SkilleToppknapp Rovdyr Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Ulukker Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Lyd og Video Fylkesleksikon 115pskille_slutt
Sogn & Fjordane Fylkesleksikon 3_1
Her er du: NRK.no > Nyheter > Distrikt > NRK Sogn og Fjordane > Fylkesleksikon
SPONSORAR
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Sparebanken Sogn og Fjordane
NRK.no
Leksikonredaktør:

Nettansvarleg:

Distriktsredaktør:

Copyright:
NRK Sogn og Fjordane

 
Industri og næringsliv i Førde:

Førde Samyrkelag

Bygget i sentrum sør vart reist i 1960. (Foto: NRK)
Bygget i sentrum sør vart reist i 1960. (Foto: NRK)
Førde Samyrkelag vart grunnlagt 1936. I 1960 bygde laget det som no er fasadebygget på laget si forretning i sentrum sør, og i 1978 opna varehuset Domus - seinare Mega - på Skorpa.

Publisert 05.09.2001 11:13. Oppdatert 23.05.2007 13:25.
COOP Mega i 2007. Foto: Kjell Arvid Stølen.
Førde Samyrkelag har på 1980- og 1990-talet teke over drifta av samvirkelag og andre forretningar i store deler av Sunnfjord og Nordfjord: 1978 Askvoll, 1989 Domus Sandane, 1993 Naustdal og Kalland, 1995 Florø, 1996 Svelgen og kjøp av Vereide Matsenter på Sandane (no Prix-butikk), 1998 kjøp av varehuset P.A. Sølvberg i Askvoll, og 1999 Breim Samvirkelag.

Førde Samyrkelag hadde i 2001 270 tilsette, og ei årsomsetning i år 2000 på 286 millionar kroner.

Storfusjon i 2004

I 2000 endra samvirkeorganisasjonen namn til Coop Sogn og Fjordane. I 2000 gjekk Sogn Samvirkelag saman med samvirkelaga i Årdal og Voss inn i Coop Mega Indre Vestland, men etter store økonomiske problem, vart Coop Mega Indre Vestland i 2004 delt: Forretningane i Sogn og Fjordane, med unntak av Flåm, vart lagde under Coop Sogn og Fjordane, medan dei øvrige fem gjekk inn i Coop Hordaland.

40 forretningar

I 2005 omfattar Coop Sogn og Fjordane i alt 40 forretningar frå Svelgen, Sandane og Breim i nord til fylkesgrensa mot Hordaland i sør. Dei øvrige Nordfjord-forretningane høyrer til Coop Nordfjord og Sunnmøre med administrasjonsstad Volda. Elles i fylket står samvirkelaga i Brekke, Høyanger, Vik, Dale og Jølster utanfor Coop Sogn og Fjordane i året 2005.

Coop Sogn og Fjordane har i 2005 490 tilsette, og ei omsetning i 2004 på kring 640 millionar kroner. Hovudadministrasjonen ligg i Førde.
COOP Extra på Brulandsvellene under bygging i mai 2007. Foto: Kjell Arvid Stølen.

MEIR OM FØRDE 
Førde kommune

 
Aviser og media i Førde
Historia i Førde
Industri og næring i Førde
Kjende personar i Førde
Krigshistoria i Førde
Kyrkjer i Førde
Samferdsle i Førde
Skular i Førde
Verd å sjå i Førde

 
Video frå Førde
Lyd frå Førde
SE OGSÅ

Finn fram i Fylkesleksikonet!
Vel ein kommune:
Tilbake til framsida av fylkesleksikonet
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
SØK I LEKSIKONET
Personar Kongevitjingar MEdia Samferdsle Laksefisket Næring Alfabetisk oversyn:
ABCDEFGHIJKLMNO
PQRSTUVWXYZÆØÅ
Informasjon
 
SØK I FYLKESLEKSIKONET
Informasjon
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
Personar Kongevitjingar Media Samferdsle Laksefisket Næring

Harald Hårfagre var sogning

Den første kongen i Noreg, Harald Hårfagre, var sogning. Han vaks opp på Husabø på Leikanger, der mora kom frå. Les meir om kong Harald Hårfagre og landsamlinga og om slekta hans i Sogn.

Slaget i Sildagapet i 1810

Den 23. juli 1810 gjekk to engelske krigsskip til åtak på ei lita, norsk flåteavdeling ved øya Silda sør for Stad og tok det norske mannskapet til fange. Dagen før hadde engelskmennene herja i Ervik-bygda på Stad. Kvifor gjekk den mektige engelske marinen til åtak på skrøpelege, norske kanonjollar i Ytre Nordfjord?

Då fiskedampskipa stakk til havs

Då den første dampdrivne fiskebåten, ”Activ”, gjekk ut frå Ålesund i 1885, innvarsla det ein ny epoke for norske fiskeri: Havfisket. Dei store skipa gjorde det mogeleg å utnytte fiskeressurane langt til havs. Kring 1910 hadde Sogn og Fjordane 20 slike store fiskedampskip. Fleire av dei vart brukte i aktivt fiske heilt fram på 1960-talet.

Nydyrkingskommunen Jølster

Frå 1920-talet og fram til like etter krigen fekk Sogn og Fjordane i alt 623 nye gardsbruk. Selskapet Ny Jord spela ein aktiv rolle i nydyrkingsarbeidet i mellomkrigskrigtida, og særleg merka Jølster seg ut som den store nydyrkingskommunen med 57 nye bruk.

Ei mellomalderkyrkje langt til havs

I mellomalderen låg det ei kyrkje på Utvær. Utvær ligg åtte km vestanfor dei andre øyane i Solund, og er det vestlegaste punktet i Noreg som har vore busett. Kvifor vart det bygd eit gudshus bokstaveleg tala midt ute i havet?

Sjalu tenestejente drap gardkona

Sjalusi er diverre eit klassisk drapsmotiv. Slik var det også for tenestejenta Sigrid i Vetlefjorden ein gong på 1600-talet då ho la sin elsk på husbonden på garden. Men for å kapre han måtte ho få kona av vegen, og til det trengde ho hjelp.

Få nazistar i Sogn og Fjordane

Ingen fylke i landet hadde så få medlemmer av Quislings Nasjonal Samling som Sogn og Fjordane. Berre 396 fjordingar og sogningar var medlemmer i NS under 2. verdskrig, og mange av desse var innflyttarar og unge jenter som hadde kontakt med tyskarane. Fleire kystkommunar var så godt som frie for NS-folk.

Den heimekjære amtmannen

I 1763 vart Joachim de Knagenhjelm utnemnd til den første amtmannen i Sogn og Fjordane. Det første han gjorde, var å flytte heim til mor på Kaupanger hovedgård. Men berre åtte år seinare vart Knagenhjelm nærmast tvangsflytta til Nord-Noreg. Kvifor?
Copyright NRK © 2009  -  Telefon: 815 65 900  -  E-post: info@nrk.no