skogen
Foto: Arild Sandvik / NRK

Mannen døde av infeksjon trolig etter akupunktur – ingen tok ansvar

Åtte dager etter at Livs mann fikk akupunkturbehandling, døde han av infeksjon. Trolig på grunn av akupunkturen, ifølge sykehusrapporter. Hverken Fylkeslegen eller politi undersøkte saken.

12. februar 2015 Oslo: Han skvetter til når nåla går gjennom huden i håndflaten. Det gjorde vondt, forteller ektemannen til Liv etterpå. Det har aldri gjort vondt med akupunktur tidligere. Denne gangen skal han ha ropt ut.

Eleven ved akupunkturklinikken, som også er skole, oppdager at nåla er satt feil. Drar den ut, og setter samme nål inn i riktig punkt i håndflaten, forteller han til Liv.

Dette er historien til Liv og hvordan offentlige etater har behandlet saken etter at ektemannen døde. Av hensyn til øvrig familie oppgir vi ikke navnet til Livs ektemann eller hennes etternavn.

Syk

Han har vært på akupunkturskolen mange ganger før. Kjenner dem godt. Det er hyggelig med praten når nålene settes. Det er både klinikk og skole, og elevene får øve seg – under kyndig oppfølging av skolens ledelse, heter det på akupunkturskolens nettside.

Fire dager etter begynner han å føle seg dårlig; noe som ligner omgangssyke. Han kaster opp og får diaré. Han klager også over smerter i hånden. Feberen stiger og han snakker usammenhengende. Kona Liv ringer nødnummeret 113. Han blir akuttinnlagt på Bærum sykehus.

– Etter at sykehuset tok noen prøver skjønte de at han hadde fått blodforgiftning med ukjent årsak, sier Liv.

Legene jobber på spreng de neste dagene med å finne ut hvorfor. Men det er vanskelig.

Sykehuset Asker og Bærum

Legene ved Bærum sykehus jobbet på spreng for å finne ut hvorfor mannen var syk.

Foto: SOLUM, STIAN LYSBERG, Stian Lysberg Solum, Foto:STIAN LYSBERG SOLUM / SCANPIX

Samtidig blir han stadig dårligere. Venstre hånd hovner opp, og flere spesialister kommer til. Liv og nærmeste familie bor på sykehuset, følger med dag og natt.

På sykehuset oppdager de etter hvert to stikk i håndflata. Under en inspeksjon, sier en lege høyt til seg selv:

– Men det er jo ikke vanlig å holde på med hagearbeid nå i februar. For det er ingen som stikker seg på torner nå, gjentar legen.

Da Liv forteller om akupunkturbehandlingen i hånda, utbryter legen:

– Ja, da har du vel funnet årsaken, sier legen ifølge Liv.

Ektemannen til Liv har alvorlig infeksjon i blodet. Liv kan ikke annet enn å se på at den ellers så friske kroppen sakte brytes ned. Hun er der hele tiden, tør ikke være borte, mens det piper og uler fra maskinene.

– Det var forferdelig, sier Liv.

Kroppen er pumpet full av væske. Den ellers så slanke kroppen på 64 år veier i løpet av noen dager 20 kilo mer enn han pleier. Noen dager etter innleggelse beslutter legene å amputere armen for å prøve å redde livet. Men det er for sent.

terrassen

Alene på hytta som de tilbrakte så mange timer sammen.

Foto: Arild Sandsvik / NRK

Utover fredag ettermiddag begynner organene å svikte.

– De sa at nå må vi gi opp, forteller Liv om legene.

To hjertestanser begynner å tære på, kroppen klarer ikke mer. Lørdag kveld dør Livs ektemann gjennom 15 år på Bærum sykehus, med familien rundt seg. For bare åtte dager siden var han frisk.

Igjen sitter kona Liv.

– Å få høre at mannen du elsker er død, var forferdelig, sier hun.

Fylkesmannen i Oslo og Akershus´vedtak

Sykehuset anså dødsfallet som unaturlig og meldte saken rutinemessig til Helsetilsynet og politiet, slik de er pliktige til.

Foto: Camilla H. Wernersen / NRK

Dødsfallet undersøkes

26. februar 2015: Sykehuset Bærum melder dødsfallet rutinemessig til Helsetilsynet og politiet i Asker og Bærum. Det er mistanke om at årsaken til infeksjonen er akupunkturbehandlingen. I obduksjonsrapporten som senere skal komme konkluderes det ikke entydig over dødsårsak, men det står:

Ved obduksjon og mikroskopisk undersøkelse ble det ikke påvist noen åpenbar umiddelbar dødsårsak som f.eks. hjerteinnfarkt, lungeemboli, rumpert aneurysme eller disseksjon. Klinisk forelå sepsis med multiorgansvikt og dette oppfattes etter en samlet vurdering som den umiddelbare dødsårsaken. Utgangspunkt for bakteriell sepsis anslås å være sårinfeksjon i venstre hånd.

Obduksjonsrapporten

I journalen, som skrives på sykehuset, blir akupunkturbehandlingen nevnt flere ganger som antatt årsak til infeksjonen.

Ved tilsyn 18/2-15 ble det fremstått som en sannsynlig bløtdelsinfeksjon forårsaket av akupunkturbehandling foretatt noen dager før.

Utdrag fra pasientjournalen, Bærum sykehus
Fylkesmannen

Fylkesmannen i Oslo og Akershus fikk ansvaret fra Helsetilsynet for å finne ut om de skulle føre tilsyn.

Foto: Petter Olden / NRK

Intensivpasient som behandles for septisk sjokk med gruppe A streptokokker i blodkultur. Lever, nyre og cerebral påvirkning. Antatt utgangspunkt venstre arm der han har fått akupunktur i hånden.

Utdrag fra pasientjournalen, Bærum sykehus

– Det de sier her (i obduksjonsrapport og journal, journ.anm.) er at de anser det som sannsynlig at akupunktur har medført en sårinfeksjon, og at denne sårinfeksjonen har spredd seg til blodet og forårsaket en blodforgiftning. De behandlende leger anser det som sannsynlig at pasienten døde som følge av denne blodforgiftningen og redusert organfunksjon, forklarer overlege Arne Broch Brantsæter.

Han er leder for Norsk forening for infeksjonsmedisin og drev selv med akupunktur tidligere.

Han understreker overfor NRK at han ikke kjenner den konkrete saken, men uttaler seg og tolker teksten på generelt grunnlag.

Lav risiko for smitte av akupunktur

– Generelt sett så vil nok risikoen for å bli smittet av akupunkturbehandling være veldig liten fordi man i Norge bruker engangsnåler. Ikke desto mindre så kan man bli smittet av kroppens egne bakterier fordi det tross alt er et lite hull man lager i huden, som kan danne en inngangsport for bakterier, sier Brandtsæter.

Ifølge infeksjonsmedisineren kan smitten skje enten ved at pasienten har streptokokkene på huden når nålene blir satt eller at pasienten i etterkant har hatt kontakt mellom nålestikkstedet og munnen, der streptokokker vanligvis holder til.

– Jeg har aldri hørt om en så alvorlig komplikasjon som følge av akupunktur tidligere, sier Brantsæter.

Fylkeslegen i Oslo og Akershus får ansvaret for å undersøke. De sjekker innehaver av klinikken; en skole for akupunktur. Daglig leder står også, ifølge Helsetilsynet, som den eneste som driver med behandling av akupunktur. Når saksbehandler hos Fylkeslegen søker i det sentrale helseregisteret finner de ikke at akupunktøren har lisens eller autorisasjon som helsepersonell.

I vedtaket som senere blir sendt til Liv, skriver Fylkeslegen:

Dersom vi kan legge til grunn at det er nn som har utført den aktuelle akupunkturbehandlingen, har Fylkesmannen ikke tilsynsansvar overfor han, og har derfor ikke myndighet til å følge opp saken tilsynsmessig.

Fra Fylkeslegens vurdering

Det er det endelige vedtaket på Helsetilsynets oppfølging etter at Livs mann døde.

Hvem som faktisk utførte behandlingen blir aldri undersøkt av fylkeslegen.

– Da var saken avsluttet fra de offisielle helsemyndighetene, sier Liv.

Hun er lammet av sorg, har ikke ork eller overskudd til å gjøre noe mer med saken.

Saken blir også sendt til bydelsoverlegen i Frogner bydel, som er ansvarlig for smittevern. To uker etter behandlingen gjør de undersøkelser på klinikken, men finner ingenting galt med rutiner eller hygiene.

Hvem har ansvaret?

Tiden går. Liv er i sorg. Det er vanskelig å legge bak seg.

For hvem har ansvaret når en frisk mann dør etter infeksjon trolig forårsaket av akupunkturbehandling?

Bærum sykehus veileder det de kan. Hun kan melde saken til Norsk Pasientskadeerstatning (NPE), sier de.

Men der er beskjeden klar: Siden dette trolig er forårsaket av akupunktur kan hun bare glemme å få noe fra dem. NPE tar kontakt med Fylkeslegen og ber om informasjon. I vedtaket som skal komme ett og et halvt år etter skriver Norsk pasientskadeerstatning:

Det legges til grunn som mest sannsynlig at den alvorlige bløtvevsinfeksjonen har oppstått som følge av akupunkturbehandlingen som ble gitt pasienten 5 dager forut for innleggelse. Denne (...) ble ikke gitt av helsepersonell (...) pasienten faller derfor utenfor pasientskadeordningen.

Norsk Pasientskadeerstatning

Ønsker ikke bli intervjuet

Det er bare smittevernslegen av offentlige myndigheter som har tatt direkte kontakt med akupunkturskolen. Skolen tar opp saken på et styremøte kort tid etter, forteller styreleder til NRK. De tar aldri kontakt med Liv.

– Jeg synes det er rart at hvis de har visst om dødsfallet, at ingen har tatt kontakt med meg. Hvis de var et sykehus eller offentlig helseinstitusjon hadde de beklaget og veiledet meg videre, sier Liv.

NRK har i lengre tid prøvd å få akupunkturklinikken/skolen til å stille til intervju. Det ønsker de ikke, men skriver i en uttalelse per e-post at:

«Vi har stor forståelse for at enken etter avdøde ønsker å få svar på hvordan mannen hennes døde på Bærum sykehus på en så brå og tragisk måte. Men at akupunkturbehandling blir insinuert som en årsak, uten at det foreligger noen konkrete bevis, er en alvorlig påstand.»

Videre skriver daglig leder:

«Vi synes det er vesentlig å få frem at obduksjonsrapporten ikke har kunnet konkludere om en entydig dødsårsak, sitat: ”… obduksjonen har foreløpig ikke avdekket en entydig umiddelbar dødsårsak.” Det ble ikke konstatert noen sårskader ved innleggelsen. Slik vi ser det blir derfor alt utover dette spekulasjoner. Det forekommer mange tilfeller av blodforgiftning der årsaken til infeksjonen er umulig å finne».

Hele uttalelsen kan du lese lenger ned i saken.

Politi

Samtidig med at saken meldes til Helsetilsynet, får politiet beskjed. Ifølge sykehusets logg ble dette meldt rutinemessig den 23. februar 2015.

Politi Asker og Bærum

Dødsfallet er ikke registrert noen steder hos politiet.

Foto: Åserud, Lise / NTB scanpix

Men den informasjonen finner ikke Asker og Bærum politidistrikt. Politiets rutiner ved varsel fra sykehus om dødsfall er at det skal opprettes en logg eller undersøkelsessak.

Dødsfallet er ikke registrert noen steder hos politiet. Enten har ikke sykehuset varslet eller så har det blitt gjort en feil da meldingen kom til politiet.

Det stopper her også.

Ikke tilsynsansvar

– Bortsett fra for meg og familien, har ikke dette fått konsekvenser for noen, sier Liv.

Hun forstår det ikke:

– En utgangspunktet frisk mann melder seg frivillig til å bli stukket på en akupunkturskole, og så dør han av blodforgiftning, sier Liv.

Hun har ikke ord for at hun har mistet mannen sin på en slik måte.

Så langt har alle offentlige etater som etter det NRK kjenner til har vært involvert, tatt utgangspunkt i at årsaken til infeksjonen mest sannsynlig skyldes akupunkturbehandlingen.

Når det legges til grunn at behandler ikke er helsepersonell, går det ikke inn under helsepersonelloven. Dermed har ikke offentlige helsemyndigheter tilsynsansvar.

– Vi skulle undersøkt bedre

Da mannen til Liv fikk akupunkturbehandling den februardagen i fjor, skal det ha vært en elev ved skolen som utførte behandlingen. Ifølge NRKs opplysninger var eleven turnuslege.

NRK har prøvd å komme i kontakt med eleven ved skolen, uten å lykkes. Skolen har ikke ønsket å bekrefte opplysningene eller sette NRK i kontakt med eleven. De begrunner det med taushetsplikten ved behandling.

Fylkeslegen kjente ikke til disse opplysningene. De tok aldri direkte kontakt med akupunkturskolen eller med Liv.

Jan Petter Odden

Fylkeslege Jan Petter Odden innrømmer at de burde undersøkt bedre.

Foto: Camilla H. Wernersen / NRK

– Våre undersøkelser var ikke grundige nok, sier fylkeslege for Oslo og Akershus, Jan Petter Odden i dag.

Han sier de søkte på nett for å undersøke om innehaver av skolen var autorisert helsepersonell. Da det viste seg at han ikke var det, stoppet også fylkeslegens tilsynsmyndighet.

– Vi har ingen rett til å gå i dialog med akupunktøren, men vi kunne gått i dialog med familien for å oppklare omstendighetene, sier Odden.

Han beklager at de ikke tok direkte kontakt med familien.

– Norsk pasientskadeerstatning har basert sine vedtak på deres vedtak, hva tenker du om det?

– Vi har redegjort for vår konklusjon ja, det er beklagelig at det får følgefeil, sier Odden.

Ifølge Helsetilsynet regnes turnusleger inn under helsepersonelloven.

– Jeg tenker at vedtaket er fattet på feil grunnlag hvis opplysningene til NRK er riktig, sier Odden.

Fylkeslegen har besluttet å gjenåpne saken og har kalt Liv inn til møte. Ut fra de opplysningen som kommer der, vil de vurdere hva de skal gjøre videre med saken.

Hvorvidt akupunkturskolen har opptrådt uaktsomt under behandling eller har skyld i at Livs mann døde, er ikke bevist.

Men at offentlige undersøkelser etter dødsfallet ikke har vært grundige nok, innrømmer fylkeslege Jan Petter Odden. Han ser at dette har ført til følgefeil i andre offentlige etater.

– I ettertid ser vi at vi skulle ha undersøkt omstendighetene grundigere, sier Odden.

Loven

Når ingen offentlige etater har ansvaret for å gjøre tilsyn med en privat tilbyder av alternativ behandler som ikke er helsepersonell, trår Lov om alternativ behandling inn. Det er en straffelov hvor utøver kan bli straffet med bøter eller fengsel.

Helsetilsynet kan anmelde på selvstendig grunnlag, selv om en privat utøver faller utenfor deres tilsyn. Det ble ikke gjort.

– Jeg ønsker at folk skal vite hva de risikerer og hvor mye de er overlatt til seg selv, sier Liv og tenker spesielt på akupunktur. Hun er opptatt av at man tross alt stikker noe inn under huden på folk.

I dag er det ingen krav til utdanning til akupunktører.

Hun vil at det skal være en godkjenningsordning for alternative behandlere slik at folk vet hvem de oppsøker.

– Da vet folk at de har rettigheter hvis det går galt, sier Liv.

Savn

Høsten går over til vinter. På hytta er Liv alene nå, på stedet hvor de la så mye tid sammen. Hun savner han hver dag, fra hun står opp til hun går og legger seg.

Det var ikke slik hun skulle gå inn i alderdommen, å komme hjem til en tom leilighet.

– Å vite at han aldri kommer hjem mer, det er ikke annet å si enn at det er grusomt.

Uttalelse fra akupunkturskolen/klinikken i helhet

Daglig leder av akupunkturskolen/klinikken ønsket ikke å la seg intervjue av NRK, men har sendt oss denne uttalelsen som vi trykker her i sin helhet:

«Vi har stor forståelse for at enken etter avdøde ønsker å få svar på hvordan mannen hennes døde på Bærum sykehus på en så brå og tragisk måte. Men at akupunkturbehandling blir insinuert som en årsak, uten at det foreligger noen konkrete bevis, er en alvorlig påstand. Vi synes det er vesentlig å få frem at obduksjonsrapporten ikke har kunnet konkludere om en entydig dødsårsak, sitat: ”… obduksjonen har foreløpig ikke avdekket en entydig umiddelbar dødsårsak.” Det ble ikke konstatert noen sårskader ved innleggelsen. Slik vi ser det blir derfor alt utover dette spekulasjoner. Det forekommer mange tilfeller av blodforgiftning der årsaken til infeksjonen er umulig å finne. Den 2.3.15 fikk vi besøk av relevante helsemyndigheter, som konkluderte med at alle retningslinjer for hygiene som er standard for akupunkturbehandling ble fulgt, og at vi således ble sjekket ut av saken. Etter ovennevnte besøk har vi ikke blitt kontaktet av noen instanser. Vi ber om forståelse for at vi ikke kan gå inn i detaljer rundt behandlinger vi utfører på grunn av taushetsplikten. Vi har mange års erfaring innenfor akupunkturfaget, og kan på generelt grunnlag si at vi aldri har opplevd noe unormalt i form av skade under en behandling. Akupunktur blir ansett som en svært trygg behandlingsform, når den utføres av kvalifiserte akupunktører. Det er svært viktig med tilstrekkelig utdanning og kunnskap i akupunkturfaget, samt god og trygg hygienisk standard, for å ivareta pasientsikkerheten. I denne nyhetssaken er det fremlagt forslag til at det opprettes en tilsynsordning for akupunktur, noe vi stiller oss positive til.»

Uttalelse fra døtre av mannen

Den avdøde mannens døtre har ikke ønsket å medvirke til saken, men har sendt NRK en uttalelse som vi her trykker i sin helhet, etter deres eget ønske:

«Vi er ikke opptatte av verken skyldspørsmålet eller ansvarsfordeling, da vi kun ser på vår fars dødsfall som sluttresultatet av en rekke uheldige hendelser, og ikke grunnet feil eller uaktsomhet hos noen parter. Sjansen for reproduserbarhet av lik eller tilnærmet lik situasjon er så mikroskopisk liten at den nærmest er ikke-eksisterende, og derfor ikke egnet til å trekke noen konklusjon eller lærdom ut ifra. Vi synes derfor det er svært beklagelig at denne dypt tragiske hendelsen benyttes til å skape frykt og skepsis rundt akupunktur som behandlingsform».