SkilleToppknapp Rovdyr Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Ulukker Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Lyd og Video Fylkesleksikon 115pskille_slutt
Sogn & Fjordane Fylkesleksikon 3_1
Her er du: NRK.no > Nyheter > Distrikt > NRK Sogn og Fjordane > Fylkesleksikon
SPONSORAR
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Sparebanken Sogn og Fjordane
NRK.no
Leksikonredaktør:

Nettansvarleg:

Distriktsredaktør:

Copyright:
NRK Sogn og Fjordane

 

Kjende personar i Gulen fødde år 1900-1930

Omtalane er ordna etter fødselsår

Publisert 06.11.2002 17:16. Oppdatert 08.02.2006 10:32.
Førre side:
· Kjende personar i Gulen fødde år 1850-1900

Ivar Takle

(1900–1940) frå Takle. Fyrbøtar og krigsseglar. Omkom då D/S ”Diana” kom bort på veg frå Milford Haven til Plymouth den 26. september 1940.

Øystein Orre Andersson Hovden

(1901-) fødd i Sande i Vestfold, ei tid busett i Gulen. Prest.

Kristian Hanssen (1902-1952)

- sjå Harald Hanssen (f. 1895) under: Kjende personar i Gulen fødde år 1850-1900.

Søren Randal

(1902-1973) frå Eivindvik. Lærar og Venstre-politikar.

Ivar Kleiva

(1903-1997) frå Eidsdal på Sunnmøre, busett på Dalsøyra. Lærar, forfattar og lokalhistorikar.

Hallvard Natvik

(1905-1989) Fødd i Lærdal, busett i Eivindvik. Distriktslege og motstandsmann under 2. verdskrig.

Per Hilleren

(1906-1994) frå Veitastrond. Lærar m.a. i Brekke, og forfattar.

Olav Leonard Birknes

(1906–1943) frå Byrknesøy. Sjømann og fiskar. Rømde til Shetland i mai 1941 og gjekk inn i Marinen. Deltok i fleire tokt over Nordsjøen , og omkom på veg tilbake til Shetland med motorskøyta ”Gullborg” den 22. april 1943.

Hjørleiv Midttun

(1907–1942) frå Eivindvik. Radiotelegrafist og krigsseglar.

Ingeborg I. Brekke

(1909-1999) frå Brekke. Hotellvertinne og kvinnesakskvinne.

Trygve Hansson Wergeland

(1909-1979) frå Steine ved Halsvik. Industrigründer.

Harald August Sande

(1909–1941) frå Gulen. Donkeymann og krigsseglar. Arbeidde i fleire år som sjømann i innanriksfart før han drog i utanriks i april 1940. Omkom då D/S ”Samlanes” vart sprengd av ei mine ved Lizzard Head i Cornwall den 13. mars 1941.

Adolf Leonard Sande

(1913–1941) frå Gulen. Tømmermann og krigsseglar. Matros i Fylkesbaatane før han drog i utanriksfart i 1938. Omkom då han vart skyld overbord i ein storm på veg frå Bermuda til Europa den 26. februar 1941.

Konrad Byrknes

(1915–1940) frå Byrknesøy. Fiskar og soldat. Var maskingeværskyttar under kampane i Valdres i april-dagane 1940 og fall i Bagn den 20. april 1940.

Lars Bremnes

f. 1916 på Bremnes. Fiskar og organisasjonsmann.

Artur Byrknes

(1917–1942) frå Byrknesøy. Fiskar og soldat.

Edvin Færøy

(1917–1940) frå Gulen. Gardsarbeidar, fiskar og soldat. Fall under kampane i Valdres den 20. april 1940.

Endre Bernhard Einebærholm Byrknes

(1918–1946) frå Byrknesøy. Fyrbøtar og krigsseglar.

Gunnar Byrknes

(1918–1940) frå Byrknesøy. Motormann og krigsseglar. Omkom då M/S ”Norne” vart torpedert utanfor Pentland Firth den 1. august 1940.

Klaus Krossvoll

(1918–1939) frå Gulen. Maskinist og krigsseglar. Omkom då det svenske skipet D/S ”Rudolf” vart sprengd av ei mine eller ein torpedo utanfor kysten av England den 3. desember 1939.

Jakob Amandus Villesvik

(1918–1940) frå Gulen. Matros og krigsseglar. Omkom då D/S ”Samnanger” vart torpedert av ein tysk ubåt i Sør-Atlanteren på veg frå Hartepool til Sierra Leone den 2. desember 1940.

Adolf Byrknes

(1921–1941) frå Byrknesøy. Sjømann og krigsseglar. Omkom då D/S ”Augvald” vart torpedert i Nord-Atlanteren den 2. mars 1941.

Georg Norvald Byrknes

(1921–1941) frå Byrknesøy. Fiskar og marinegast.

Peder Reidar Sletten

(1921–1942) frå Gulen. Fiskar og marinegast.

Reidar Tveit

f. 1921 i Gulen, busett Førde. Fylkestannlege og politikar.

Nils Bruland

(1922–2000). Bilethoggar, fødd i Eivindvik, busett i Jølster.

Neste side:
· Kjende personar i Gulen
Førre side:
· Kjende personar i Gulen fødde år 1850-1900


MEIR OM GULEN 
Gulen kommune

 
Aviser og media i Gulen
Historia i Gulen
Industri og næring i Gulen
Kjende personar i Gulen
Kommunehistoria i Gulen
Krigshistoria i Gulen
Kyrkjer i Gulen
Samferdsle i Gulen
Skular i Gulen
Verd å sjå i Gulen

 
Lyd frå Gulen
Video frå Gulen
SE OGSÅ

Finn fram i Fylkesleksikonet!
Vel ein kommune:
Tilbake til framsida av fylkesleksikonet
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
SØK I LEKSIKONET
Personar Kongevitjingar MEdia Samferdsle Laksefisket Næring Alfabetisk oversyn:
ABCDEFGHIJKLMNO
PQRSTUVWXYZÆØÅ
Informasjon
 
SØK I FYLKESLEKSIKONET
Informasjon
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
Personar Kongevitjingar Media Samferdsle Laksefisket Næring

Harald Hårfagre var sogning

Den første kongen i Noreg, Harald Hårfagre, var sogning. Han vaks opp på Husabø på Leikanger, der mora kom frå. Les meir om kong Harald Hårfagre og landsamlinga og om slekta hans i Sogn.

Slaget i Sildagapet i 1810

Den 23. juli 1810 gjekk to engelske krigsskip til åtak på ei lita, norsk flåteavdeling ved øya Silda sør for Stad og tok det norske mannskapet til fange. Dagen før hadde engelskmennene herja i Ervik-bygda på Stad. Kvifor gjekk den mektige engelske marinen til åtak på skrøpelege, norske kanonjollar i Ytre Nordfjord?

Då fiskedampskipa stakk til havs

Då den første dampdrivne fiskebåten, ”Activ”, gjekk ut frå Ålesund i 1885, innvarsla det ein ny epoke for norske fiskeri: Havfisket. Dei store skipa gjorde det mogeleg å utnytte fiskeressurane langt til havs. Kring 1910 hadde Sogn og Fjordane 20 slike store fiskedampskip. Fleire av dei vart brukte i aktivt fiske heilt fram på 1960-talet.

Nydyrkingskommunen Jølster

Frå 1920-talet og fram til like etter krigen fekk Sogn og Fjordane i alt 623 nye gardsbruk. Selskapet Ny Jord spela ein aktiv rolle i nydyrkingsarbeidet i mellomkrigskrigtida, og særleg merka Jølster seg ut som den store nydyrkingskommunen med 57 nye bruk.

Ei mellomalderkyrkje langt til havs

I mellomalderen låg det ei kyrkje på Utvær. Utvær ligg åtte km vestanfor dei andre øyane i Solund, og er det vestlegaste punktet i Noreg som har vore busett. Kvifor vart det bygd eit gudshus bokstaveleg tala midt ute i havet?

Sjalu tenestejente drap gardkona

Sjalusi er diverre eit klassisk drapsmotiv. Slik var det også for tenestejenta Sigrid i Vetlefjorden ein gong på 1600-talet då ho la sin elsk på husbonden på garden. Men for å kapre han måtte ho få kona av vegen, og til det trengde ho hjelp.

Få nazistar i Sogn og Fjordane

Ingen fylke i landet hadde så få medlemmer av Quislings Nasjonal Samling som Sogn og Fjordane. Berre 396 fjordingar og sogningar var medlemmer i NS under 2. verdskrig, og mange av desse var innflyttarar og unge jenter som hadde kontakt med tyskarane. Fleire kystkommunar var så godt som frie for NS-folk.

Den heimekjære amtmannen

I 1763 vart Joachim de Knagenhjelm utnemnd til den første amtmannen i Sogn og Fjordane. Det første han gjorde, var å flytte heim til mor på Kaupanger hovedgård. Men berre åtte år seinare vart Knagenhjelm nærmast tvangsflytta til Nord-Noreg. Kvifor?
Copyright NRK © 2009  -  Telefon: 815 65 900  -  E-post: info@nrk.no