SkilleToppknapp Rovdyr Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Ulukker Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Lyd og Video Fylkesleksikon 115pskille_slutt
Sogn & Fjordane Fylkesleksikon 3_1
Her er du: NRK.no > Nyheter > Distrikt > NRK Sogn og Fjordane > Fylkesleksikon
SPONSORAR
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Sparebanken Sogn og Fjordane
NRK.no
Leksikonredaktør:

Nettansvarleg:

Distriktsredaktør:

Copyright:
NRK Sogn og Fjordane

 
Historia i Gulen:

Diktaren Henrik Wergeland frå Gulen-slekt

Diktaren Henrik Wergeland (1808-1845) har slekta og slektsnamnet frå garden Verkland ved Ynnesdalsvatnet i Gulen. Farsætta kom herifrå:

Publisert 05.11.2002 11:30. Oppdatert 22.11.2002 21:48.
Bondesonen Nils Olson Verkland (1717-1792) var den første som tok familienamnet Wergeland. Han let seg verve i 1737 til militærteneste i København. Dei danske offiserane greidde ikkje å uttale "Verkland" rett: Dei uttalte V-en med "F-lyd" i staden for vanleg norsk "V". Difor endra Nils skrivemåten på etternamnet til Wergeland. Etter 16 år i det militære i København, reiste han tilbake til Bergen for å verte kjøpmann.

Ein slektning av denne soldaten og kjøpmannen var klokkar Halvor Lassesen i Hosanger. Han flytta seinare til Bergen, og ein av Halvor sine søner var den kjende presten og Eidsvolls-mannen Nicolai Wergeland (1780-1848). Nicolai vart ved dåpen kalla Niels Lassesen. Men Niels Lassesen likte tydelegvis korkje førenamnet eller etternamnet. Han skifta førenamn til Nicolai, og til etternamn tok han same namnet som grandonkelen Niels hadde: Wergeland. Slik vart altså Nicolai Wergeland sin son heitande Henrik Wergeland.

Brød af Steen og Aand af Striler

På ei ferd gjennom Sogn i 1832 vitja Henrik Wergeland Eivindvik, der han budde hos prost Niels Griis Alstrup Dahl.
Det var etter dette opphaldet hos Dahl at Wergeland skreiv hyllingsdiktet "Eivindvig", der han omtalar den allsidige folkeopplysningspresten Dahl som mannen som kunne få "Brød af Steen og Aand af Striler":

· Diktet 'Eivindvig' av Henrik Wergeland


Henrik Wergeland og målaren I. C. Dahl hadde felles slektsrøter i Brekke, frå lensmann Claus Hansson Breche d. 1680 - sjå: Målaren I. C. Dahl frå Gulen-slekt.

Camilla Collet

Henrik Wergeland hadde fem sysken. Ei av desse var forfattarinna Jacobine Camilla - betre kjend som forfattarinna Camilla Collett (1813-1891) som m.a. skreiv "Amtmandens døtre" (1855).

Oscar Wergeland

Den kjende målaren Oscar Wergeland (1844-1910) stammar frå same slekt: Nikolai Wergeland var grandonkelen hans. Oscar Wergeland har m.a. måla biletet av Riksforsamlinga på Eidsvoll 1814, som heng bak presidenten i Stortingssalen.

MEIR OM GULEN 
Gulen kommune

 
Aviser og media i Gulen
Historia i Gulen
Industri og næring i Gulen
Kjende personar i Gulen
Kommunehistoria i Gulen
Krigshistoria i Gulen
Kyrkjer i Gulen
Samferdsle i Gulen
Skular i Gulen
Verd å sjå i Gulen

 
Lyd frå Gulen
Video frå Gulen
SE OGSÅ

Finn fram i Fylkesleksikonet!
Vel ein kommune:
Tilbake til framsida av fylkesleksikonet
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
SØK I LEKSIKONET
Personar Kongevitjingar MEdia Samferdsle Laksefisket Næring Alfabetisk oversyn:
ABCDEFGHIJKLMNO
PQRSTUVWXYZÆØÅ
Informasjon
 
SØK I FYLKESLEKSIKONET
Informasjon
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
Personar Kongevitjingar Media Samferdsle Laksefisket Næring

Harald Hårfagre var sogning

Den første kongen i Noreg, Harald Hårfagre, var sogning. Han vaks opp på Husabø på Leikanger, der mora kom frå. Les meir om kong Harald Hårfagre og landsamlinga og om slekta hans i Sogn.

Slaget i Sildagapet i 1810

Den 23. juli 1810 gjekk to engelske krigsskip til åtak på ei lita, norsk flåteavdeling ved øya Silda sør for Stad og tok det norske mannskapet til fange. Dagen før hadde engelskmennene herja i Ervik-bygda på Stad. Kvifor gjekk den mektige engelske marinen til åtak på skrøpelege, norske kanonjollar i Ytre Nordfjord?

Då fiskedampskipa stakk til havs

Då den første dampdrivne fiskebåten, ”Activ”, gjekk ut frå Ålesund i 1885, innvarsla det ein ny epoke for norske fiskeri: Havfisket. Dei store skipa gjorde det mogeleg å utnytte fiskeressurane langt til havs. Kring 1910 hadde Sogn og Fjordane 20 slike store fiskedampskip. Fleire av dei vart brukte i aktivt fiske heilt fram på 1960-talet.

Nydyrkingskommunen Jølster

Frå 1920-talet og fram til like etter krigen fekk Sogn og Fjordane i alt 623 nye gardsbruk. Selskapet Ny Jord spela ein aktiv rolle i nydyrkingsarbeidet i mellomkrigskrigtida, og særleg merka Jølster seg ut som den store nydyrkingskommunen med 57 nye bruk.

Ei mellomalderkyrkje langt til havs

I mellomalderen låg det ei kyrkje på Utvær. Utvær ligg åtte km vestanfor dei andre øyane i Solund, og er det vestlegaste punktet i Noreg som har vore busett. Kvifor vart det bygd eit gudshus bokstaveleg tala midt ute i havet?

Sjalu tenestejente drap gardkona

Sjalusi er diverre eit klassisk drapsmotiv. Slik var det også for tenestejenta Sigrid i Vetlefjorden ein gong på 1600-talet då ho la sin elsk på husbonden på garden. Men for å kapre han måtte ho få kona av vegen, og til det trengde ho hjelp.

Få nazistar i Sogn og Fjordane

Ingen fylke i landet hadde så få medlemmer av Quislings Nasjonal Samling som Sogn og Fjordane. Berre 396 fjordingar og sogningar var medlemmer i NS under 2. verdskrig, og mange av desse var innflyttarar og unge jenter som hadde kontakt med tyskarane. Fleire kystkommunar var så godt som frie for NS-folk.

Den heimekjære amtmannen

I 1763 vart Joachim de Knagenhjelm utnemnd til den første amtmannen i Sogn og Fjordane. Det første han gjorde, var å flytte heim til mor på Kaupanger hovedgård. Men berre åtte år seinare vart Knagenhjelm nærmast tvangsflytta til Nord-Noreg. Kvifor?
Copyright NRK © 2009  -  Telefon: 815 65 900  -  E-post: info@nrk.no