SkilleToppknapp Rovdyr Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Ulukker Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Lyd og Video Fylkesleksikon 115pskille_slutt
Sogn & Fjordane Fylkesleksikon 3_1
Her er du: NRK.no > Nyheter > Distrikt > NRK Sogn og Fjordane > Fylkesleksikon
SPONSORAR
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Sparebanken Sogn og Fjordane
NRK.no
Leksikonredaktør:

Nettansvarleg:

Distriktsredaktør:

Copyright:
NRK Sogn og Fjordane

 
Industri og næring i Flora:

Olav Sande - forretningsmannen

Olav Sande. Privat foto, utlånt av Eli Sande.
Olav Sande. Privat foto, utlånt av Eli Sande.
Olav Sande (1908-1991) frå Sandane. Forretningsmann på Sandane og i Florø.

Publisert 05.02.2002 13:55. Oppdatert 18.09.2007 12:03.
LYD OG VIDEO  Lyd Video
Sande vart ein av dei store og mest allsidige forretningsmenn i Florø frå 2. verdskrig og mannsalderen etter.

Starta på Sandane

Som ung mann hadde Sande i 1931 starta fotoforretning, seinare også radioforretning i heimbygda Sandane. Her bygde han også radioapparat. Han la ned verksemda på Sandane då krigen braut ut fordi han ikkje ville hjelpe tyskarane med teknisk utstyr og reparasjonar.

Radioprodusent og bilforhandlar

I 1946 flytta Olav Sande til Florø, der han bygde stort forretningsbygg og starta radiofabrikken Vest Radio, Vest Foto, bensinstasjon, og vart bilforhandlar med Ford-agenturet for Sogn og Fjordane. Radiofabrikken laga fleire hundre radioapparat under varemerket "Stad", men vart nedlagt etter ein brann i 1952.

Allsidig gründer

Eit anna Sande-selskap - A/S Momentan - vart skipa for å produsere eit sjølvkonstruert kombi-apparat med høgttalande telefon og radio i eitt. Den allsidige Sande hadde også planar om koffertfabrikk, starta urmakarforretning, og Sande Reisebyrå med kontor i Florø og Alta. Reisebyrået var i drift til slutten av 1980-talet. Olav Sande hadde også ekspedisjonen av sjøflyrutene som trafikkerte Florø før småflyplassen vart opna i 1971 - Flysamband og lufthamna i Florø.

Ford-forhandlar

Som Ford-forhandlar var Olav Sande i mange år den nest største bilforretninga i fylket etter Volkswagen-forhandlar Erling Berge i Førde (sjå Forretningsfamilien Berge). I 1971 flytta bilforretninga inn i stort nybygg - Sande Bilsenter - på Evja.

Son til Ola Sande.

MEIR OM GLOPPEN 
Gloppen kommune

 
Aviser og media i Gloppen
Historia i Gloppen
Industri og næring i Gloppen
Kjende personar i Gloppen
Kommunehistoria i Gloppen
Krigshistoria i Gloppen
Kyrkjer i Gloppen
Samferdsle i Gloppen
Skular i Gloppen
Verd å sjå i Gloppen

 
Lyd frå Gloppen
Video frå Gloppen
SE OGSÅ

Finn fram i Fylkesleksikonet!
Vel ein kommune:
Tilbake til framsida av fylkesleksikonet
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
SØK I LEKSIKONET
Personar Kongevitjingar MEdia Samferdsle Laksefisket Næring Alfabetisk oversyn:
ABCDEFGHIJKLMNO
PQRSTUVWXYZÆØÅ
Informasjon
 
SØK I FYLKESLEKSIKONET
Informasjon
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
Personar Kongevitjingar Media Samferdsle Laksefisket Næring

Harald Hårfagre var sogning

Den første kongen i Noreg, Harald Hårfagre, var sogning. Han vaks opp på Husabø på Leikanger, der mora kom frå. Les meir om kong Harald Hårfagre og landsamlinga og om slekta hans i Sogn.

Slaget i Sildagapet i 1810

Den 23. juli 1810 gjekk to engelske krigsskip til åtak på ei lita, norsk flåteavdeling ved øya Silda sør for Stad og tok det norske mannskapet til fange. Dagen før hadde engelskmennene herja i Ervik-bygda på Stad. Kvifor gjekk den mektige engelske marinen til åtak på skrøpelege, norske kanonjollar i Ytre Nordfjord?

Då fiskedampskipa stakk til havs

Då den første dampdrivne fiskebåten, ”Activ”, gjekk ut frå Ålesund i 1885, innvarsla det ein ny epoke for norske fiskeri: Havfisket. Dei store skipa gjorde det mogeleg å utnytte fiskeressurane langt til havs. Kring 1910 hadde Sogn og Fjordane 20 slike store fiskedampskip. Fleire av dei vart brukte i aktivt fiske heilt fram på 1960-talet.

Nydyrkingskommunen Jølster

Frå 1920-talet og fram til like etter krigen fekk Sogn og Fjordane i alt 623 nye gardsbruk. Selskapet Ny Jord spela ein aktiv rolle i nydyrkingsarbeidet i mellomkrigskrigtida, og særleg merka Jølster seg ut som den store nydyrkingskommunen med 57 nye bruk.

Ei mellomalderkyrkje langt til havs

I mellomalderen låg det ei kyrkje på Utvær. Utvær ligg åtte km vestanfor dei andre øyane i Solund, og er det vestlegaste punktet i Noreg som har vore busett. Kvifor vart det bygd eit gudshus bokstaveleg tala midt ute i havet?

Sjalu tenestejente drap gardkona

Sjalusi er diverre eit klassisk drapsmotiv. Slik var det også for tenestejenta Sigrid i Vetlefjorden ein gong på 1600-talet då ho la sin elsk på husbonden på garden. Men for å kapre han måtte ho få kona av vegen, og til det trengde ho hjelp.

Få nazistar i Sogn og Fjordane

Ingen fylke i landet hadde så få medlemmer av Quislings Nasjonal Samling som Sogn og Fjordane. Berre 396 fjordingar og sogningar var medlemmer i NS under 2. verdskrig, og mange av desse var innflyttarar og unge jenter som hadde kontakt med tyskarane. Fleire kystkommunar var så godt som frie for NS-folk.

Den heimekjære amtmannen

I 1763 vart Joachim de Knagenhjelm utnemnd til den første amtmannen i Sogn og Fjordane. Det første han gjorde, var å flytte heim til mor på Kaupanger hovedgård. Men berre åtte år seinare vart Knagenhjelm nærmast tvangsflytta til Nord-Noreg. Kvifor?
Copyright NRK © 2009  -  Telefon: 815 65 900  -  E-post: info@nrk.no