Vurderer økt voldsoffererstatning etter 22. juli

Justisdepartementet går gjennom gamle dommer for å vurdere om det er grunnlag for å heve taket for voldsoffererstatning etter 22. juli.

Utvika blomster

MANGE UNGE OFRE: Den nasjonale støttegruppen for terrorofrene mener taket på voldsoffererstatning må heves fordi mange av ofrene er så unge. Bildet er fra Utvika ved Utøya, der det fortsatt ligger blomster til minne om de som ble drept 22. juli.

Foto: Larsen, Håkon Mosvold / Scanpix

Dagens maksutbetaling for voldsofre er på drøye 3,1 millioner kroner, tilsvarende 40 ganger grunnbeløpet i folketrygden.

Etter 22. juli har flere bistandsadvokater og representanter for den nasjonale støttegruppen tatt kontakt med Justisdepartementet med krav om at taket på erstatningen må heves fordi mange av ofrene er så unge.

– Vi gjennomgår alle sakene som har vært behandlet etter at taket ble hevet til 40 G, for å se om det er søknader som har nådd dette maksimaltaket, sier statssekretær i Justisdepartementet Astri Aas-Hansen til NRK.

– Samtidig ser vi på domstolenes erstatningspraksis for å finne ut hvor erstatningsnivået i dag ligger, sier hun.

Har du tips eller innspill? Kontakt NRKs reporter

For tidlig å konkludere

Astri Aas-Hansen

GJENNOMGÅR RETTSPRAKSIS: Astri Aas-Hansen, statssekretær i Justisdepartementet.

Foto: Hansen, Alf Ove / SCANPIX

Departementet går gjennom avgjørelser i blant annet drap, voldtekts – og voldssaker for å se på de utmålte erstatningsbeløpene.

– Vi har fått mange henvendelser, og gjennomgår tidligere saker for å se på utmålingspraksis. Vi gjennomgår både søknader i forhold til voldsofferloven og rettspraksis, for å se hvor dagens erstatningsnivå ligger i forhold til 40G, utdyper Aas-Hansen.

Den nasjonale støttegruppen mener lovendringen må gjelde for alle, og ikke bare for 22. juli-ofrene.

Ifølge Aas-Hansen det fortsatt er for tidlig å konkludere, både i forhold til om gjennomgangen ender i en lovendring – eller om det blir aktuelt med en særlov.

Svaret kommer trolig i løpet av første halvår neste år.

Les også: Støttegruppa ber kommisjonen granske helseoppfølging

Flere stillinger

Regjeringen har flere ganger understreket viktigheten av å sørge for at terrorofrene får en god nok faglig og økonomisk oppfølging.

I statsbudsjettet for 2012 styrker regjeringen driftsmidlene til Kontoret for voldsoffererstatning i Vardø med 25 millioner kroner. Det innebærer flere nye stillinger.

I tillegg vurderer regjeringen å opprette et eget underkontor for voldsoffersaker i Oslo. Målet er å redusere saksbehandlingstiden. Kontoret i Vardø forventer minst 2000 krav etter terrorangrepet.

– 22. juli-ofrene skal ikke få særbehandling. Målet er at også alle andre som søker erstatning skal få kortere saksbehandlingstid, understreker Aas-Hansen.

Statsbudsjettet 2012: 185 millioner til terrorofrene

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger