Grønt Vy-tog på Bergen Stasjon
Foto: Espen Hatlestad / NRK

Bergensbanen

Oppsummert

Bergensbanen går mellom Oslo og Bergen.

 • Full evaluering etter togstans

  Jernbanedirektoratet har bede Vy om ei forklaring på hendinga som førte til at eit tog blei ståande straumfast i ein tunnel på Bergensbanen i september. Passasjerar reagerte overfor NRK på dårleg informasjon og naudtoaletta som blei tekne fram. Direktoratet har i dialog med Vy tog fått opplyst at hendinga rutinemessig vert følgt opp internt ved at selskapet, ved køyrande personell, trafikksikkerheit og transportleiing, «evaluerer hendingsgangen og noterer potensielle forbetringar og læringspunkt», opplyser kommunikasjonsdirektør Ruth Høyland Jønsrud til NRK. Utover dette vil ikkje direktoratet, som er oppdragsgjevar for Vy, foreta seg noko.

 • Bane Nor: – Uavklart situasjon

  Begge ettermiddagstoga på Bergensbanen står og ventar på Myrdal og Finse. Fleire godstog ventar også på å få koma fram, etter at ein straumfeil stengde Bergensbanen rundt kl 17 torsdag. Klokka 23.40 opplyser pressevakt Olav Nordli at det blir utført feilretting på strekninga, men det er uvisst når straumen kjem tilbake.

 • Nattoga på Bergensbanen forsinka

  Nattoget frå Bergen til Oslo skulle hatt avreise kl 22.59. Først klokka 23.12 fekk passasjerane koma om bord på toget, som tidlegare torsdag kveld opplevde straumstans mellom Myrdal og Hallingskeid. Strekninga er framleis utan straum. Det er uvisst når feilen blir utbetra. Klokka 23.42 køyrde toget, 44 min forsinka.

  Vy-tog på jernbanestasjonen i Bergen
  Foto: Pål Marius Tvinge / NRK
 • Mørklagt tog står fast i tunnel

  Bane Nor sender ut hjelpelokomotiv for å trekka ut eit tog som står straumfast inne i ein tunnel mellom Myrdal og Hallingskeid.

  – Ingen internett WiFi, ingen 4G, dører er låste og toaletter er låste. Fleire passasjerar er redde og det er dårleg med informasjon. Dette er ikkje bra, seier ein reisande som NRK har vore i kontakt med.

 • Uvisst når Bergensbanen opnar att

  Bane Nor har kalla folk ut for å feilsøka høgspentproblema dei har på Bergensbanen. Dagtoget frå Oslo i retning Bergen står no fast mellom Myrdal og Hallingskeid. – Førebels er det for tidleg å seia når ting er sjekka ut og utbetra. Me håpar at me så raskt som råd skal kunne finna årsaka til problema, seier Harry Korslund, pressevakt i Bane Nor.

Nyhetstips 03030

Er du der det skjer eller vet noe vi burde vite? Ta kontakt på 915 03030 eller 03030@nrk.no