SkilleToppknapp Rovdyr Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Ulukker Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Lyd og Video Fylkesleksikon 115pskille_slutt
Sogn & Fjordane Fylkesleksikon 3_1
Her er du: NRK.no > Nyheter > Distrikt > NRK Sogn og Fjordane > Fylkesleksikon
SPONSORAR
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Sparebanken Sogn og Fjordane
NRK.no
Leksikonredaktør:

Nettansvarleg:

Distriktsredaktør:

Copyright:
NRK Sogn og Fjordane

 
Historia i Førde - kulturinstitusjonar:

Fylkeskulturprisen

Meisterkokk Terje Ness fekk fylkeskulturprisen i 2000 overrekt av fylkesordførar Nils R. Sandal. (Foto: NRK)
Meisterkokk Terje Ness fekk fylkeskulturprisen i 2000 overrekt av fylkesordførar Nils R. Sandal. (Foto: NRK)
Fylkeskulturprisen administrert av fylkeskulturkontoret, vart skipa i 1980, og fylgjande har fått prisen:

Publisert 13.09.2001 14:42. Oppdatert 03.12.2007 12:13.
1980: Ragnar Vigdal, Vigdal i Luster, folkesongar som tok vare på dei gamle songteknikkane med kvarttonar t.d. i salmesang.

1981: Per Knut Aaland, Hopland i Stryn, delt pris med fotballgruppa Sogndal I.L.

Utanfor Kringkastingshuset i Oslo i 1952: Rolf Myklebust, Arne Bjørndal, Eivind Groven og Ole Mørk Sandvik.
1982: Kunstnarparet Rotevatn og Jørstad, Løkja i Eid, kunstnarekteparet som restaurerte den freda sorenskrivargarden på Løkja og dreiv Galleri Leikvin med allsidige kulturaktivitetar.

1983: Rolf Myklebust, Oslo, fødd i Stryn. Som NRKs folkemusikkmedarbeidar 1952-1978 gjorde han ein unik innsats for norsk folkemusikk.

1984: Sundagsskulearbeidet i fylket.

1985: Olav J. Befring, Stardalen i Jølster, for stort arbeid med kartlegging av lokal flora og som sjølvlærd astronom, og Svein Brandsøy, Florø, sjølvlærd arkeolog som m.a. oppdaga
Olav Befring.
steinbrota for diabas på Stakaldeneset – eit funn som gjorde at vår tidlegaste Noregssoge frå steinalderen måtte skrivast om.

1986: Olav Stedje, Sogndal, populærsongar og trubadur som m.a. fekk Spellemannsprisen 1982.

1987: Rolf Losnegård, Holmedal i Askvoll, forfattar og dramatikar, og Jon Tolaas, Nordfjordeid, forfattar og lyrikar.

1988: Audhild Viken, Skei i Jølster, for husflid, grunnleggjar av den kjende Audhild Vikens vevstove.

1989: Honndalstausene, Hornindal, folkemusikkgruppe (fele) som m.a. har markert seg på nasjonalt plan og gjeve ut fleire album.

1990: Gloppen Jentekor, som under leiing av Ellen Johanne Gjestland (sjå under Kjende personar i Gloppen fødde år 1930-1960) fekk fleire nasjonale prisar for sitt høge nivå, og m.a. har gjeve ut fleire album.

1991: Oddleif Fagerheim, Dale i Sunnfjord, for arbeid for folkeopplysning og kultur. Donerte m.a. eigedomen sin på Dalsåsen til det som no har vorte Nordisk Kunstnarsenter Dalsåsen.
Martinus Grov.

1992: Helge Bydal og Martinus Grov, begge Førde – den første som føregangsmann for bogeskyting som idrett i fylket, og den andre som bogeskyttar i verdsklasse.

1993: Kinnaspelet, Flora kommune (sjå: Kinna-kyrkja, segna og spelet).
Ludvig Eikaas.

1994: Ludvig Eikaas, Oslo, fødd i Jølster. Ein av dei fremste biletkunstnarane i landet i siste halvdel av 1900-talet.

1995: Dale Ungdomslag, Fjaler, for arbeidet sitt som frivillig organisasjon m.a. med framføring av songskattane etter Jakob Sande.

Odd Njøs og Ola Henjum på Palmerevyen 2000. (Foto: Arild Nybø, NRK)
1996: Leikanger Mannskor og Palmerevyen, for sin årelange innsats som humørspreiarar med ”Palmerevyen”.

1997: Vevringutstillinga, Vevring i Naustdal, stor årleg kunstutstilling av høg kvalitet skipa til av lokale eldsjeler.

1998: Knut Rumohr, Oslo, fødd i Frønningen, Lærdal kommune. Ein av landets fremste biletkunstnarar i siste halvdel av 1900-talet med abstrakt formspråk.

Terje Ness.
1999: Årdals-prosjekta med musikkarrangementa ”Beatles” og ”Frå Chaplin til Elton John” (sjå "Sterk dugnadsånd".)

2000: Terje Ness, Oslo, fødd i Førde. Nykåra verdsmeister i kokekunst.Sigmund Eikås
2001: Sigmund Eikås, Jølster. Spelemann med ei rad førsteprisar i landskappleikar, fylkesmusikar og ein krumtapp som leiar og instruktør i folkemusikken i Sogn og Fjordane.

2002: Vise-popgruppa Fabel.

2003: Dramatikar og forfattar Norvald Tveit frå Hyllestad.

2004: Danselærarane Jorunn Reina, Førde, Signe Lise Bergheim, Breim og Leyeune Avdal, Årdal.

2005: Ekteparet Kari Standal Pavelich og Michael Pavelich på Nordfjordeid, for arbeidet med Opera Nordfjord.

2006: Norsk forbund for utviklingshemma (NFU) i Sogn og Fjordane.

2007: Biletkunstnaren Oddvar Torsheim.

2008: Skiløparen Odd-Bjørn Hjelmeset frå klubben Fjellhug/Vereide i Gloppen.

Sjå også:
Fylkeskulturkontoret


MEIR OM FØRDE 
Førde kommune

 
Aviser og media i Førde
Historia i Førde
Industri og næring i Førde
Kjende personar i Førde
Krigshistoria i Førde
Kyrkjer i Førde
Samferdsle i Førde
Skular i Førde
Verd å sjå i Førde

 
Video frå Førde
Lyd frå Førde
SE OGSÅ

Finn fram i Fylkesleksikonet!
Vel ein kommune:
Tilbake til framsida av fylkesleksikonet
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
SØK I LEKSIKONET
Personar Kongevitjingar MEdia Samferdsle Laksefisket Næring Alfabetisk oversyn:
ABCDEFGHIJKLMNO
PQRSTUVWXYZÆØÅ
Informasjon
 
SØK I FYLKESLEKSIKONET
Informasjon
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
Personar Kongevitjingar Media Samferdsle Laksefisket Næring

Harald Hårfagre var sogning

Den første kongen i Noreg, Harald Hårfagre, var sogning. Han vaks opp på Husabø på Leikanger, der mora kom frå. Les meir om kong Harald Hårfagre og landsamlinga og om slekta hans i Sogn.

Slaget i Sildagapet i 1810

Den 23. juli 1810 gjekk to engelske krigsskip til åtak på ei lita, norsk flåteavdeling ved øya Silda sør for Stad og tok det norske mannskapet til fange. Dagen før hadde engelskmennene herja i Ervik-bygda på Stad. Kvifor gjekk den mektige engelske marinen til åtak på skrøpelege, norske kanonjollar i Ytre Nordfjord?

Då fiskedampskipa stakk til havs

Då den første dampdrivne fiskebåten, ”Activ”, gjekk ut frå Ålesund i 1885, innvarsla det ein ny epoke for norske fiskeri: Havfisket. Dei store skipa gjorde det mogeleg å utnytte fiskeressurane langt til havs. Kring 1910 hadde Sogn og Fjordane 20 slike store fiskedampskip. Fleire av dei vart brukte i aktivt fiske heilt fram på 1960-talet.

Nydyrkingskommunen Jølster

Frå 1920-talet og fram til like etter krigen fekk Sogn og Fjordane i alt 623 nye gardsbruk. Selskapet Ny Jord spela ein aktiv rolle i nydyrkingsarbeidet i mellomkrigskrigtida, og særleg merka Jølster seg ut som den store nydyrkingskommunen med 57 nye bruk.

Ei mellomalderkyrkje langt til havs

I mellomalderen låg det ei kyrkje på Utvær. Utvær ligg åtte km vestanfor dei andre øyane i Solund, og er det vestlegaste punktet i Noreg som har vore busett. Kvifor vart det bygd eit gudshus bokstaveleg tala midt ute i havet?

Sjalu tenestejente drap gardkona

Sjalusi er diverre eit klassisk drapsmotiv. Slik var det også for tenestejenta Sigrid i Vetlefjorden ein gong på 1600-talet då ho la sin elsk på husbonden på garden. Men for å kapre han måtte ho få kona av vegen, og til det trengde ho hjelp.

Få nazistar i Sogn og Fjordane

Ingen fylke i landet hadde så få medlemmer av Quislings Nasjonal Samling som Sogn og Fjordane. Berre 396 fjordingar og sogningar var medlemmer i NS under 2. verdskrig, og mange av desse var innflyttarar og unge jenter som hadde kontakt med tyskarane. Fleire kystkommunar var så godt som frie for NS-folk.

Den heimekjære amtmannen

I 1763 vart Joachim de Knagenhjelm utnemnd til den første amtmannen i Sogn og Fjordane. Det første han gjorde, var å flytte heim til mor på Kaupanger hovedgård. Men berre åtte år seinare vart Knagenhjelm nærmast tvangsflytta til Nord-Noreg. Kvifor?
Copyright NRK © 2009  -  Telefon: 815 65 900  -  E-post: info@nrk.no