SkilleToppknapp Rovdyr Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Ulukker Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Lyd og Video Fylkesleksikon 115pskille_slutt
Sogn & Fjordane Fylkesleksikon 3_1
Her er du: NRK.no > Nyheter > Distrikt > NRK Sogn og Fjordane > Fylkesleksikon
SPONSORAR
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Sparebanken Sogn og Fjordane
NRK.no
Leksikonredaktør:

Nettansvarleg:

Distriktsredaktør:

Copyright:
NRK Sogn og Fjordane

 
Kjende personar i Fjaler:

Jakob Sande

Jakob Sande ved hytta på Kobbeskjærshaugen i 1966. (Foto: NRK)
Jakob Sande ved hytta på Kobbeskjærshaugen i 1966. (Foto: NRK)
Jakob Sande (1906-1967) frå Dale, busett i Oslo. Forfattar, visesongar og lektor.

Publisert 02.09.2002 14:03. Oppdatert 20.03.2007 08:40.
LYD OG VIDEO  Lyd Video
Statuen "Vesle Daniel" er laga av Sivert Donali og vart avduka i 2002.
Cand. philol. 1931. Reiste til sjøs i tre år før han vart lektor, først i Fredrikstad 1935-1945, deretter ved Ullern høyere skole i Oslo 1946-1965.

Diktaren Sande

Som diktar er Jakob Sande kjend for sin burleske og beiske humor, som t.d. i visa "Kallen og katten" og "Kleppe-Maret", men også for dei varaste kjensler og stemningar, som ein t. d. finn i "Vesle Daniel" og "Fløytelåt".

Han framførte sjølv visene sine, og akkompagnerte seg sjølv på strengeinstrumentet lutt.

Mange utgjevingar

Sande med lutten ved hytta i 1966. (Foto: NRK)
Sande debuterte i 1929 med diktsamlinga "Svarte næter", og gav sidan ut
"Storm frå vest", dikt (1931),
"Frå Sunnfjord til Rio", dikt (1933),
"Straumar i djupet", novellar (1935),
"Villskog", dikt (1936),
"Eit Herrens vèr" novellar (1943),
"Guten og grenda", dikt (1945),
"Skarlagensnora", novellar (1946),
"Korn og klunger", dikt (1950),
"Sirius", dikt (1955),
"Dikt i samling" (1956),
"Det kveldar på Kobbeskjær", dikt (1961),
"Noveller i samling" (1964).

Jakob Sande hadde heile livet nært samband med heimbygdene i Fjaler, og bygde seg i 1951 hytte på Kobbeskjærshaugen på Lending ved Flekkefjorden.

"Jubelhornet"

Sidan 1970-talet har visegruppa ”Jubelhornet” frå Fjaler turnet over store delar av landet ned viser av Jakob Sande. Mange av visene er tonesette av medlemmer av ”Jubelhornet”.

Minnesmerke

I Dale sentrum vart det i 1966 reist ein byste over diktaren.

I 1991 vart Jakob Sande-selskapet skipa. Selskapet har m.a. fått verna barndomsheimen til Jakob Sande på den tidlegare klokkargarden Vollen i Dale sentrum; Bestefarsstaua.

I 2002 vart det avduka ein skulptur med hovudpersonen i diktet "Vesle Daniel" i Dale sentrum.

Jakob Sande var son til Andreas Sande.Jakob Sande vart fødd i "Bestefarsstaua" på Vollen. (Foto: A. Nybø, NRK)

Jakob Sande vaks opp på Klokkargarden på Vollen. (Foto: A. Nybø, NRK)

MEIR OM FJALER 
Fjaler kommune

 
Aviser og media i Fjaler
Historia i Fjaler
Industri og næring i Fjaler
Kjende personar i Fjaler
Kommunehistoria i Fjaler
Krigshistoria i Fjaler
Kyrkjer i Fjaler
Samferdsle i Fjaler
Skular i Fjaler
Verd å sjå i Fjaler

 
Video frå Fjaler
Lyd frå Fjaler

Finn fram i Fylkesleksikonet!
Vel ein kommune:
Tilbake til framsida av fylkesleksikonet
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
SØK I LEKSIKONET
Personar Kongevitjingar MEdia Samferdsle Laksefisket Næring Alfabetisk oversyn:
ABCDEFGHIJKLMNO
PQRSTUVWXYZÆØÅ
Informasjon
 
SØK I FYLKESLEKSIKONET
Informasjon
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
Personar Kongevitjingar Media Samferdsle Laksefisket Næring

Harald Hårfagre var sogning

Den første kongen i Noreg, Harald Hårfagre, var sogning. Han vaks opp på Husabø på Leikanger, der mora kom frå. Les meir om kong Harald Hårfagre og landsamlinga og om slekta hans i Sogn.

Slaget i Sildagapet i 1810

Den 23. juli 1810 gjekk to engelske krigsskip til åtak på ei lita, norsk flåteavdeling ved øya Silda sør for Stad og tok det norske mannskapet til fange. Dagen før hadde engelskmennene herja i Ervik-bygda på Stad. Kvifor gjekk den mektige engelske marinen til åtak på skrøpelege, norske kanonjollar i Ytre Nordfjord?

Då fiskedampskipa stakk til havs

Då den første dampdrivne fiskebåten, ”Activ”, gjekk ut frå Ålesund i 1885, innvarsla det ein ny epoke for norske fiskeri: Havfisket. Dei store skipa gjorde det mogeleg å utnytte fiskeressurane langt til havs. Kring 1910 hadde Sogn og Fjordane 20 slike store fiskedampskip. Fleire av dei vart brukte i aktivt fiske heilt fram på 1960-talet.

Nydyrkingskommunen Jølster

Frå 1920-talet og fram til like etter krigen fekk Sogn og Fjordane i alt 623 nye gardsbruk. Selskapet Ny Jord spela ein aktiv rolle i nydyrkingsarbeidet i mellomkrigskrigtida, og særleg merka Jølster seg ut som den store nydyrkingskommunen med 57 nye bruk.

Ei mellomalderkyrkje langt til havs

I mellomalderen låg det ei kyrkje på Utvær. Utvær ligg åtte km vestanfor dei andre øyane i Solund, og er det vestlegaste punktet i Noreg som har vore busett. Kvifor vart det bygd eit gudshus bokstaveleg tala midt ute i havet?

Sjalu tenestejente drap gardkona

Sjalusi er diverre eit klassisk drapsmotiv. Slik var det også for tenestejenta Sigrid i Vetlefjorden ein gong på 1600-talet då ho la sin elsk på husbonden på garden. Men for å kapre han måtte ho få kona av vegen, og til det trengde ho hjelp.

Få nazistar i Sogn og Fjordane

Ingen fylke i landet hadde så få medlemmer av Quislings Nasjonal Samling som Sogn og Fjordane. Berre 396 fjordingar og sogningar var medlemmer i NS under 2. verdskrig, og mange av desse var innflyttarar og unge jenter som hadde kontakt med tyskarane. Fleire kystkommunar var så godt som frie for NS-folk.

Den heimekjære amtmannen

I 1763 vart Joachim de Knagenhjelm utnemnd til den første amtmannen i Sogn og Fjordane. Det første han gjorde, var å flytte heim til mor på Kaupanger hovedgård. Men berre åtte år seinare vart Knagenhjelm nærmast tvangsflytta til Nord-Noreg. Kvifor?
Copyright NRK © 2009  -  Telefon: 815 65 900  -  E-post: info@nrk.no