SkilleToppknapp Rovdyr Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Ulukker Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Lyd og Video Fylkesleksikon 115pskille_slutt
Sogn & Fjordane Fylkesleksikon 3_1
Her er du: NRK.no > Nyheter > Distrikt > NRK Sogn og Fjordane > Fylkesleksikon
SPONSORAR
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Sparebanken Sogn og Fjordane
NRK.no
Leksikonredaktør:

Nettansvarleg:

Distriktsredaktør:

Copyright:
NRK Sogn og Fjordane

 
Historia i Leikanger:

Helsestell i Leikanger

Epidemiar

Kikhoste var ein livstrugande sjukdom i gamle dagar før ein fekk effektive medisinar. I ein kikhosteepidemi i 1852 døydde det 10 born under 5 år berre på Systrond. Under same epidemien døydde det 7 barn i Feios på sørsida av fjorden.

Publisert 07.02.2003 13:38. Oppdatert 24.04.2003 13:03.

Bygdedokteren Dal-Elling

På Hermansverk budde det tidleg på 1900-talet ein kar som var kjend for å stoppe blod.

Distriktslegetenesta

Distriktslegetenesta i Sogn og Fjordane vart organisert i 1802. Den eine distriktslegen som skulle tene heile fylket, hadde tilhald på Faleide i Stryn!
Først i 1836 vart fylket delt, og Sogn fekk sin første distriktslege. Men Leikanger fekk ikkje sin eigen distriktslege før i 1915.

Tokbakksfråhaldslag på Eitorn

Kampen mot alholholmisbruket førte til at det vart skipa fråhaldslag og -losjar i dei fleste bygder på slutten av 1800-talet.
Men det var også andre nytingsmiddel som møtte organisert motstand på den tida. Såleis vart det i 1890-åra skipa eit tobakksfråhaldslag i Eitorn. Sjå også: Tobakk-avholdsforeninga i Gloppen..

Badstove på Eitorn

For å betre reinsemda mellom folk, starta Eitorn Ungdomslag (skipa i 1894), arbeidet med å få bygt ei badstove i grenda.

Sjukehusplanar på Leikanger

Frå 1928 og til midt på 1930-talet var fylket splitta i ein oppheta sjukehusstrid. For Sogne-bygdene var det på tale å byggje ut to sjukehus i Høyanger og Lærdal, eller berre eitt på Leikanger.

Sjukeheim/aldersheim

Arbeidet med å få bygt aldersheim vart teke opp på 1950-talet. Sokneprest Sverre Daae var ein pådrivar, og bygget vart reist i Hatlebakkane på prestegarden i 1962. På 1970-talet vart den utvida med sjukeheim, der fylkeskommunen først var eigar, men som kommunen seinare overtok.
Ny stor alders- og sjukeheim vart bygt på Leikanger i 2002/2003.

MEIR OM LEIKANGER 
Leikanger kommune

 
Aviser og media i Leikanger
Historia i Leikanger
Industri og næring i Leikanger
Kjende personar i Leikanger
Kommunehistoria i Leikanger
Krigshistoria i Leikanger
Kyrkjer i Leikanger
Samferdsle i Leikanger
Skular i Leikanger
Verd å sjå i Leikanger

 
Lyd frå Leikanger
Video frå Leikanger
SE OGSÅ
Siste saker:

Finn fram i Fylkesleksikonet!
Vel ein kommune:
Tilbake til framsida av fylkesleksikonet
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
SØK I LEKSIKONET
Personar Kongevitjingar MEdia Samferdsle Laksefisket Næring Alfabetisk oversyn:
ABCDEFGHIJKLMNO
PQRSTUVWXYZÆØÅ
Informasjon
 
SØK I FYLKESLEKSIKONET
Informasjon
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
Personar Kongevitjingar Media Samferdsle Laksefisket Næring

Harald Hårfagre var sogning

Den første kongen i Noreg, Harald Hårfagre, var sogning. Han vaks opp på Husabø på Leikanger, der mora kom frå. Les meir om kong Harald Hårfagre og landsamlinga og om slekta hans i Sogn.

Slaget i Sildagapet i 1810

Den 23. juli 1810 gjekk to engelske krigsskip til åtak på ei lita, norsk flåteavdeling ved øya Silda sør for Stad og tok det norske mannskapet til fange. Dagen før hadde engelskmennene herja i Ervik-bygda på Stad. Kvifor gjekk den mektige engelske marinen til åtak på skrøpelege, norske kanonjollar i Ytre Nordfjord?

Då fiskedampskipa stakk til havs

Då den første dampdrivne fiskebåten, ”Activ”, gjekk ut frå Ålesund i 1885, innvarsla det ein ny epoke for norske fiskeri: Havfisket. Dei store skipa gjorde det mogeleg å utnytte fiskeressurane langt til havs. Kring 1910 hadde Sogn og Fjordane 20 slike store fiskedampskip. Fleire av dei vart brukte i aktivt fiske heilt fram på 1960-talet.

Nydyrkingskommunen Jølster

Frå 1920-talet og fram til like etter krigen fekk Sogn og Fjordane i alt 623 nye gardsbruk. Selskapet Ny Jord spela ein aktiv rolle i nydyrkingsarbeidet i mellomkrigskrigtida, og særleg merka Jølster seg ut som den store nydyrkingskommunen med 57 nye bruk.

Ei mellomalderkyrkje langt til havs

I mellomalderen låg det ei kyrkje på Utvær. Utvær ligg åtte km vestanfor dei andre øyane i Solund, og er det vestlegaste punktet i Noreg som har vore busett. Kvifor vart det bygd eit gudshus bokstaveleg tala midt ute i havet?

Sjalu tenestejente drap gardkona

Sjalusi er diverre eit klassisk drapsmotiv. Slik var det også for tenestejenta Sigrid i Vetlefjorden ein gong på 1600-talet då ho la sin elsk på husbonden på garden. Men for å kapre han måtte ho få kona av vegen, og til det trengde ho hjelp.

Få nazistar i Sogn og Fjordane

Ingen fylke i landet hadde så få medlemmer av Quislings Nasjonal Samling som Sogn og Fjordane. Berre 396 fjordingar og sogningar var medlemmer i NS under 2. verdskrig, og mange av desse var innflyttarar og unge jenter som hadde kontakt med tyskarane. Fleire kystkommunar var så godt som frie for NS-folk.

Den heimekjære amtmannen

I 1763 vart Joachim de Knagenhjelm utnemnd til den første amtmannen i Sogn og Fjordane. Det første han gjorde, var å flytte heim til mor på Kaupanger hovedgård. Men berre åtte år seinare vart Knagenhjelm nærmast tvangsflytta til Nord-Noreg. Kvifor?
Copyright NRK © 2009  -  Telefon: 815 65 900  -  E-post: info@nrk.no