SkilleToppknapp Rovdyr Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Ulukker Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Lyd og Video Fylkesleksikon 115pskille_slutt
Sogn & Fjordane Fylkesleksikon 3_1
Her er du: NRK.no > Nyheter > Distrikt > NRK Sogn og Fjordane > Fylkesleksikon
SPONSORAR
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Sparebanken Sogn og Fjordane
NRK.no
Leksikonredaktør:

Nettansvarleg:

Distriktsredaktør:

Copyright:
NRK Sogn og Fjordane

 
Kjende personar i Fjaler:

Oddleif Fagerheim

Oddleif Fagerheim. Foto: Sylvelin Fagerheim Sandvik
Oddleif Fagerheim. Foto: Sylvelin Fagerheim Sandvik
Oddleif Fagerheim (1911-1999) frå Dale. Skulestyrar og Arbeidarparti-politikar.

Publisert 03.09.2002 09:22. Oppdatert 18.04.2007 11:24.
LYD OG VIDEO  Lyd Video
Lærarskuleeksamen 1934, og lærar ved framhaldsskulen i Fjaler frå same år.

Aktiv motstandsmann

Var aktiv motstandsmann under krigen, og vart saman med andre norske lærarar arrestert i 1942 og sat i fangenskap på Grini, seinare Kirkenes i åtte månader.

Skulestyrar

Styrar ved Falchs Pensjonat- og Middelskole 1943-1969. Dreiv i åra 1944-1951 også Sunnfjord Gymnas saman med brørne Sverre Fagerheim og Magne Fagerheim. Var styrar for den nyskipa ungdomsskulen i Fjaler 1960-1964.

Studerte i utlandet

Var ved Geneve-skulen i 1947, hadde same året Conrad Mohrs stipend, og reiste til Sverige for å studere sosialismen. Hadde fleire opphald i nordiske land for å studere folkeopplysningsarbeid.
Oddleif Fagerheim vert mellom anna hugsa som ein engasjert og engasjerande talar. (Foto: NRK)

Politikar

Kommunestyremedlem 1937-1975, sat i formannskapet 1945-1975 - av desse to år som varordførar. Fastløna fylkessekretær i Arbeidarpartiet 1947-1950. Fylkesformann i Arbeidarpartiet 1948-1950, og mangeårig leiar av lokallaget i Dale. Vararepresentant for Arbeidarpartiet 1950-1953 og 1958-1961. Fast representant for Arbeidarpartiet på Stortinget 1969-1981. Engasjerte seg sterkt i miljøspørsmål og vart i 1985 ekskludert frå Arbeidarpartiet då han ved Stortingsvalet stilte til som toppkandidat på ei venstreradikal "miljøliste" utan å kome inn.

Frå heimen sin på Dalsåsen hadde Thora og Oddleif ein storslagen utsikt over Dale og Dalsfjorden. (Foto: NRK)

Gav vekk eigedomen

Saman med kona Thora Nitter Fagerheim gav Oddleif Fagerheim på 1970-talet eigedomen sin Dalsåsen til Nordisk Råd. Fagerheim ynskte at det skulle byggast ein nordisk folkehøgskule på eigedomen, men i staden kom Nordisk Kunstnarsenter, som vart opna i 1998.

Tildelt Fylkeskulturprisen 1991 for sitt arbeid for folkeopplysning og kultur.

Far til Yngvild Fagerheim.

Nordisk Kunstnarsenter på Dalsåsen. (Foto: NRK)

MEIR OM FJALER 
Fjaler kommune

 
Aviser og media i Fjaler
Historia i Fjaler
Industri og næring i Fjaler
Kjende personar i Fjaler
Kommunehistoria i Fjaler
Krigshistoria i Fjaler
Kyrkjer i Fjaler
Samferdsle i Fjaler
Skular i Fjaler
Verd å sjå i Fjaler

 
Video frå Fjaler
Lyd frå Fjaler
SE OGSÅ

Finn fram i Fylkesleksikonet!
Vel ein kommune:
Tilbake til framsida av fylkesleksikonet
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
SØK I LEKSIKONET
Personar Kongevitjingar MEdia Samferdsle Laksefisket Næring Alfabetisk oversyn:
ABCDEFGHIJKLMNO
PQRSTUVWXYZÆØÅ
Informasjon
 
SØK I FYLKESLEKSIKONET
Informasjon
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
Personar Kongevitjingar Media Samferdsle Laksefisket Næring

Harald Hårfagre var sogning

Den første kongen i Noreg, Harald Hårfagre, var sogning. Han vaks opp på Husabø på Leikanger, der mora kom frå. Les meir om kong Harald Hårfagre og landsamlinga og om slekta hans i Sogn.

Slaget i Sildagapet i 1810

Den 23. juli 1810 gjekk to engelske krigsskip til åtak på ei lita, norsk flåteavdeling ved øya Silda sør for Stad og tok det norske mannskapet til fange. Dagen før hadde engelskmennene herja i Ervik-bygda på Stad. Kvifor gjekk den mektige engelske marinen til åtak på skrøpelege, norske kanonjollar i Ytre Nordfjord?

Då fiskedampskipa stakk til havs

Då den første dampdrivne fiskebåten, ”Activ”, gjekk ut frå Ålesund i 1885, innvarsla det ein ny epoke for norske fiskeri: Havfisket. Dei store skipa gjorde det mogeleg å utnytte fiskeressurane langt til havs. Kring 1910 hadde Sogn og Fjordane 20 slike store fiskedampskip. Fleire av dei vart brukte i aktivt fiske heilt fram på 1960-talet.

Nydyrkingskommunen Jølster

Frå 1920-talet og fram til like etter krigen fekk Sogn og Fjordane i alt 623 nye gardsbruk. Selskapet Ny Jord spela ein aktiv rolle i nydyrkingsarbeidet i mellomkrigskrigtida, og særleg merka Jølster seg ut som den store nydyrkingskommunen med 57 nye bruk.

Ei mellomalderkyrkje langt til havs

I mellomalderen låg det ei kyrkje på Utvær. Utvær ligg åtte km vestanfor dei andre øyane i Solund, og er det vestlegaste punktet i Noreg som har vore busett. Kvifor vart det bygd eit gudshus bokstaveleg tala midt ute i havet?

Sjalu tenestejente drap gardkona

Sjalusi er diverre eit klassisk drapsmotiv. Slik var det også for tenestejenta Sigrid i Vetlefjorden ein gong på 1600-talet då ho la sin elsk på husbonden på garden. Men for å kapre han måtte ho få kona av vegen, og til det trengde ho hjelp.

Få nazistar i Sogn og Fjordane

Ingen fylke i landet hadde så få medlemmer av Quislings Nasjonal Samling som Sogn og Fjordane. Berre 396 fjordingar og sogningar var medlemmer i NS under 2. verdskrig, og mange av desse var innflyttarar og unge jenter som hadde kontakt med tyskarane. Fleire kystkommunar var så godt som frie for NS-folk.

Den heimekjære amtmannen

I 1763 vart Joachim de Knagenhjelm utnemnd til den første amtmannen i Sogn og Fjordane. Det første han gjorde, var å flytte heim til mor på Kaupanger hovedgård. Men berre åtte år seinare vart Knagenhjelm nærmast tvangsflytta til Nord-Noreg. Kvifor?
Copyright NRK © 2009  -  Telefon: 815 65 900  -  E-post: info@nrk.no