SkilleToppknapp Rovdyr Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Ulukker Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Lyd og Video Fylkesleksikon 115pskille_slutt
Sogn & Fjordane Fylkesleksikon 3_1
Her er du: NRK.no > Nyheter > Distrikt > NRK Sogn og Fjordane > Fylkesleksikon
SPONSORAR
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Sparebanken Sogn og Fjordane
NRK.no
Leksikonredaktør:

Nettansvarleg:

Distriktsredaktør:

Copyright:
NRK Sogn og Fjordane

 
Historia i Balestrand:

Stal kyrkjebøssa - dømd frå livet

Jens stal nøkken til kyrkja på Kvamsøy. (Foto: Arild Nybø, NRK © 2003)
Jens stal nøkken til kyrkja på Kvamsøy. (Foto: Arild Nybø, NRK © 2003)
Jens Endreson Kvamme, som budde i Kvamsøy, var "anseet som en med svagt Hoved", og når han drakk, vart det endå veikare oppi der. I 1743 tura han brudlaup i nabogrenda Målsnes. Her skjenkte dei mykje godt drikke, og Jens vart "ligesom tomsen". Han fekk tuska til seg nøkkelen til Kvamsøy-kyrkja frå kremmaren Nachschov, låste seg inn og stal fattigbøssa.

Publisert 30.05.2002 14:40. Oppdatert 15.01.2004 15:00.
FAKTA: leggje på steile
 • 'Å leggje på steile' var ei ekstra fornedring av ein avretta person: Då vart først kroppen til den avretta personen lemlesta og slått i stykker, før den vart spent ut på eit kjerrehjul og hengt "på steile" til spott og spe.
 • Skarprettaren (bøddelen) hadde i 1692 følgjande satsar:
 • 'For en å slå arme og ben istykker på og legge på steile': 14 riksdaler.
 • 'For en å partere og legge på steile': 12 riksdaler.
 • Jens vart stemd for retten for misgjerninga, men meinte sjølv at bagatellen kunne ordnast med at han fekk ein snikkar til å reparere skapdøra som han hadde hogge i filler i Kvamsøy kyrkje.

  Verste straffa

  Men det gjekk nok verre: Jens vart dømd til halshogging, og liket skulle leggjast "på steile". Men ein eller annan må ha gått imellom for den puslete karen, for han slapp med to års tukthus.

  MEIR OM BALESTRAND 
  Balestrand kommune

   
  Aviser og media i Balestrand
  Historia i Balestrand
  Industri og næring i Balestrand
  Kjende personar i Balestrand
  Kommunehistoria i Balestrand
  Krigshistoria i Balestrand
  Kyrkjer i Balestrand
  Samferdsle i Balestrand
  Skular i Balestrand
  Verd å sjå i Balestrand

   
  Lyd frå Balestrand
  Video frå Balestrand
  SE OGSÅ
  Siste saker:

  Finn fram i Fylkesleksikonet!
  Vel ein kommune:
  Tilbake til framsida av fylkesleksikonet
  Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
  SØK I LEKSIKONET
  Personar Kongevitjingar MEdia Samferdsle Laksefisket Næring Alfabetisk oversyn:
  ABCDEFGHIJKLMNO
  PQRSTUVWXYZÆØÅ
  Informasjon
   
  SØK I FYLKESLEKSIKONET
  Informasjon
  ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
  Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
  Personar Kongevitjingar Media Samferdsle Laksefisket Næring

  Harald Hårfagre var sogning

  Den første kongen i Noreg, Harald Hårfagre, var sogning. Han vaks opp på Husabø på Leikanger, der mora kom frå. Les meir om kong Harald Hårfagre og landsamlinga og om slekta hans i Sogn.

  Slaget i Sildagapet i 1810

  Den 23. juli 1810 gjekk to engelske krigsskip til åtak på ei lita, norsk flåteavdeling ved øya Silda sør for Stad og tok det norske mannskapet til fange. Dagen før hadde engelskmennene herja i Ervik-bygda på Stad. Kvifor gjekk den mektige engelske marinen til åtak på skrøpelege, norske kanonjollar i Ytre Nordfjord?

  Då fiskedampskipa stakk til havs

  Då den første dampdrivne fiskebåten, ”Activ”, gjekk ut frå Ålesund i 1885, innvarsla det ein ny epoke for norske fiskeri: Havfisket. Dei store skipa gjorde det mogeleg å utnytte fiskeressurane langt til havs. Kring 1910 hadde Sogn og Fjordane 20 slike store fiskedampskip. Fleire av dei vart brukte i aktivt fiske heilt fram på 1960-talet.

  Nydyrkingskommunen Jølster

  Frå 1920-talet og fram til like etter krigen fekk Sogn og Fjordane i alt 623 nye gardsbruk. Selskapet Ny Jord spela ein aktiv rolle i nydyrkingsarbeidet i mellomkrigskrigtida, og særleg merka Jølster seg ut som den store nydyrkingskommunen med 57 nye bruk.

  Ei mellomalderkyrkje langt til havs

  I mellomalderen låg det ei kyrkje på Utvær. Utvær ligg åtte km vestanfor dei andre øyane i Solund, og er det vestlegaste punktet i Noreg som har vore busett. Kvifor vart det bygd eit gudshus bokstaveleg tala midt ute i havet?

  Sjalu tenestejente drap gardkona

  Sjalusi er diverre eit klassisk drapsmotiv. Slik var det også for tenestejenta Sigrid i Vetlefjorden ein gong på 1600-talet då ho la sin elsk på husbonden på garden. Men for å kapre han måtte ho få kona av vegen, og til det trengde ho hjelp.

  Få nazistar i Sogn og Fjordane

  Ingen fylke i landet hadde så få medlemmer av Quislings Nasjonal Samling som Sogn og Fjordane. Berre 396 fjordingar og sogningar var medlemmer i NS under 2. verdskrig, og mange av desse var innflyttarar og unge jenter som hadde kontakt med tyskarane. Fleire kystkommunar var så godt som frie for NS-folk.

  Den heimekjære amtmannen

  I 1763 vart Joachim de Knagenhjelm utnemnd til den første amtmannen i Sogn og Fjordane. Det første han gjorde, var å flytte heim til mor på Kaupanger hovedgård. Men berre åtte år seinare vart Knagenhjelm nærmast tvangsflytta til Nord-Noreg. Kvifor?
  Copyright NRK © 2009  -  Telefon: 815 65 900  -  E-post: info@nrk.no