Volvat-ansatt lurte kunder og kolleger – utførte hemmelige laserbehandlinger

I årevis tok en Volvat-ansatt sine egne kunder inn til behandling i virksomhetens lokaler. Kundene trodde besøkene var i regi av sykehuset – i virkeligheten havnet innbetalingene rett i den ansattes lomme.

Volvat medisinske senter Oslo

MELDTE IKKE FRA: Ledelsen ved Volvat Medisinske Senter på Majorstuen i Oslo ble før sommeren kjent med at en ansatt hadde behandlet flere kunder svart, men meldte dette ikke til tilsynsmyndighetene.

Foto: Mohammed Alayoubi / NRK

Det var i juni at Volvat-ledelsen i Oslo ble kjent med at en ansatt siden 2015 hadde gjort butikk i butikken.

Gjennom de siste fire årene har kvinnen tatt inn egne kunder i Volvats lokaler. Der brukte hun sykehusets utstyr til å gi dem diverse typer hudbehandling – deriblant hårfjerning med laser.

En av kundene forteller til NRK at hun trodde behandlingen skjedde gjennom Volvat. Etter det NRK får opplyst, gjaldt det flere andre kunder. De betalte for behandlingen gjennom betalingstjenesten Vipps. Den oppgitte kontoen tilhørte den ansatte kvinnen – dermed pågikk virksomheten uoppdaget i fire år.

Men i sommer var det slutt. Etter det NRK kjenner til ringte en av kvinnens kunder til sykehuset for å bytte en time, men oppdaget da at hun ikke var registrert i Volvats timelister. Etter dette skal kunden ha slått alarm til sykehusets ledelse.

Det ble også oppdaget at kvinnen hadde solgt Volvats medisinske kremer til andre ansatte på sykehuset. Det gjorde hun til en rimelig pris. Kvinnens kunder skal også ha fått tilbud om å kjøpe Volvats kremer.

NRK har vært i kontakt med kvinnen, som ikke ønsker å svare på spørsmål. Hun er ikke lenger ansatt ved Volvat.

– Betrodd medarbeider

NRK har fått tilgang til interne dokumenter som bekrefter forholdene i saken.

Den ansatte har jobbet ved Volvat i flere år. I tillegg til å ha hatt sentrale roller i virksomheten, har kvinnen vært ansatt som hudterapeut, og utført behandlinger, blant annet med laser på hud og hår.

– Jeg fikk helt sjokk da det ble kjent. Dette var en betrodd medarbeider gjennom mange år, sier en ansatt som NRK har snakket med.

Forholdene er verken blitt politianmeldt, varslet til Fylkesmannen eller annen tilsynsmyndighet.

Volvat er et av landets største private helseforetak med lokaler i åtte norske byer. De har operert i Norge i over 30 år.

– Det er viktig for Volvat å understreke at dette forholdet gjaldt hårfjerning og salg av kremer (altså kosmetisk behandling), og ikke medisinsk behandling, skriver daglig leder ved Volvat Per Helger Fagermoen i en e-post til NRK.

Hvor stort beløp Volvat har tapt ønsker de ikke å svare på når NRK spør.

I et internt skriv skrev selskapets administrerende direktør og styrets nestleder Per Helge Fagermoen at det ikke skal være snakk om et beløp som preger dem.

«Det synes klart ut fra beløpets størrelse at dette ikke er en sak av "stor betydning" for selskapet», skriver Fagermoen.

NRK ser at Volvat har tatt pant i kvinnens bolig for 251.000 kroner, og selskapet har inngått en nedbetalingsavtale med kvinnen som strekker seg over to år.

Per Helge fagermoen volvat

ØNSKER IKKE Å KOMMENTERE: Administrerende direktør ved Volvat Medisinske Senter Per Helge Fagermoen ønsker ikke å kommentere saken.

Foto: Aleksander Nordahl / Dagens Næringsliv

HR ikke involvert

Administrerende direktør Fagermoen begrunner i det interne skrivet at de valgte å ikke politianmelde saken grunnet økonomiske interesser.

«Avgjørelsen ble basert på en vurdering ut fra selskapets økonomiske interesse hvor det sentrale var å få økonomisk oppgjør fra den tidligere ansatte», skriver han.

I en intern e-post, som NRK har fått tilgang til, skriver også Volvats HR-avdeling at de ikke har deltatt i prosessene rundt saken, og at alle spørsmål skal rettes til Per Helge Fagermoen. Han skriver også i det interne dokumentet at de i behandlingen av saken har rådført seg med konsernledelsen, kolleger i Volvats ledelse og juridiske rådgivere.

– Grunnlaget for å behandle saken må derfor antas å være betryggende, skriver Fagermoen.

NRK har flere ganger lagt frem en rekke spørsmål for direktøren. Deriblant disse:

  • Tok ledelsen initiativ til at den ansatte ikke lenger skulle fortsette i jobben ved Volvat?
  • Ba dere den ansatte om en fullstendig kundeliste for dem som hadde mottatt svart behandling?
  • Har dere vært i kontakt med alle kunder og gjort rede for forholdene?

Direktør Fagermoen har ikke svart konkret på spørsmålene.

– Av hensyn til personvern, Volvats taushetsplikt og det faktum at dette dreier seg om en personalsak med en tidligere ansatt, verken kan eller ønsker Volvat å komme med ytterligere kommentarer i saken, svarer Fagermoen i en e-post.

Britta Wallgren er leder i styret i Volvat Medisinske Senter og virksomhetsansvarlig for sykehuskjeden Capio i Stockholm, som eier Volvat. Hun henviser til Fagermoen når NRK spør henne om forholdene.

NRK har også sendt henne spørsmål om hun som styreleder har forsikret seg om at alle de aktuelle kundene har blitt kontaktet. Wallgren henviser også her til Fagermoen.

Professor Aslak Syse er jurist og ekspert i helserett ved Universitetet i Oslo (UiO). Han påpeker at Volvat er i sin fulle rett til å ikke politianmelde saken.

– Det er de som lider et tap her. Det tyder vel på at de ikke ønsker oppmerksomhet og vil beholde et godt rykte, sier Syse når NRK legger saken frem for ham.

– Men etter mitt syn burde Volvat meddelt dette til Fylkesmannen, fortsetter Syse.

Kunde: – Volvat tok aldri kontakt

Den ansatte som NRK har snakket med var én av dem som kjøpte kremer av kvinnen. Vedkommende har til sammen betalt i underkant av 20.000 kroner.

Ledelsen ved Volvat skal ha gitt fem muntlige advarsler til ansatte som har kjøpt kremer av kvinnen for over 500 kroner. Det har også blitt sendt ut skriftlige advarsler. Dette fremkommer av dokumentasjon som NRK har fått tilgang til.

Alle faste ansatte ved Volvat har fra før en rabatt på 40 prosent på sykehusets produkter.

– Burde ikke dere som ansatte ha merket at det var noe galt da dere kjøpte kremer gjennom Vipps?

– Jeg tenker vi umulig kunnet oppdage det. Vi ble fortalt at pengene gikk inn til Volvat og vi handlet i god tro. Jeg tror ingen ansatte ville gjort seg til kjeltring for noen kremer, sier den ansatte, som mener saken er dårlig håndtert fra Volvats side.

Ansatt ved Volvat.

KJØPTE KREM: En Volvat-ansatt som NRK har snakket med forteller at hun handlet kremer i god tro, og reagerer på at Volvat ga henne muntlig advarsel.

Foto: Tiril Mettesdatter Solvang / NRK

– Det har vært helt elendig. Lite informasjon til personalet har gjort at uskyldige har blitt mistenkeliggjort på arbeidsplassen, og dette har skapt et dårlig arbeidsmiljø, sier den ansatte, og fortsetter:

– Vi trenger en grundig gjennomgang av saken, og at Volvat tydeliggjør at de har nulltoleranse for tyveri og denne behandlingen mot pasienter og begrunner bedre hvorfor dette ikke er rapportert til politi eller tilsyn.

– Bør ikke alle ansatte skjønne at det er nulltoleranse for tyveri?

– Jo, absolutt. Men når Volvat unnlater anmeldelse sender de signaler om at det er akseptert.

Volvat har ikke kommentert opplysningene om ansattes misnøye.

NRK har også vært i kontakt med en person som har fått laserbehandling av kvinnen før hun ble avslørt. Vedkommende forteller at hun gjennom en periode på halvannet år mottok syv hårfjerningsbehandlinger med laser. Dette hadde hun hele tiden trodd skjedde i regi av Volvat.

Behandlingene ble ifølge den tidligere kunden aldri journalført eller dokumentert, noe som etter Volvats hjemmesider alltid skal gjøres.

– Volvat har aldri kontaktet meg om dette. Selv om det ikke er et stort medisinsk inngrep synes jeg likevel de burde gitt meg beskjed og beklaget, og forklart at slike forhold ikke er normalt. De er en stor profesjonell helseinstitusjon, og jeg trodde behandlingen var gjennom dem, sier hun.

– Tjent med å rapportere

Jurist, professor og helserett-ekspert Aslak Syse påpeker at spørsmålet i saken handler om Volvats opplysningsplikt til tilsynsorganene.

– Etter det jeg har fått opplyst, er det ikke etterprøvbare registre over alle pasientene som har fått udokumentert behandling, sier Syse.

Som et medisinsk begrunnet helseforetak er det pasienter som behandles, og pasientsikkerheten kommer alltid først, påpeker juristen.

– Etter mitt syn bør Volvat derfor meddele dette til Fylkesmannen. Det kan komme klager, og de vil uten tvil kunne stå som erstatningsansvarlige for eventuelle komplikasjoner, sier Syse.

Professor Aslak Syse

KRITISK: Helserett-ekspert Aslak Syse mener Volvat som profesjonell helseaktør burde rapportert om forholdene til tilsynsmyndighetene.

Foto: Institutt for offentlig rett / UiO

Videre understreker han at dette også gjelder selv om personellet ikke er utdannet helsepersonell – men har annen kompetanse til å gripe inn mot huden med ulike typer kremer og blant annet laserbehandling, der Volvats utstyr er benyttet.

– Det er klart det er vanskelig for Volvat å komme i kontakt med alle pasientene når dette har gått gjennom kvinnens bankkonto, men også dette tilsier at de er tjent med å rapportere om informasjonen de sitter med, sier Syse.

– Men er denne type behandling, som hårfjerning med laser, alvorlig nok til å skulle rapportere til Fylkesmannen?

– Dersom virksomheten har sikret dokumentasjon, og hva som er foretatt av hvem, er det som regel ingen grunn til å melde fra. Men i dette tilfellet mangler det, og da befinner vi oss i en gråsone. Hva om noen pasienter skulle reagere på kremen, og så er det ikke journalført? spør Syse, og fortsetter:

– For å være ryddig som en profesjonell helseaktør, som viser at de tar saken alvorlig, burde Volvat meldt fra.

NRK har lagt Syses kritikk fram for Volvat-sjefen, men han ønsker ikke å kommentere dette ytterligere.

SISTE NYTT

Siste meldinger