SkilleToppknapp Rovdyr Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Ulukker Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Lyd og Video Fylkesleksikon 115pskille_slutt
Sogn & Fjordane Fylkesleksikon 3_1
Her er du: NRK.no > Nyheter > Distrikt > NRK Sogn og Fjordane > Fylkesleksikon
SPONSORAR
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Sparebanken Sogn og Fjordane
NRK.no
Leksikonredaktør:

Nettansvarleg:

Distriktsredaktør:

Copyright:
NRK Sogn og Fjordane

 
Industri og næringsliv i Førde:

Forretningsfamilien Grønfur

Bygget som Lasse Grønfur fekk reist i 1955 huser mellom anna Førde Sport. (Foto: Arild Nybø, NRK)
Bygget som Lasse Grønfur fekk reist i 1955 huser mellom anna Førde Sport. (Foto: Arild Nybø, NRK)
Lasse Grønfur (1903–1986) frå Sandane tok over landhandelen Førde Handelslag AS (sjå Industri og næring i Førde startår 1934) i 1939. Han hadde tidlegare arbeidd som forretningsmann på Stadlandet og Sandane.

Publisert 05.09.2001 10:59. Oppdatert 23.05.2007 13:29.

Bygde stort forretningsbygg

I 1946 starta Grønfur Førde Sport, og i 1955 bygde han eitt av dei største forretningsbygga i Førde, der Førde Sport (under nye eigarar) framleis held til. Bygget husa fram til 1974 Televerket og jordskifteverket, frå 1998 trimsenteret S.A.T.S., som etter konkurs i 2001 vart heitande Spenst, under nye eigarar.

Eigedom i Sentrum sør

Då Firda Billag i 1963 flytta til nye lokale på nordsida av Jølstra, kjøpte Lasse Grønfur ekspedisjonsbygningen og eigedomen i sentrum sør. Her dreiv han landhandel, og var fylkesforhandlar for bilmerka Skoda, Scania og Toyota. Fram til Førde fekk ”ølmonopol” i 1983 (sjå Førde Ølutsal AS), var Grønfur kommisjonær for Hansa Bryggeri. I 1971 starta Lasse Grønfur saman med Norvald Årdal (sjå Kjende personar i Jølster fødde år 1930-1950) Blinken Matsenter. Dette var til då fylkets største matvareforretning, som kom opp i ei årsomsetning på 50 millionar kroner. Blinken dreiv ei tid matsenter i Berquambygget på nordsida av elva. Kring 1980 kjøpte Blinken det store industribygget til Schiøtt Konfeksjonsfabrikk på Øyrane, og dreiv ei tid Blinken Lagersalg der. Seinare skilde kompanjongane Grønfur og Årdal lag, og Norvald Årdal dreiv vidare sin eigen Bravo-butikk då Handelhuset opna i 1987.

Sønene blei med

Lasse Grønfur trekte etter kvart sønene Per f. 1931, Arne f. 1939 og Jarle f. 1944 med i forretningsdrifta, som vart utvida med jernvareforretninga Spesialvarer AS. Denne har sidan 1988 halde til i eige bygg på Hafstad. I sentrumsbygget opna Jarle Grønfur glasmagasin og gåvesenter. På 1980-talet dreiv også Grønfur sportsforretninga ”Sporten” i Florø.

I år 2000 vart forretningbygget i sentrum sør, der Rema 1000 held til, mykje utvida og modernisert som handelssenter og kontorbygg under namnet Førdetunet.
Førdetunet. Foto: Kjell Arvid Stølen.

MEIR OM FØRDE 
Førde kommune

 
Aviser og media i Førde
Historia i Førde
Industri og næring i Førde
Kjende personar i Førde
Krigshistoria i Førde
Kyrkjer i Førde
Samferdsle i Førde
Skular i Førde
Verd å sjå i Førde

 
Video frå Førde
Lyd frå Førde
SE OGSÅ

Finn fram i Fylkesleksikonet!
Vel ein kommune:
Tilbake til framsida av fylkesleksikonet
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
SØK I LEKSIKONET
Personar Kongevitjingar MEdia Samferdsle Laksefisket Næring Alfabetisk oversyn:
ABCDEFGHIJKLMNO
PQRSTUVWXYZÆØÅ
Informasjon
 
SØK I FYLKESLEKSIKONET
Informasjon
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
Personar Kongevitjingar Media Samferdsle Laksefisket Næring

Harald Hårfagre var sogning

Den første kongen i Noreg, Harald Hårfagre, var sogning. Han vaks opp på Husabø på Leikanger, der mora kom frå. Les meir om kong Harald Hårfagre og landsamlinga og om slekta hans i Sogn.

Slaget i Sildagapet i 1810

Den 23. juli 1810 gjekk to engelske krigsskip til åtak på ei lita, norsk flåteavdeling ved øya Silda sør for Stad og tok det norske mannskapet til fange. Dagen før hadde engelskmennene herja i Ervik-bygda på Stad. Kvifor gjekk den mektige engelske marinen til åtak på skrøpelege, norske kanonjollar i Ytre Nordfjord?

Då fiskedampskipa stakk til havs

Då den første dampdrivne fiskebåten, ”Activ”, gjekk ut frå Ålesund i 1885, innvarsla det ein ny epoke for norske fiskeri: Havfisket. Dei store skipa gjorde det mogeleg å utnytte fiskeressurane langt til havs. Kring 1910 hadde Sogn og Fjordane 20 slike store fiskedampskip. Fleire av dei vart brukte i aktivt fiske heilt fram på 1960-talet.

Nydyrkingskommunen Jølster

Frå 1920-talet og fram til like etter krigen fekk Sogn og Fjordane i alt 623 nye gardsbruk. Selskapet Ny Jord spela ein aktiv rolle i nydyrkingsarbeidet i mellomkrigskrigtida, og særleg merka Jølster seg ut som den store nydyrkingskommunen med 57 nye bruk.

Ei mellomalderkyrkje langt til havs

I mellomalderen låg det ei kyrkje på Utvær. Utvær ligg åtte km vestanfor dei andre øyane i Solund, og er det vestlegaste punktet i Noreg som har vore busett. Kvifor vart det bygd eit gudshus bokstaveleg tala midt ute i havet?

Sjalu tenestejente drap gardkona

Sjalusi er diverre eit klassisk drapsmotiv. Slik var det også for tenestejenta Sigrid i Vetlefjorden ein gong på 1600-talet då ho la sin elsk på husbonden på garden. Men for å kapre han måtte ho få kona av vegen, og til det trengde ho hjelp.

Få nazistar i Sogn og Fjordane

Ingen fylke i landet hadde så få medlemmer av Quislings Nasjonal Samling som Sogn og Fjordane. Berre 396 fjordingar og sogningar var medlemmer i NS under 2. verdskrig, og mange av desse var innflyttarar og unge jenter som hadde kontakt med tyskarane. Fleire kystkommunar var så godt som frie for NS-folk.

Den heimekjære amtmannen

I 1763 vart Joachim de Knagenhjelm utnemnd til den første amtmannen i Sogn og Fjordane. Det første han gjorde, var å flytte heim til mor på Kaupanger hovedgård. Men berre åtte år seinare vart Knagenhjelm nærmast tvangsflytta til Nord-Noreg. Kvifor?
Copyright NRK © 2009  -  Telefon: 815 65 900  -  E-post: info@nrk.no