SkilleToppknapp Rovdyr Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Ulukker Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Lyd og Video Fylkesleksikon 115pskille_slutt
Sogn & Fjordane Fylkesleksikon 3_1
Her er du: NRK.no > Nyheter > Distrikt > NRK Sogn og Fjordane > Fylkesleksikon
SPONSORAR
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Sparebanken Sogn og Fjordane
NRK.no
Leksikonredaktør:

Nettansvarleg:

Distriktsredaktør:

Copyright:
NRK Sogn og Fjordane

 
Historia i Lærdal - helsestell:

Lærdal sjukehus

Lærdal sjukehus. (Foto: NRK)
Lærdal sjukehus. (Foto: NRK)
Medan fylkespolitikarane i mellomkrigstida førde endelause diskusjonar om struktur og lokalisering av sjukehus, så løyste både Nordfjord, Høyanger og Lærdal floken kvar for seg - men på ulike måtar:

Publisert 03.12.2001 13:22. Oppdatert 26.08.2002 12:17.
LYD OG VIDEO  Lyd Video
I Nordfjord vart Nordfjord sjukehus reist med pengar frå den styrtrike amerikanaren William Singer i Olden. I Høyanger bygde Norsk Aluminums Company (NACO) og NACO-sjukehuset.

I Lærdal vart den lokale helseheimen omskapt til eit moderne lokalsjukehus takka vere den innsatsen distriktslege Rolf Christophersen gjorde. Han kom som distriktslege til Lærdal i 1922, og hadde ansvaret for kommunane Lærdal, Borgund og Årdal. Det var ei dagsreise å kome fram til sjuke i anleggsleirane i Årdalsfjella, og næraste sjukehus var i Bergen. Mange døydde på veg dit.
Christophersen såg kor fortvila situasjonen var, og starta innsamling til bygging av sjukehus. Han fekk inn 85.000 kroner frå private og offentlege institusjonar, og i 1930 kunne det nye sjukehuset opnast. Sjølv hadde Christophersen teke tilleggsutdanning slik at han var budd på oppgåva som overlege. Lædal sjukehus hadde 18 senger for tuberkuløse og 20 senger på kirurgisk avdeling.

På 1960- og 1970-talet vart Sogn og Fjordane kasta ut i ein bitter sjukehusstrid der også framtida til Lærdal Sjukehus sto på spel (sjå: Sjukehusstriden 1967–1972.) I 1984 vedtok fylkestinget å bygge ut og modernisere sjukehuset i Lærdal. Utbygginga var ferdig i 1987, og kronsprinsparet Harald og Sonja opna nybygget.

Sidan 1965 har Hjelpepleiarskulen i Lærdal hatt tilhald på sjukehuset.
Første byggesteg på fylkessjukehuset i Lærdal ein gong mellom 1914 og 1930. (Foto © Fylkesarkivet)

MEIR OM LÆRDAL 
Lærdal kommune

 
Aviser og media i Lærdal
Historia i Lærdal
Industri og næring i Lærdal
Kjende personar i Lærdal
Kommunehistoria i Lærdal
Krigshistoria i Lærdal
Kyrkjer i Lærdal
Samferdsle i Lærdal
Skular i Lærdal
Verd å sjå i Lærdal

 
Lyd frå Lærdal
Video frå Lærdal
MEIR OM SJUKEHUSA I SOGN OG FJORDANE 
Florø sjukehus
Førde Sentralsjukehus
Lærdal sjukehus
Nordfjord sjukehus

 
Helse Vest
Sjukehusstriden i 1928
Sjukehusstriden 1967–1972
SE OGSÅ
Siste saker:

Finn fram i Fylkesleksikonet!
Vel ein kommune:
Tilbake til framsida av fylkesleksikonet
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
SØK I LEKSIKONET
Personar Kongevitjingar MEdia Samferdsle Laksefisket Næring Alfabetisk oversyn:
ABCDEFGHIJKLMNO
PQRSTUVWXYZÆØÅ
Informasjon
 
SØK I FYLKESLEKSIKONET
Informasjon
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
Personar Kongevitjingar Media Samferdsle Laksefisket Næring

Harald Hårfagre var sogning

Den første kongen i Noreg, Harald Hårfagre, var sogning. Han vaks opp på Husabø på Leikanger, der mora kom frå. Les meir om kong Harald Hårfagre og landsamlinga og om slekta hans i Sogn.

Slaget i Sildagapet i 1810

Den 23. juli 1810 gjekk to engelske krigsskip til åtak på ei lita, norsk flåteavdeling ved øya Silda sør for Stad og tok det norske mannskapet til fange. Dagen før hadde engelskmennene herja i Ervik-bygda på Stad. Kvifor gjekk den mektige engelske marinen til åtak på skrøpelege, norske kanonjollar i Ytre Nordfjord?

Då fiskedampskipa stakk til havs

Då den første dampdrivne fiskebåten, ”Activ”, gjekk ut frå Ålesund i 1885, innvarsla det ein ny epoke for norske fiskeri: Havfisket. Dei store skipa gjorde det mogeleg å utnytte fiskeressurane langt til havs. Kring 1910 hadde Sogn og Fjordane 20 slike store fiskedampskip. Fleire av dei vart brukte i aktivt fiske heilt fram på 1960-talet.

Nydyrkingskommunen Jølster

Frå 1920-talet og fram til like etter krigen fekk Sogn og Fjordane i alt 623 nye gardsbruk. Selskapet Ny Jord spela ein aktiv rolle i nydyrkingsarbeidet i mellomkrigskrigtida, og særleg merka Jølster seg ut som den store nydyrkingskommunen med 57 nye bruk.

Ei mellomalderkyrkje langt til havs

I mellomalderen låg det ei kyrkje på Utvær. Utvær ligg åtte km vestanfor dei andre øyane i Solund, og er det vestlegaste punktet i Noreg som har vore busett. Kvifor vart det bygd eit gudshus bokstaveleg tala midt ute i havet?

Sjalu tenestejente drap gardkona

Sjalusi er diverre eit klassisk drapsmotiv. Slik var det også for tenestejenta Sigrid i Vetlefjorden ein gong på 1600-talet då ho la sin elsk på husbonden på garden. Men for å kapre han måtte ho få kona av vegen, og til det trengde ho hjelp.

Få nazistar i Sogn og Fjordane

Ingen fylke i landet hadde så få medlemmer av Quislings Nasjonal Samling som Sogn og Fjordane. Berre 396 fjordingar og sogningar var medlemmer i NS under 2. verdskrig, og mange av desse var innflyttarar og unge jenter som hadde kontakt med tyskarane. Fleire kystkommunar var så godt som frie for NS-folk.

Den heimekjære amtmannen

I 1763 vart Joachim de Knagenhjelm utnemnd til den første amtmannen i Sogn og Fjordane. Det første han gjorde, var å flytte heim til mor på Kaupanger hovedgård. Men berre åtte år seinare vart Knagenhjelm nærmast tvangsflytta til Nord-Noreg. Kvifor?
Copyright NRK © 2009  -  Telefon: 815 65 900  -  E-post: info@nrk.no