SkilleToppknapp Rovdyr Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Ulukker Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Lyd og Video Fylkesleksikon 115pskille_slutt
Sogn & Fjordane Fylkesleksikon 3_1
Her er du: NRK.no > Nyheter > Distrikt > NRK Sogn og Fjordane > Fylkesleksikon
SPONSORAR
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Sparebanken Sogn og Fjordane
NRK.no
Leksikonredaktør:

Nettansvarleg:

Distriktsredaktør:

Copyright:
NRK Sogn og Fjordane

 
Historia i Årdal - staten satsar:

Årdal sat i andelaus spaning

Verket ytte støtte til bustadbyggelag som bygde blokker. Her under bygging av G-blokka i Øvre Årdal i 1957. (Foto © Årdal kommune)
Verket ytte støtte til bustadbyggelag som bygde blokker. Her under bygging av G-blokka i Øvre Årdal i 1957. (Foto © Årdal kommune)
I Stortinget møtte framlegget om eit statseigd verk i Årdal sterk motstand frå Høgre, som ville sende Tyin-krafta til Austlandet. Sjølv om Arbeiderpartiet hadde programfesta sosialisering av storindustrien, var det lenge uvisst korleis enkelte i stortingsgruppa ville røyste. Her som elles stod distriktsinteresser imot kvarandre.

Publisert 17.12.2001 09:21. Oppdatert 08.06.2006 13:45.
Den 8. juli 1946 sat heile Indre Sogn i andelaus spaning kring radioapparata og venta på utfallet i Stortinget. Dei ivrigaste årdølene hadde reist til Oslo og fylgde debatten på stortings-galleriet. Og då meldinga kom om at Stortinget vedtok utbygging av eit statseigd aluminiumsverk i Årdal, gjekk flagga til topps i heimbygdene.

Etter 30 års anleggsdrift med uvisse, kriser og naudsår var det endeleg klart at Årdal skulle bli den industribyen som forfedrene drøymde om i 1910.
Øvre Årdal i 1946. Foto utlånt frå Årdal Sogelag.

"Sosialdemokratiets utstillingsvindauge"

Elektrolysehallane til Årdal Verk i Øvre Årdal vart fullførde. Hall A vart sett i drift i 1948, og Hall B i 1950 med ein samla kapasitet på 30.000 tonn pr. år. På Årdalstangen og vart den halvferdige oksydfabrikken erstatta av eit råjernverk, drive i samarbeid med Christianaia Spigerverk frå 1949 til 1959.

Storindustrien i Årdal vart den største demninga som nokon gong er bygd mot utflytting frå bygdene i Sogn og Fjordane. To år etter starten var talet på tilsette passert 1000.

Arbeidarpartiet med regjeringa Gerhardsen i spissen la all prestisje i å utvikle den nye industribyen Årdal til eit mønstersamfunn. - Og dei hadde makt og midlar til å gjennomføre planen om å gjere Årdal til "Sosialdemokratiets utstillingsvindauge":
Partiet sat med regjeringsmakta, hadde reint fleirtal i Stortinget og i kommunestyret i Årdal, og kontroll over ei statseigd bedrift som grunnsteinen i byggverket.
Årdalstangen i 1951. Foto: Aage W. Owe, Verksposten, utlånt frå Årdal Sogelag.

Arbeidarane kom flyttande frå heile landet til Årdal. Den første tida måtte mange bu i tyskarbrakker. Men med økonomisk støtte frå verket vart det skipa bustadbyggelag som bygde nye bustadblokker. Sjølvbyggarar fekk også tilskot og hjelp med byggereidskap frå verket. ÅSV ytte tilskot til skular, idrettsanlegg, rådhus og andre offentlege bygg.
"Ørnefjell" med den første oksidlasta til Årdal. Foto utlånt frå Årdal Sogelag.

Neste side:
· Autoritære leiarar med fagforeiningshjelp
Førre side:
· Motstand mot Årdal Verk
Hovedmeny:
· Staten satsar på Årdal


MEIR OM ÅRDAL 
Årdal kommune

 
Aviser og media i Årdal
Historia i Årdal
Industri og næring i Årdal
Kjende personar i Årdal
Kommunehistoria i Årdal
Krigshistoria i Årdal
Kyrkjer i Årdal
Samferdsle i Årdal
Skular i Årdal
Verd å sjå i Årdal

 
Lyd frå Årdal
Video frå Årdal
SE OGSÅ

Finn fram i Fylkesleksikonet!
Vel ein kommune:
Tilbake til framsida av fylkesleksikonet
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
SØK I LEKSIKONET
Personar Kongevitjingar MEdia Samferdsle Laksefisket Næring Alfabetisk oversyn:
ABCDEFGHIJKLMNO
PQRSTUVWXYZÆØÅ
Informasjon
 
SØK I FYLKESLEKSIKONET
Informasjon
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
Personar Kongevitjingar Media Samferdsle Laksefisket Næring

Harald Hårfagre var sogning

Den første kongen i Noreg, Harald Hårfagre, var sogning. Han vaks opp på Husabø på Leikanger, der mora kom frå. Les meir om kong Harald Hårfagre og landsamlinga og om slekta hans i Sogn.

Slaget i Sildagapet i 1810

Den 23. juli 1810 gjekk to engelske krigsskip til åtak på ei lita, norsk flåteavdeling ved øya Silda sør for Stad og tok det norske mannskapet til fange. Dagen før hadde engelskmennene herja i Ervik-bygda på Stad. Kvifor gjekk den mektige engelske marinen til åtak på skrøpelege, norske kanonjollar i Ytre Nordfjord?

Då fiskedampskipa stakk til havs

Då den første dampdrivne fiskebåten, ”Activ”, gjekk ut frå Ålesund i 1885, innvarsla det ein ny epoke for norske fiskeri: Havfisket. Dei store skipa gjorde det mogeleg å utnytte fiskeressurane langt til havs. Kring 1910 hadde Sogn og Fjordane 20 slike store fiskedampskip. Fleire av dei vart brukte i aktivt fiske heilt fram på 1960-talet.

Nydyrkingskommunen Jølster

Frå 1920-talet og fram til like etter krigen fekk Sogn og Fjordane i alt 623 nye gardsbruk. Selskapet Ny Jord spela ein aktiv rolle i nydyrkingsarbeidet i mellomkrigskrigtida, og særleg merka Jølster seg ut som den store nydyrkingskommunen med 57 nye bruk.

Ei mellomalderkyrkje langt til havs

I mellomalderen låg det ei kyrkje på Utvær. Utvær ligg åtte km vestanfor dei andre øyane i Solund, og er det vestlegaste punktet i Noreg som har vore busett. Kvifor vart det bygd eit gudshus bokstaveleg tala midt ute i havet?

Sjalu tenestejente drap gardkona

Sjalusi er diverre eit klassisk drapsmotiv. Slik var det også for tenestejenta Sigrid i Vetlefjorden ein gong på 1600-talet då ho la sin elsk på husbonden på garden. Men for å kapre han måtte ho få kona av vegen, og til det trengde ho hjelp.

Få nazistar i Sogn og Fjordane

Ingen fylke i landet hadde så få medlemmer av Quislings Nasjonal Samling som Sogn og Fjordane. Berre 396 fjordingar og sogningar var medlemmer i NS under 2. verdskrig, og mange av desse var innflyttarar og unge jenter som hadde kontakt med tyskarane. Fleire kystkommunar var så godt som frie for NS-folk.

Den heimekjære amtmannen

I 1763 vart Joachim de Knagenhjelm utnemnd til den første amtmannen i Sogn og Fjordane. Det første han gjorde, var å flytte heim til mor på Kaupanger hovedgård. Men berre åtte år seinare vart Knagenhjelm nærmast tvangsflytta til Nord-Noreg. Kvifor?
Copyright NRK © 2009  -  Telefon: 815 65 900  -  E-post: info@nrk.no