Vurderer å kutte boligeieres skattegevinst

For å kjøle ned et overopphetet boligmarked vurderer SV å gå inn for å begrense den lukrative skattegevinsten – som gir boligeiere tusener ekstra å rutte med hvert år.

Video Foreldrehjelp boligkjøp

GEVINST: Nordmenn som setter penger i bolig kan trekke fra 28 prosent av rentene på skatten og tjene tusener. Dette vil SV se revurdere.

Foto: Nyhetsspiller

– Det er to grunner til at boligprisene er for høye: At vi har for god råd, og at vi har en veldig god rentefradragsordning. Vi som mange andre ser at dette bør vi gjøre noe med, sier stortingsrepresentant for SV, Aksel Hagen, til NRK.no.

– Ikke over natten

Under en boligdebatt i Stortinget nylig kastet Hagen, som er leder av kommunal og forvaltningskomiteen, brannfakkelen inn i boligdebatten: Rentefradragsordningen bør enten begrenses eller på sikt trappes ned. I dag kan boligeiere trekke av 28 prosent av renteutgiftene til bolig, en ordning som er svært gunstig.

Med andre ord: Regjeringspartiet SV vil diskutere om man vil begrense den økonomiske gevinsten du har av å eie bolig, som gir stadig mer boligjeldstyngede nordmenn tusener mer å rutte med årlig.

– Nå er det slik at vi hjelper de som har gode inntekter på boliglån mer enn de som ikke har det. Staten bruker 55 milliarder på dette årlig. Det er en veldig usosial profil. Nå får vi rike god hjelp av staten og det driver kostnadsnivået i været. Det er et tankekors når vi ser hvor lite vi bruker på de som leier, sier Hagen.

HAR DU TIPS OM BOLIGMARKEDET? Kontakt NRKs journalist her!

Aksel Hagen

– USOSIALT: SVs Aksel Hagen mener det er usosialt at staten skal bruke 55 milliarder årlig på å subsidiere nordmenns boligjeld.

Foto: Stig Weston

I går slapp Huseiernes Landsforbund en rapport hvor den forventede veksten i boligpriser de neste fire kvartalene er beregnet til mellom syv og åtte prosent – opp fra seks til syv. Fortsatt lav rente og et forventet godt lønnsoppgjør gjør analytikerne sikre på at oppgangen fortsetter, spesielt i de store byene. Samtidig sliter mange unge med å komme inn på boligmarkedet og dra nytte av prishopp og lukrative skattefordeler i pressområdene, slik NRK.no har satt søkelyset på i det siste.

Hagen sier rentefradragets fremtid vil bli et sentralt diskusjonstema under arbeidet med partiprogrammet frem mot neste år. Men stortingspolitikeren understreker at det ikke er snakk om å fjerne skattegevinsten over natten.

– Mange har investert i bolig på grunn av dette, og vi kan ikke fjerne det over natten. Det er en vanskelig debatt, særlig siden prisnivået er så ulikt rundt om i landet. Men det er en debatt vi føler vi må ta. Det er en grunn til at prisnivået har løpt løpsk, og vi støtter oss på tunge fagfolk, sier Hagen.

Høyre: – Feil medisin

I 2006 gikk Senterpartiets daværende finanspolitiske talsmann Per Olaf Lundteigen inn for å fjerne rentefradraget på boliglån over to eller tre millioner kroner. Siden den gang har prisene steget markant, men hvor et eventuelt tak bør gå nå, vil ikke Hagen konkretisere.

– Vi har diskutert å sette tak, eller på sikt trappe det ned. Men lenger har vi ikke kommet med dette forslaget nå, så jeg vil ikke anslå hvor vi vil sette et eventuelt tak. En annen tanke vi leker med, er at bolig nummer to skal verdsettes fullt ut, mot dagens verdsetting på bare 20-30 prosent av markedsverdi. Det er også noen som driver å spekulerer på bolig på grunn av disse reglene.

Michael Tetzschner

HEVN: – Det blir feil å hevne høye boligpriser på boligkjøperne fordi vi i enkelte strøk har prisoppgang, sier Høyres Michael Tetzschner.

Foto: Roald, Berit / SCANPIX

– Hva med økt boligbygging, som ofte fremheves som nøkkelen til et mindre presset boligmarked?

– Det kommer i tillegg, og jeg er ikke uenig i at det er viktig. Men det alene vil ikke ta prisen ned, og da syns vi det er viktig å se på mekanismene i statens hjelp. Problemet er like mye at kjøpekraften er for sterk, mener Hagen.

Høyres Michael Tetzschner er overrasket over utspillet fra SV, og slett ikke enig i at det er gunstige skatteordninger som fører til prisgallopp på boligmarkedet.

– Det er slett ikke med på å hete opp boligmarkedet, man har jo hatt denne ordningen i perioder med både prisfall og prisoppgang. Å hevne seg på boligkjøperne fordi vi i enkelte strøk har registrert et press på boligmarkedet er feil medisin, sier Tetzschner til NRK.no.

Stortingsrepresentanten legger til at bolig er nordmenns strategiske sparemål, og at et tak på rentefradraget vil ramme det trygge familielivet. I den grad skattereglene for bolig bidrar til overinvestering, er svaret fra Høyre formueskatten.

– Da kan nordmenn spare andre steder enn i bolig, mener han.

Vil ha skatt av gevinsten

Sjeføkonom Harald Magnus Andreassen i Swedbank First Securities er langt på vei enig i at rause skatteregler bidrar til å presse boligmarkedet, men mener også at rentefradraget er feil måte å angripe problemet på.

– Rentefradraget er en integrert del av det norske skattesystemet. Hvordan skal SV skille mellom hva folk har lånt og investert penger til? Da må man også fjerne beskattende rente. Det hjelper heller ikke de som investerer sin egen egenkapital, sier han til NRK.no.

Artikkelen fortsetter under bildet

Sjeføkonom Harald Magnus Andreassen

FEIL ENDE: Sjeføkonom Harald Magnus Andreassen vil heller skattlegge rentegevinsten, enn å fjerne den.

Foto: CF-Wesenberg/kolonihaven.no / First Securities Foto

For å bøte på overinvestering, vil sjeføkonomen snu på det: Skattlegge fordelen av å bo i egen bolig, altså fordelen at man slipper på betale husleie til en annen huseier.

– Denne måte å gjøre det på er gjennomførbar, da slipper vi å ta bort rentefradraget, men tar fra andre siden igjen, og det fører til at de som setter egenkapital i boligen ikke får en skattefordel. En annen løsning, som ikke er like bra, men like fullt en idé, er å gi de som leier bolig fradrag for sine utgifter, et slags rentefradrag på leie. Det er to mer rasjonelle måter å gjøre det på, sier han.

Den rause ordningen i Norge har av SSB tidligere blitt omtalt som unik med sin kombinasjon av fullt rentefradrag og ingen skatt på fordel av egen bolig.

– Det er veldig spesielt å ha et så stort rentefradrag uten motpost. Noen land har begrensninger på rentefradraget. Den er ikke avgjørende for boligmarkedet, men gir høyere etterspørsel til bolig.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger