri: Havfisket. Dei store skipa gjorde det mogeleg å utnytte fiskeressurane langt til havs. Kring 1910 hadde Sogn og Fjordane 20 slike store fiskedampskip. Fleire av dei vart brukte i aktivt fiske heilt fram på 1960-talet.

Nydyrkingskommunen Jølster

Frå 1920-talet og fram til like etter krigen fekk Sogn og Fjordane i alt 623 nye gardsbruk. Selskapet Ny Jord spela ein aktiv rolle i nydyrkingsarbeidet i mellomkrigskrigtida, og særleg merka Jølster seg ut som den store nydyrkingskommunen med 57 nye bruk.

Ei mellomalderkyrkje langt til havs

I mellomalderen låg det ei kyrkje på Utvær. Utvær ligg åtte km vestanfor dei andre øyane i Solund, og er det vestlegaste punktet i Noreg som har vore busett. Kvifor vart det bygd eit gudshus bokstaveleg tala midt ute i havet?

Sjalu tenestejente drap gardkona

Sjalusi er diverre eit klassisk drapsmotiv. Slik var det også for tenestejenta Sigrid i Vetlefjorden ein gong på 1600-talet då ho la sin elsk på husbonden på garden. Men for å kapre han måtte ho få kona av vegen, og til det trengde ho hjelp.

Få nazistar i Sogn og Fjordane

Ingen fylke i landet hadde så få medlemmer av Quislings Nasjonal Samling som Sogn og Fjordane. Berre 396 fjordingar og sogningar var medlemmer i NS under 2. verdskrig, og mange av desse var innflyttarar og unge jenter som hadde kontakt med tyskarane. Fleire kystkommunar var så godt som frie for NS-folk.

Den heimekjære amtmannen

I 1763 vart Joachim de Knagenhjelm utnemnd til den første amtmannen i Sogn og Fjordane. Det første han gjorde, var å flytte heim til mor på Kaupanger hovedgård. Men berre åtte år seinare vart Knagenhjelm nærmast tvangsflytta til Nord-Noreg. Kvifor?
Copyright NRK © 2009  -  Telefon: 815 65 900  -  E-post: info@nrk.no