Mannetest

15.000 gutter svarte NRK om kropp: Dette er viktigst for oss

Norske gutter er opptatt av å se bra ut, ifølge en uhøytidelig NRK-undersøkelse. To områder peker seg ut – men rumpa er det delte meninger om.

I helgen spurte NRK gutta om hva de synes er viktig eller ikke viktig at ser bra ut på egen kropp.

14.796 har svart.

– Flertallet kjenner litt på at man skal se bra ut

Test

KARTLEGGING: På søndag la NRK ut en kroppsundersøkelse til gutter og menn.

Hedda Hakvåg, seniorrådgiver i Reform – ressurssenter for menn, har fått se på resultatene fra NRKs kroppsundersøkelse.

– Det er et høyt antall som har svart, og litt over halvparten har svart «litt viktig» på alle spørsmålene. En tredjedel skriver «veldig viktig» på flere spørsmål. Det tyder på at flertallet av respondentene kjenner litt på å se bra ut, sier Hakvåg.

Hun mener resultatene bekrefter problemstillingene om gutter og kroppspress som er tatt opp i NRKs kroppspress-saker den siste tiden.

Det er ansikt og mage som troner på toppen av hva som er «veldig viktig» at ser bra ut, mens rygg og rumpe er tilsvarende «ikke viktig» for menn i alle aldersgrupper, viser undersøkelsen.

Med ett unntak: Gutter under 15 år.

Kropp

Alt er «veldig viktig»

For de under 15 år er de fleste kroppsdeler «veldig viktig» at ser bra ut, ifølge undersøkelsen.

56 prosent har svart at det er «veldig viktig» at magen ser bra ut, og 45 prosent mener det er «veldig viktig» at bryst og overkropp ser bra ut.

Deretter er det armer og skuldre, ansikt, ben, og rygg som er viktigst. Rumpa mener derimot 43 prosent av guttene under 15 år at «ikke er viktig».

Gutter har opplevd kroppspress ganske lenge, og stadig sterkere de siste 20 årene. Det henger sammen med et skifte i samfunnet. Det er mer reklame, og det øker for hvert år som går, sier Hakvåg.

Idealkroppen i forandring

– Mannekroppene som avbildes har blitt mer muskuløse, mer avkledde, og mer seksualiserte, sier Hakvåg.

Hun forteller at kroppshistorikere har sett et historisk skifte i takt med hvordan arbeidslivet har endret seg.

Hedda Hakvåg

MER FOKUS PÅ KROPP: Seniorrådgiver og forsker Hedda Hakvåg mener det er mer fokus på kropp og menn i samfunnet nå enn før.

Foto: Reform

– Arbeidsrollen krever mindre fysisk arbeid i dag, det er mer kontorarbeid og stillesitting. Det endrer hvordan vi som samfunn ser på kroppen, vi har ikke den samme funksjonelle bruken av kroppene vår, sier Hakvåg.

Respondentene i undersøkelsen er ikke et representativt utvalg av befolkningen.

Dette svarte NRK-leserne om kropp

1. Ansikt: Er det viktigste samlet for alle aldersgrupper, men undersøkelsen viser også at ansiktet blir mindre viktig med alderen.

Ansikt

– Mange tenker at muskler er det viktigste for menn, men alt fra hud, til hår og høyde kan være viktig. Hvordan håret ligger, for eksempel. Det å være mann og være skallet, er noe mange kan føle på, sier Hakvåg.

2. Overkropp: Ligger på toppen av hva alle aldersgrupper anser som veldig viktig at ser bra ut, spesielt mage og bryst. Men dette endres også over tid og blir mindre viktig med årene.

Mage

– At bryst og overkropp er viktig for mange gutter, er ikke overraskende. Det er gjerne det som profileres aller mest i reklame. Det er en del av kroppen det er forventet at en mann viser fram. Man skal være komfortabel med å ta av seg skjorta, sier Hakvåg.

3. Rumpa: Sammen med bein og rygg er ikke rumpa så viktig for de fleste aldersgrupper, men her er det en motsatt trend.

Rumpa er den eneste kroppsdelen som er viktigere at ser bra ut med alderen, skal man tro undersøkelsen.

Kun 11 prosent av 15- 20-åringene mener rumpa er veldig viktig, mens hele 18 prosent av mennene over 35 år mener det samme.

– Det har nok litt med at man ofte legger på seg med årene, og at det er en del av kroppen som forandrer seg mer om man ikke holder den i form. Det kan hende at økt seksualliv på grunn av faste forhold kan spille inn på hvorfor den er viktigst for den eldre gruppen menn, sier Hakvåg.

3. Armer og skuldre: Er litt viktig for mange, mest viktig for gutter under 15 år og minst viktig for dem over 35.

Rygg

4. Rygg og bein: Beina holder seg noenlunde stabilt i alle aldersgruppen som ikke så viktig. Det samme gjør rygg, som med årene blir mindre viktig for mennene.

graf

VIKTIGST FOR DE YNGRE: Grafen viser at det meste på kroppen blir mindre viktig at ser bra ut med alderen, med unntak av rumpa. Her er gutter under 15 år utelatt på grunn av lav svarprosent.

Foto: Maria Knoph Vigsnæs

Forskning viser at flere trener for å se bra ut og holde seg i form, snarere enn ved å bruke kroppen fysisk naturlig i hverdagen, forteller Hakvåg.

– I dag pleier man kroppen for kroppens egen del, ikke fordi den skal være funksjonell i en jobb. Kroppen blir også i større grad sett på som et uttrykk for vår personlighet. De faktorene har bidratt til at kroppspresset i økende grad retter seg mot gutter og menn, sier seniorrådgiveren.

– Kroppspress er en jentegreie

NRK møter en guttegjeng blant gresstustene på Huk i Oslo.

– Jeg føler kroppspress appellerer litt mer til kvinner enn oss menn egentlig. Jeg tror det er viktigere for jenter enn for gutter sånn generelt, sier Trym Nordal (22).

– Viktigere å se bra ut?

– Nei, eller, kroppspresset, jeg tror de kjenner mer på det.

– Er det ikke viktig for dere å se bra ut?

Trym ser bort på kompisen Hans Christiansen (21).

– Du har jo trent som en bajas frem mot sommeren da!

– Jeg har trent regelmessig siden vinterhalvåret. Det er jo ikke til å legge skjul på at man har lyst til å trene seg opp mot en tid der man går i bar overkropp, sier 21-åringen.

– Ikke greit å forbindes med kroppspress

Hakvåg har gjennomført en fokusgruppe om gutter og spiseforstyrrelser for Reform, og mener gutter fortsatt møter en forventning om at de ikke skal bry seg om utseende.

– Det blir sett på som lite mandig – et svakhetstegn. Det er greit så lenge det handler om styrke eller prestasjon, men det ikke er greit å innrømme at man selv påvirkes av kroppspress.

Hun tror også det handler om hvordan man stiller spørsmål.

– Forskning på gutter og kropp viser at gutter ikke er villig til å innrømme at kroppspress påvirker dem personlig. De forbinder gjerne ordet med jenter, fordi det er blant dem samfunnsdebatten ofte er, sier seniorrådgiveren.

Kakediagram

ALLE: Grafen viser gjennomsnittet på hva som er viktigst at ser bra ut for alle aldersgrupper.

– Må markedsføre kroppen

«Kroppspresset er grusomt og forferdelig,» fortalte en ung mann til Hakvåg da hun intervjuet en fokusgruppe om kropp.

– Han fortalte at du på dating-apper må kaste inn et bilde av deg selv i bar overkropp innen ti sekunder, ellers mister folk interessen. Han følte et press på at han hele tiden måtte markedsføre kroppen sin.

Se oppfordringen til gutta:

– Vi snakker for lite om at gutter også opplever kroppspress, mener Phillip Charles.

Mange av de unge mennene Hakvåg var i kontakt med fortalte om behovet for mannlige rollemodeller, som er åpne om presset gutter opplever.

– De ga også uttrykk for at gymfaget kan bli et fag som har mer med helse og ernæring å gjøre, og mindre prestasjon.