SkilleToppknapp Rovdyr Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Ulukker Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Lyd og Video Fylkesleksikon 115pskille_slutt
Sogn & Fjordane Fylkesleksikon 3_1
Her er du: NRK.no > Nyheter > Distrikt > NRK Sogn og Fjordane > Fylkesleksikon
SPONSORAR
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Sparebanken Sogn og Fjordane
NRK.no
Leksikonredaktør:

Nettansvarleg:

Distriktsredaktør:

Copyright:
NRK Sogn og Fjordane

 

Kjende personar i Gloppen fødde år 1900-1930

Omtalane er ordna kronologisk etter fødselsår:

Publisert 06.03.2002 09:30. Oppdatert 02.02.2007 09:34.
Førre side:
· Kjende personar i Gloppen fødde år 1850-1900


Ola Johan Gjengedal

(1900–1990) i Hyen. Lærar og politikar for Kristeleg Folkeparti. Slo seg til på Sunnmøre, der han m.a. var skuleinspektør i Herøy. Formann i Møre og Romsdal Kristeleg Folkeparti, og Stortingsrepresentant 1965-1969. Før det var han i mange år vararepr.

Knut Gjengedal

(1900–1973) frå Hyen. Lærar og forfattar.

Ola Røyrvik

f. 1900 i Hyen. Lærar og politikar. Flytta til Herøy på Sunnmøre, og var stotingsrepresentant for Møre og Romsdal i seks år.

Malmfrid Lunde

(1901–1976) frå Breim. Lærar, busett på Lunde i Jølster. Ho gav i 1942 ut ”Skøytebrevet”, ei samling forteljingar (Fonna Forlag).

Hans O. Ommedal

(1901-1984) frå Hyen. Lærar og politikar.

Kolbjørn Austrheim

(1902–1981) frå Sandane. Var mangeårig leiar av Austrheim Musikklag, og komponerte sjølv fleire melodiar. Forløparen til Musikklaget var ”Smiemusikken”, starta 1917. Den fekk tilnamnet fordi dei heldt øvingane i ei opppussa smie på Gloppestad.

Lasse Grønfur

(1903–1985) fødd på Sandane. Forretningsmann i Førde – sjå "Forretningsfamilien Grønfur".

Johan Arnesson Rygg

(1904–1972) frå Rygg. Dreiv drosje og bussruter på Sørstranda i Gloppen . Firda Billag overtok i 1972 dei to bussane som selskapet eigde.

Sigurd Rønnekleiv

(1906–1932) frå Hyen. Lærar. Diktsamlinga hans, ”Haust i vår” kom ut i 1933 til støtte for vanføresaka. Var sjølv sjukleg og vanfør.

Kari Hegrenes

f. Sårheim (1906–1989) frå Breim. Bygde og dreiv det kjende hotellet Karistova på Utvikfjellet i 1936, og dreiv det til ho døydde i 1989. Tildelt Kongens fortenestemedalje i sølv. Gift i 1946 med Bjarne Hegrenes (d. 1950).

Kristen Matias Erikson Nystad

(1906-1940) 1. Styrmann og marinesoldat.

Gjertrud Fitje

f. 1907, frå Fitje. Arbeidde som sjukepleiar og misjonær i Kina i 26 år før ho måtte røme til Taiwan, der ho heldt fram med misjonsarbeidet.

Olav Sande

(1908-1991) frå Sandane. Forretningsmann på Sandane og i Florø.

Johnny Bakke

(1908-1979) fødd i Moss, busett på Breim og Vereide. Prest og Venstre-politikar.

Odd Støyva

(1910-1940) frå Breim. Handverkar og soldat.

Aksel Midtkandal

(1910-1940) frå Breim. Troppssjef.

Alv Nyland

f. 1911, frå Breim. Biletkunstnar, som etter debuten på Vestlandsutstillinga 1937 har hatt fleire separatutstillingar og delteke i ei mengd kollektivutstillingar med måleri. Er også skulptør, og har m.a. laga fjordhesten som står utanfor Sparebanken på Sandane, og relieffet av Gabriel Reed på Utvikfjellet.

Karl Olai Skjerdal

(1911–1988) frå Skjerdal. Jurist, med ein lang karriere i departement og i teneste for FN, før han i 1955 vart utnemnd til departementsråd i Industridepartementet.

Kornelius Eikenes

(1911–1975) frå Hestenesøyra.

Aksel O. Midtkandal

(1911-1940) frå Breim. Fall som
John A. Austrheim.
norsk soldat under kampane mot dei tyske invasjonsstyrkane i Valdres i april 1940.

Lars Ryssdal

(1911 – 2004) frå Ryssdal. (sjå under; Marie A. Ryssdal)

John A. Austrheim

(1912-1995) frå Sandane. Bonde og politikar for Senterpartiet.

Marie A. Ryssdal

f. 1913 i Davik, busett i Ryssdal. Husstellærar og bondekone. Syster til lensmann Alf Rosenlund i Davik. Saman med mannen Lars Ryssdal har Marie lagt ned eit stort arbeid i kulturvern. Ho er blant dei fremste i fylket i arbeidet med å ta vare på gamle vevtradisjonar og kvinnehusflid, og Lars har samla eit stort tilfang av gamle folketonar. Ekteparet har fått kulturprisen i Gloppen kommune.

Albert E. Vereide

(1914–1988) frå Vereide. Kjøpmann og politikar. Tok i 1938 over farens slakteri på Vereide, starta omførselshandel, og seinare butikk m.a. på Sandane. Dette utvikla seg etterkvart til Vereide’s Matsenter – eit av dei største i kommunen. Vereide var også varaordførar i Gloppen, og sat ein periode på fylkestinget for Høgre.

Rolv Henden

(1914-1992) frå Sandane. Disponent i Firda Billag frå 1940 til 1982, der han var ein framsynt og aktiv leiar.

Olav Frøystad

(1915-1944) frå Breim. Kvartermeister i Flyvåpenet.

Erling Kandal

(1915-1941) frå Breim. Styrmann.

Asbjørn Hansen

(1916-2007), frå Sandane. Friidrettsmann og lærar. Den første frå Sogn og Fjordane som hevda seg på høgt nasjonalt nivå i friidrett.

Alvhild Aa

f. 1916 på Hjorteset i Hyen. Dotter av Anders Hjorteset. Gift med Bertel Aa. Faren kjøpte tidleg lastebil og dreiv godstransport og snøbrøyting m.m. i Hyen. Alvhild tok sertifikat i 1936, og er truleg den første kvinnelege rutebilsjåføren i Noreg.
Alvhild Aa bak rattet i ein Chevrolet 1930-modell frå Hyen Billag. Foto frå Ljøren

Ingeborg Austrheim

(1917-2000), busett på Sandane. Bondekone og organisasjonskvinne i Nasjonalforeningen for Folkehelsen.

Kåre Herland

(1919-1998) frå Sandane. Sivilingeniør og kraftverksdirektør.

Bertel Aa

f. 1919 i Hyen. Båtbyggjar.

Ola M. Hestenes

(1919-2008) frå Hestenesøyra. Bonde og politikar for Senterpartiet.

Olav Aa

(1920-2006) frå Hyen. Båtbyggjar.

Gudmund Johan Skrivervik

f. 1921 i Gloppen. Lærar i Stryn, og friidrettsmann. Har m.a. 7 gull frå veteran-VM og 9 gull frå veteran-EM.

Gunnar Eide

f. 1922 på Sandane. Driv arkitektfirma i Oslo.

Jon Bergheim

f. 1923 i Breim. Forfattar, som under pseudonymet Jon Foss har gjeve ut m.a. diktsamlinga ”Villblomar” og ”Sagt og gjort” – ei samling med dikt og lokalhistorie frå Breim.

Kjell Olson Råd

(1923-2006) frå Breim. Gardbrukar og forfattar. Har skrive fleire romanar og lokalhistoriske bøker, m.a. åtte stølssoger for fleire bygder i indre Nordfjord. Tildelt kulturprisen for Gloppen kommune.

Petter Eide

f. 1925 på Sandane. Siv.ingeniør, spelemann, biletkunstnar og allsidig kulturarbeidar.

Pernille (Pella) Gil

(1926-2003) frå Re. Biletkunstnar, som arbeider både med figurativt måleri og i abstrakte former. Sjå også Kunstnett: "Frå Pompido-senteret i Paris"
av Pella Gil

Reidar Mardal

Reidar Mardal

f. 1926 frå Sandane. Fylkessekretær i Sogn og Fjordane Bondeparti, seinare Senterpartiet, frå 1956 til 1994. Medlem av kommunestyre og formannskap, og har m.a. skrive historia til Sogn og Fjordane Senterparti og eit par lokalhistoriske bøker.

Magnus Bolseth

f. 1928 frå Sandane, fødd i Jølster. Grunnleggjar av suksessverksemda Bolseth Glass.


Neste side:
· Kjende personar i Gloppen fødde år 1930-1960
Førre side:
· Kjende personar i Gloppen fødde år 1850-1900
Hovedside:
· Kjende personar i Gloppen


MEIR OM GLOPPEN 
Gloppen kommune

 
Aviser og media i Gloppen
Historia i Gloppen
Industri og næring i Gloppen
Kjende personar i Gloppen
Kommunehistoria i Gloppen
Krigshistoria i Gloppen
Kyrkjer i Gloppen
Samferdsle i Gloppen
Skular i Gloppen
Verd å sjå i Gloppen

 
Lyd frå Gloppen
Video frå Gloppen
SE OGSÅ
LENKER

Finn fram i Fylkesleksikonet!
Vel ein kommune:
Tilbake til framsida av fylkesleksikonet
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
SØK I LEKSIKONET
Personar Kongevitjingar MEdia Samferdsle Laksefisket Næring Alfabetisk oversyn:
ABCDEFGHIJKLMNO
PQRSTUVWXYZÆØÅ
Informasjon
 
SØK I FYLKESLEKSIKONET
Informasjon
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
Personar Kongevitjingar Media Samferdsle Laksefisket Næring

Harald Hårfagre var sogning

Den første kongen i Noreg, Harald Hårfagre, var sogning. Han vaks opp på Husabø på Leikanger, der mora kom frå. Les meir om kong Harald Hårfagre og landsamlinga og om slekta hans i Sogn.

Slaget i Sildagapet i 1810

Den 23. juli 1810 gjekk to engelske krigsskip til åtak på ei lita, norsk flåteavdeling ved øya Silda sør for Stad og tok det norske mannskapet til fange. Dagen før hadde engelskmennene herja i Ervik-bygda på Stad. Kvifor gjekk den mektige engelske marinen til åtak på skrøpelege, norske kanonjollar i Ytre Nordfjord?

Då fiskedampskipa stakk til havs

Då den første dampdrivne fiskebåten, ”Activ”, gjekk ut frå Ålesund i 1885, innvarsla det ein ny epoke for norske fiskeri: Havfisket. Dei store skipa gjorde det mogeleg å utnytte fiskeressurane langt til havs. Kring 1910 hadde Sogn og Fjordane 20 slike store fiskedampskip. Fleire av dei vart brukte i aktivt fiske heilt fram på 1960-talet.

Nydyrkingskommunen Jølster

Frå 1920-talet og fram til like etter krigen fekk Sogn og Fjordane i alt 623 nye gardsbruk. Selskapet Ny Jord spela ein aktiv rolle i nydyrkingsarbeidet i mellomkrigskrigtida, og særleg merka Jølster seg ut som den store nydyrkingskommunen med 57 nye bruk.

Ei mellomalderkyrkje langt til havs

I mellomalderen låg det ei kyrkje på Utvær. Utvær ligg åtte km vestanfor dei andre øyane i Solund, og er det vestlegaste punktet i Noreg som har vore busett. Kvifor vart det bygd eit gudshus bokstaveleg tala midt ute i havet?

Sjalu tenestejente drap gardkona

Sjalusi er diverre eit klassisk drapsmotiv. Slik var det også for tenestejenta Sigrid i Vetlefjorden ein gong på 1600-talet då ho la sin elsk på husbonden på garden. Men for å kapre han måtte ho få kona av vegen, og til det trengde ho hjelp.

Få nazistar i Sogn og Fjordane

Ingen fylke i landet hadde så få medlemmer av Quislings Nasjonal Samling som Sogn og Fjordane. Berre 396 fjordingar og sogningar var medlemmer i NS under 2. verdskrig, og mange av desse var innflyttarar og unge jenter som hadde kontakt med tyskarane. Fleire kystkommunar var så godt som frie for NS-folk.

Den heimekjære amtmannen

I 1763 vart Joachim de Knagenhjelm utnemnd til den første amtmannen i Sogn og Fjordane. Det første han gjorde, var å flytte heim til mor på Kaupanger hovedgård. Men berre åtte år seinare vart Knagenhjelm nærmast tvangsflytta til Nord-Noreg. Kvifor?
Copyright NRK © 2009  -  Telefon: 815 65 900  -  E-post: info@nrk.no