SkilleToppknapp Rovdyr Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Ulukker Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Lyd og Video Fylkesleksikon 115pskille_slutt
Sogn & Fjordane Fylkesleksikon 3_1
Her er du: NRK.no > Nyheter > Distrikt > NRK Sogn og Fjordane > Fylkesleksikon
SPONSORAR
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Sparebanken Sogn og Fjordane
NRK.no
Leksikonredaktør:

Nettansvarleg:

Distriktsredaktør:

Copyright:
NRK Sogn og Fjordane

 
Kjende personar i Luster og Sogndal:

Per Hilleren

Per Hilleren (1906-1994) fødd på Veitastrond, oppvaksen i Sogndal. Forfattar.

Publisert 19.05.2003 13:23. Oppdatert 05.11.2003 11:28.
Hilleren flytta mykje, og var m.a. også busett i Brekke i Gulen, Balestrand og Vadheim, forutan ei par stader på Austlandet.

Han var også i ein kort periode redaktør i lokalavisa Sygnabladet som kom ut i Sogndal i 1967. Hilleren var sterkt engasjert i kristeleg lagsarbeid, var ei tid tilsett ved Blå Kors i Bergen og reiste også som forkynnar for kristelege organisasjonar.

Stor bokproduksjon

Men mest kjend er Per Hilleren for ein svært stor produksjon av romanar og forteljingar med kristeleg innhald.

Han debuterte i 1928 med ei samling prosadikt som heitte "Kveldssol".

Sidan kom i alt 46 bøker:

Nyrenning, ukjent forlag 1931
Makter, Bjørgvin /Lundes Forlag 1932
Morgon, Lundes Forlag 1933
Porten opnast, Lundes Forlag 1934
Det suser skogar, Lundes Forlag 1935
I motvind og bør, Indre sjømannsmisjons Forlag 1936
Gutane på Holbråten, forteljing, Gry Forlag 1936
Rusta strenger, Lundes Forlag 1936
Det syng i Skarvenuten, barneforteljing, Lundes Forlag 1937
Det fagre liv, Lundes Forlag 1937
Av jord skal det gro, Lundes Forlag 1938
Gull og kjærlighet, Lundes Forlag 1939
Medan heggen blømer, Lundes Forlag 1939
Du hører dalen til, Misjonsforbundets forlag 1940
Tunsvoll, tre bøker i eitt bind, Ansgar Forlag 1941
Vegen og porten, Ansgar Forlag 1942
Sommar, Ansgar Forlag 1945
Det blåser på heia, Skildring frå Vegårdshei, Ansgar Forlag 1947
Under blånende breer, Ansgar Forlag 1948
Strengene, Ansgar Forlag 1949
Nattens kvite blomst, De unges Forlag 1951
Skapningen lenges, Ansgar Forlag 1953
Tempelskogen, Ansgar Forlag 1953
Solfjellet, Ansgar Forlag 1953
Fagre jord, Ansgar Forlag 1954
Rakel, Ansgar Forlag 1959
Mot blå kveld, Lundes Forlag 1962
Bergljot, Ansgar Forlag 1964
Når det døde tre blomstrer, Ansgar Forlag 1965
Sangen fra fjellet, Ansgar Forlag 1965
Adresse Afrika, Ansgar Forlag 1966
Alltid en ny vår, Ansgar Forlag 1966
Stor bragd i fjellet, Ansgar Forlag 1966
Grønt lys, Ansgar Forlag 1967
Hasselberget, Ansgar Forlag 1968
Tid og rømder, Ansgar Forlag 1968
Profetnøkkelen, Filadelfiaforlaget 1969
Når sola står i Ørneskar, Ansgar Forlag 1972
Nyskapt jord, Filadelfiaforlaget 1972
Blå kveld, Ansgar Forlag 1973
Min fars hus, Ansgar Forlag 1974
Mellom solrenningstindar, utgjeve av Vestl. Indremisjonsforbund 1975.
Damaskusporten, Den kristene bokringen 1978
Støv fra Eden, Ansgar Forlag 1979
Gjengjeldelsen, Filadelfiaforlaget 1981.
Minneskog, sjølvbiografi, Filadelfiaforlaget 1981

MEIR OM LUSTER 
Luster kommune

 
Aviser og media i Luster
Historia i Luster
Industri og næring i Luster
Kjende personar i Luster
Kommunehistoria i Luster
Kraftutbygginga i Luster
Krigshistoria i Luster
Kyrkjer i Luster
Samferdsle i Luster
Skular i Luster
Verd å sjå i Luster

 
Lyd frå Luster
Video frå Luster
SE OGSÅ

Finn fram i Fylkesleksikonet!
Vel ein kommune:
Tilbake til framsida av fylkesleksikonet
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
SØK I LEKSIKONET
Personar Kongevitjingar MEdia Samferdsle Laksefisket Næring Alfabetisk oversyn:
ABCDEFGHIJKLMNO
PQRSTUVWXYZÆØÅ
Informasjon
 
SØK I FYLKESLEKSIKONET
Informasjon
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
Personar Kongevitjingar Media Samferdsle Laksefisket Næring

Harald Hårfagre var sogning

Den første kongen i Noreg, Harald Hårfagre, var sogning. Han vaks opp på Husabø på Leikanger, der mora kom frå. Les meir om kong Harald Hårfagre og landsamlinga og om slekta hans i Sogn.

Slaget i Sildagapet i 1810

Den 23. juli 1810 gjekk to engelske krigsskip til åtak på ei lita, norsk flåteavdeling ved øya Silda sør for Stad og tok det norske mannskapet til fange. Dagen før hadde engelskmennene herja i Ervik-bygda på Stad. Kvifor gjekk den mektige engelske marinen til åtak på skrøpelege, norske kanonjollar i Ytre Nordfjord?

Då fiskedampskipa stakk til havs

Då den første dampdrivne fiskebåten, ”Activ”, gjekk ut frå Ålesund i 1885, innvarsla det ein ny epoke for norske fiskeri: Havfisket. Dei store skipa gjorde det mogeleg å utnytte fiskeressurane langt til havs. Kring 1910 hadde Sogn og Fjordane 20 slike store fiskedampskip. Fleire av dei vart brukte i aktivt fiske heilt fram på 1960-talet.

Nydyrkingskommunen Jølster

Frå 1920-talet og fram til like etter krigen fekk Sogn og Fjordane i alt 623 nye gardsbruk. Selskapet Ny Jord spela ein aktiv rolle i nydyrkingsarbeidet i mellomkrigskrigtida, og særleg merka Jølster seg ut som den store nydyrkingskommunen med 57 nye bruk.

Ei mellomalderkyrkje langt til havs

I mellomalderen låg det ei kyrkje på Utvær. Utvær ligg åtte km vestanfor dei andre øyane i Solund, og er det vestlegaste punktet i Noreg som har vore busett. Kvifor vart det bygd eit gudshus bokstaveleg tala midt ute i havet?

Sjalu tenestejente drap gardkona

Sjalusi er diverre eit klassisk drapsmotiv. Slik var det også for tenestejenta Sigrid i Vetlefjorden ein gong på 1600-talet då ho la sin elsk på husbonden på garden. Men for å kapre han måtte ho få kona av vegen, og til det trengde ho hjelp.

Få nazistar i Sogn og Fjordane

Ingen fylke i landet hadde så få medlemmer av Quislings Nasjonal Samling som Sogn og Fjordane. Berre 396 fjordingar og sogningar var medlemmer i NS under 2. verdskrig, og mange av desse var innflyttarar og unge jenter som hadde kontakt med tyskarane. Fleire kystkommunar var så godt som frie for NS-folk.

Den heimekjære amtmannen

I 1763 vart Joachim de Knagenhjelm utnemnd til den første amtmannen i Sogn og Fjordane. Det første han gjorde, var å flytte heim til mor på Kaupanger hovedgård. Men berre åtte år seinare vart Knagenhjelm nærmast tvangsflytta til Nord-Noreg. Kvifor?
Copyright NRK © 2009  -  Telefon: 815 65 900  -  E-post: info@nrk.no