SkilleToppknapp Rovdyr Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Ulukker Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Lyd og Video Fylkesleksikon 115pskille_slutt
Sogn & Fjordane Fylkesleksikon 3_1
Her er du: NRK.no > Nyheter > Distrikt > NRK Sogn og Fjordane > Fylkesleksikon
SPONSORAR
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Sparebanken Sogn og Fjordane
NRK.no
Leksikonredaktør:

Nettansvarleg:

Distriktsredaktør:

Copyright:
NRK Sogn og Fjordane

 

Kjende personar i Gulen fødde år 1800-1850

Omtalane er ordna etter fødselsår.

Publisert 06.11.2002 15:29. Oppdatert 16.05.2003 11:02.
Førre side:
· Kjende personar i Gulen fødde før år 1800

Henrik Wergeland

(1808-1845) - sjå: Diktaren Henrik Wergeland frå Gulen-slekt.

Rognald Pederson Haugland

(1808-1902) frå Brekke, busett i Solund og Eivindvik. Lærar, lensmann og politikar. Vart lærar i Eivindvik 17 år gamal og frå 1838 i Utvær i Solund. Frå 1855 konst. lensmann i Lavik tinglag med bustad i Brekke, før han vart kommunekasserar i Eivindvik. Ordførar i Eivindvik kommune i til saman 22 år: 1850-1851, 1855 og 1858-1877.

Joachim Andreas Voss

(1815- 1897) fødd i Brekke. Lege og professor.

Wilhelm Schreuder

(1821-1873) frå Bergen, busett i Skjerjehamn. Målarmeister og handelsmann.

Lasse Ellingsen

(1825-1905) frå Grinde i Gulen, busett på Haugland i Brekke. Lærar, lensmann og politikar.

Erika Larsdotter Bogen

f. 1828 i Lindås, busett på Børholmen.

Gregoreus Johannesson Midttakle

(1829-1920) frå Brekke. Bonde og kunsthandverkar. Han var kjend som ein dyktig rosemålar som reiste rundt på gardane i ytre Sogn og dekorerte kister og skrin med rosemåling.

Knut Rasmusson Kjellevoll

(f. 1832) frå Kjellevoll, busett i Bergen, der han m.a. skal ha livnært seg som skodespelar. Han er ikkje registrert i Teaterarkivet, og andre opplysningar vantar.

Otto L. Midthun

(1839-1919) frå Eivindvik. Bonde, politikar og telefonkonstruktør.

Henrik Mohn Dahl

(1844-1909) frå Bergen, oppvaksen frå 10-årsalderen i Innvik. Prest, folkehøgskulemann og politikar for Moderate Venstre/Høgre.

Johannes Lasseson Wergeland

(1845-1925) frå Wergeland. Bonde og politikar. Ordførar i Lavik kommune 1890-1901 og i den frådelte Brekke kommune frå kommunedelinga i 1904 til 1910. Han arbeidde hardt for å få bygt veg frå Brekke langs Risnefjorden til Instefjord og vidare til Verkland/Wergeland. Bror til Halvor Wergeland (sjå denne under: Kjende personar i Gulen fødde år 1850-1900).

Isach Johannesson Kringlen

(1846-1925) frå Kringla ved Instefjord, busett m.a. i Risør. Lærar og Venstre-politikar. Lærareksamen 1868. Lærar i Brekke frå 1861, i Eiker 1868, Risør frå 1870 og skulestyrar same stad frå 1896. I Risør var han m.a. medlem av bystyret 1899-1919, derav 12 år i formannskapet. Vararepresentant frå Risør til Stortinget 1903-1909. Tildelt Borgardådmedaljen i sølv.

Sigurd Lasseson Wergeland

(1848-1932) frå Brekke. Lærar, bonde og Høgre-politikar. Lærareksamen 1869 og lærar i Brekke frå 1873, og i Rødnes i Østfold 1875-1890, der han også var bonde. Sparebanksjef frå 1901. Kommunestyremedlem frå 1888, ordførar frå 1906, og vararepresentant til Stortinget frå Smålenenes amt 1903-1906.

Jakob Ivarson Eide

(1849-1931) frå Eivindvik. Bonde og spelemann. Ved sida av gardsdrifta sigla han årleg til Lofotfisket, og var også telefonstyrar. Han var kjend som ein dugande hardingfelespelar, og vart mykje nytta som spelemann i bryllup i ytre Sogn.

Neste side:
· Kjende personar i Gulen fødde år 1850-1900
Førre side:
· Kjende personar i Gulen fødde før år 1800
Hovudside:
· Kjende personar i Gulen


MEIR OM GULEN 
Gulen kommune

 
Aviser og media i Gulen
Historia i Gulen
Industri og næring i Gulen
Kjende personar i Gulen
Kommunehistoria i Gulen
Krigshistoria i Gulen
Kyrkjer i Gulen
Samferdsle i Gulen
Skular i Gulen
Verd å sjå i Gulen

 
Lyd frå Gulen
Video frå Gulen
SE OGSÅ

Finn fram i Fylkesleksikonet!
Vel ein kommune:
Tilbake til framsida av fylkesleksikonet
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
SØK I LEKSIKONET
Personar Kongevitjingar MEdia Samferdsle Laksefisket Næring Alfabetisk oversyn:
ABCDEFGHIJKLMNO
PQRSTUVWXYZÆØÅ
Informasjon
 
SØK I FYLKESLEKSIKONET
Informasjon
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
Personar Kongevitjingar Media Samferdsle Laksefisket Næring

Harald Hårfagre var sogning

Den første kongen i Noreg, Harald Hårfagre, var sogning. Han vaks opp på Husabø på Leikanger, der mora kom frå. Les meir om kong Harald Hårfagre og landsamlinga og om slekta hans i Sogn.

Slaget i Sildagapet i 1810

Den 23. juli 1810 gjekk to engelske krigsskip til åtak på ei lita, norsk flåteavdeling ved øya Silda sør for Stad og tok det norske mannskapet til fange. Dagen før hadde engelskmennene herja i Ervik-bygda på Stad. Kvifor gjekk den mektige engelske marinen til åtak på skrøpelege, norske kanonjollar i Ytre Nordfjord?

Då fiskedampskipa stakk til havs

Då den første dampdrivne fiskebåten, ”Activ”, gjekk ut frå Ålesund i 1885, innvarsla det ein ny epoke for norske fiskeri: Havfisket. Dei store skipa gjorde det mogeleg å utnytte fiskeressurane langt til havs. Kring 1910 hadde Sogn og Fjordane 20 slike store fiskedampskip. Fleire av dei vart brukte i aktivt fiske heilt fram på 1960-talet.

Nydyrkingskommunen Jølster

Frå 1920-talet og fram til like etter krigen fekk Sogn og Fjordane i alt 623 nye gardsbruk. Selskapet Ny Jord spela ein aktiv rolle i nydyrkingsarbeidet i mellomkrigskrigtida, og særleg merka Jølster seg ut som den store nydyrkingskommunen med 57 nye bruk.

Ei mellomalderkyrkje langt til havs

I mellomalderen låg det ei kyrkje på Utvær. Utvær ligg åtte km vestanfor dei andre øyane i Solund, og er det vestlegaste punktet i Noreg som har vore busett. Kvifor vart det bygd eit gudshus bokstaveleg tala midt ute i havet?

Sjalu tenestejente drap gardkona

Sjalusi er diverre eit klassisk drapsmotiv. Slik var det også for tenestejenta Sigrid i Vetlefjorden ein gong på 1600-talet då ho la sin elsk på husbonden på garden. Men for å kapre han måtte ho få kona av vegen, og til det trengde ho hjelp.

Få nazistar i Sogn og Fjordane

Ingen fylke i landet hadde så få medlemmer av Quislings Nasjonal Samling som Sogn og Fjordane. Berre 396 fjordingar og sogningar var medlemmer i NS under 2. verdskrig, og mange av desse var innflyttarar og unge jenter som hadde kontakt med tyskarane. Fleire kystkommunar var så godt som frie for NS-folk.

Den heimekjære amtmannen

I 1763 vart Joachim de Knagenhjelm utnemnd til den første amtmannen i Sogn og Fjordane. Det første han gjorde, var å flytte heim til mor på Kaupanger hovedgård. Men berre åtte år seinare vart Knagenhjelm nærmast tvangsflytta til Nord-Noreg. Kvifor?
Copyright NRK © 2009  -  Telefon: 815 65 900  -  E-post: info@nrk.no