SkilleToppknapp Rovdyr Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Ulukker Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Lyd og Video Fylkesleksikon 115pskille_slutt
Sogn & Fjordane Fylkesleksikon 3_1
Her er du: NRK.no > Nyheter > Distrikt > NRK Sogn og Fjordane > Fylkesleksikon
SPONSORAR
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Sparebanken Sogn og Fjordane
NRK.no
Leksikonredaktør:

Nettansvarleg:

Distriktsredaktør:

Copyright:
NRK Sogn og Fjordane

 
Skular i Fjaler:

Dei første skulane i Fjaler

I 1860 sto skulehuset i Dale ferdig. (Foto: Arild Nybø, NRK)
I 1860 sto skulehuset i Dale ferdig. (Foto: Arild Nybø, NRK)
Den første skuleordninga (skulefundasen) vart innført i 1747. Kring Dalsfjorden som elles i landet var det soknepresten som stod ansvarleg.

Publisert 02.09.2002 14:07. Oppdatert 16.09.2002 13:26.
Holmedal prestegjeld omfatta den gongen alle bygder kring Dalsfjorden, medrekna Gaular. Soknepresten på den tida var Christian Egede, bror til den kjende "Grønlands apostel" - Hans Egede.

Dårleg stelt til 1812

Men det var dårleg stell med skuleordninga heilt fram til 1812. Då var dansken Niels Nielsen sokneprest i Ytre Holmedal - dvs. ytre Dalsfjorden. Denne mannen var ein av dei fem Eidsvolls-mennene frå Sogn og Fjordane på riksforsamlinga i 1814. Nielsen var prest i Ytre Holmedal fram til 1921. Han utdanna på eiga hand fleire lærarar, og starta skikkelege skuleklassar.

Skule i tingstova

I 1857 vart det vedteke å byggje faste skulehus til avløysing av omgangsskulen. I Dale heldt skulen til i tingstova på Tross før skulehuset stod ferdig i 1860. I åra som fylgde, vart det skipa til saman 19 skulekrinsar i dåverande Ytre Holmedal kommune - frå 1911 Fjaler kommune (sjå: Kommunehistorikken i Fjaler).

I Dale sokn vart det bygd skulehus i sju krinsar: Hestad, Strand, Øyna, Dingemoen, Håland, Vassdal, Flekke og Espedal. I Guddal sokn vart bygt skulehus i fem krinsar: Bjordal, Espenes, Guddal, Dingsøyr og Heggheim. Sentrums-skulen på Dingemoen i Dale var den største, og her var skulen sju-delt. Elles var dei fleste andre to-delte.

Lærar- og klokkargard

Vollen var lærar- og klokkargard frå 1862. (Foto: A. Nybø, NRK)
Garden Vollen på Steia vart kjøpt som lærar/klokkargard i 1862. Det var her diktaren Jakob Sande voks opp. Vollen var klokkargard fram til 1948, og har seinare vorte parsellert ut til tomter m.a. for Falchs Pensjonat- og Middelskole og for Fjaler Ungdomsskole. Huset er seinare verna som Jakob Sande-minne.

MEIR OM FJALER 
Fjaler kommune

 
Aviser og media i Fjaler
Historia i Fjaler
Industri og næring i Fjaler
Kjende personar i Fjaler
Kommunehistoria i Fjaler
Krigshistoria i Fjaler
Kyrkjer i Fjaler
Samferdsle i Fjaler
Skular i Fjaler
Verd å sjå i Fjaler

 
Video frå Fjaler
Lyd frå Fjaler
SE OGSÅ

Finn fram i Fylkesleksikonet!
Vel ein kommune:
Tilbake til framsida av fylkesleksikonet
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
SØK I LEKSIKONET
Personar Kongevitjingar MEdia Samferdsle Laksefisket Næring Alfabetisk oversyn:
ABCDEFGHIJKLMNO
PQRSTUVWXYZÆØÅ
Informasjon
 
SØK I FYLKESLEKSIKONET
Informasjon
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
Personar Kongevitjingar Media Samferdsle Laksefisket Næring

Harald Hårfagre var sogning

Den første kongen i Noreg, Harald Hårfagre, var sogning. Han vaks opp på Husabø på Leikanger, der mora kom frå. Les meir om kong Harald Hårfagre og landsamlinga og om slekta hans i Sogn.

Slaget i Sildagapet i 1810

Den 23. juli 1810 gjekk to engelske krigsskip til åtak på ei lita, norsk flåteavdeling ved øya Silda sør for Stad og tok det norske mannskapet til fange. Dagen før hadde engelskmennene herja i Ervik-bygda på Stad. Kvifor gjekk den mektige engelske marinen til åtak på skrøpelege, norske kanonjollar i Ytre Nordfjord?

Då fiskedampskipa stakk til havs

Då den første dampdrivne fiskebåten, ”Activ”, gjekk ut frå Ålesund i 1885, innvarsla det ein ny epoke for norske fiskeri: Havfisket. Dei store skipa gjorde det mogeleg å utnytte fiskeressurane langt til havs. Kring 1910 hadde Sogn og Fjordane 20 slike store fiskedampskip. Fleire av dei vart brukte i aktivt fiske heilt fram på 1960-talet.

Nydyrkingskommunen Jølster

Frå 1920-talet og fram til like etter krigen fekk Sogn og Fjordane i alt 623 nye gardsbruk. Selskapet Ny Jord spela ein aktiv rolle i nydyrkingsarbeidet i mellomkrigskrigtida, og særleg merka Jølster seg ut som den store nydyrkingskommunen med 57 nye bruk.

Ei mellomalderkyrkje langt til havs

I mellomalderen låg det ei kyrkje på Utvær. Utvær ligg åtte km vestanfor dei andre øyane i Solund, og er det vestlegaste punktet i Noreg som har vore busett. Kvifor vart det bygd eit gudshus bokstaveleg tala midt ute i havet?

Sjalu tenestejente drap gardkona

Sjalusi er diverre eit klassisk drapsmotiv. Slik var det også for tenestejenta Sigrid i Vetlefjorden ein gong på 1600-talet då ho la sin elsk på husbonden på garden. Men for å kapre han måtte ho få kona av vegen, og til det trengde ho hjelp.

Få nazistar i Sogn og Fjordane

Ingen fylke i landet hadde så få medlemmer av Quislings Nasjonal Samling som Sogn og Fjordane. Berre 396 fjordingar og sogningar var medlemmer i NS under 2. verdskrig, og mange av desse var innflyttarar og unge jenter som hadde kontakt med tyskarane. Fleire kystkommunar var så godt som frie for NS-folk.

Den heimekjære amtmannen

I 1763 vart Joachim de Knagenhjelm utnemnd til den første amtmannen i Sogn og Fjordane. Det første han gjorde, var å flytte heim til mor på Kaupanger hovedgård. Men berre åtte år seinare vart Knagenhjelm nærmast tvangsflytta til Nord-Noreg. Kvifor?
Copyright NRK © 2009  -  Telefon: 815 65 900  -  E-post: info@nrk.no