Voldtektsdømte Gaute Drevdal med nye forsvarere og ny strategi før ankesaken

Kulturprofilen ble dømt til 13,5 år i fengsel for voldtekter av ni unge kvinner og seksuell omgang med en mindreårig. Han nekter straffskyld.

Gaute Drevdal

ANKER: Gaute Drevdal mener han er uskyldig og anket dommen på over 13 år.

Foto: Nasjonalgalleriet / NRK

– For de aller fleste postene er han enig i at det har vært seksuell omgang, men han kjenner seg ikke igjen i beskrivelsen av at de ikke har vært i stand til å gjøre motstand, sier forsvarer Victoria Holmen til NRK.

Gaute Drevdal ble i fjor sommer dømt til fengsel i 13,5 år. Han erkjenner ikke straffskyld. Ankesaken starter tirsdag og skal gå i ni uker i Borgarting lagmannsrett i Oslo.

Victoria Holmen

FORSVARER: Victoria Holmen er en av advokatene til Drevdal.

Foto: NRK / NRK

– Det er en fullstendig ny prøving av saken. Bevisførselen vil i all hovedsak være den samme som i forrige runde, sier statsadvokat Trude Antonsen ved Oslo statsadvokatembeter til NRK.

Drevdal ble funnet skyldig i totalt ni voldtekter mellom 2005 og 2013. Seks av disse innebar samleie. Han ble også dømt for et tilfelle av seksuell omgang med en jente på 15 år.

Rettssaken mot kulturprofil startet tirsdag

AKTOR: Trude Antonsen avbildet under forrige rettsrunde mot Drevdal.

Foto: Ole Berg-rusten / NTB

Bevisene i saken er i hovedsak vitneforklaringer fra fornærmede. Påtalemyndigheten vil også legge frem tekstmeldinger og meldinger fra sosiale medier som dokumenterer kontakten mellom de fornærmede og kontakt mellom Drevdal og fornærmede.

I tillegg vil statsadvokaten legge frem helseopplysninger som skal vise hvordan flere av de fornærmede har slitt etter overgrepene. I dommen fra tingretten kommer det frem at hendelsene er en stor belastning for flere av kvinnene fremdeles. Enkelte sliter med depresjon og usikkerhet.

Flere av de fornærmede kvinnene og Drevdal var en del av samme utelivsmiljø i Oslo.

– De fornærmede ser frem til å bli ferdig og legge saken bak seg, sier bistandsadvokat Marte Svarstad Brodtkorb.

Hun er koordinerende bistandsadvokat i saken der totalt syv advokater bistår kvinnene.

Profilerte stillinger

Drevdal har blant annet vært sjefredaktør i Natt & Dag, daglig leder for magasinet Smug og pressesjef for Hovefestivalen.

Gaute Drevdal

HOVE: Gaute Drevdal, her avbildet i 2014 da han var pressesjef for Hovefestivalen i Arendal.

Foto: Daniel Eriksen / NRK

Flere av de fornærmede var på fester og nachspiel hos Drevdal. Det skal ha vært mye rus, alkohol og bruk av det narkotiske stoffet MDMA på disse festene.

Det er i hovedsak forbindelse med nachspiel og fester på hoteller og i leiligheter i Oslo at overgrepene skal ha skjedd. Ofrene mener de var ute av stand til å motsette seg handlingene fordi de sov eller var beruset. En av voldtektene skal ha skjedd på Hovefestivalen i Arendal.

Nå vil Drevdal bruke mer tid på bevisene enn hvorfor han blir anklaget.

– Det er påtalemyndigheten alene som har bevisbyrden. Tiltalte har ingen plikt til å forklare seg om årsaken til at dette har endt i retten. I første rettsrunde ble han nærmest pålagt å forklare hvorfor anklagene er fremsatt, sier forsvareren.

Overgrepene ble anmeldt fra tolv til tre år etter at de hadde funnet sted. Flere av kvinnene har forklart at de ventet med anmeldelse fordi de følte skyld fordi de hadde ruset seg eller satt seg i en situasjon der de kunne bli utsatt for voldtekt.

Oslo tingrett mente også at det var et skjerpende moment at Drevdal forvirret eller villedet de fornærmede etter overgrepene ved å oppføre seg helt uanfektet.

Skyldte på hevnlyst

Da saken ble behandlet i tingretten brukte forsvarerne noe av tiden til å forklare at kvinnene kunne ha blitt påvirket av #MeToo-kampanjen og hadde snakket og forurenset hverandres forklaringer

Det var i perioden mellom august 2015 til januar 2018 Oslo politidistrikt mottok tretten anmeldelser mot Drevdal. Overgrepene er begått med tilnærmet lik modus, står det i dommen fra Oslo tingrett.

Begge forsvarerne som representerte Drevdal i tingretten er nå i permisjon. Holmen, som forsvarer Drevdal sammen med Ida Andenæs, vil «fokusere på de bevistemaene retten skal ta stilling til.»

– Bevistemaet er hvorvidt vedkommende var ute av stand til å gjøre motstand. Og hvorvidt tiltalte forstod at han hadde seksuell omgang med en bevisstløs person, sier forsvarer Holmen.

Ifølge tingrettsdommen mente Drevdal at enkelte av kvinnene var drevet av hevnlyst. 51-åringen mente at en av dem skulle hevne seg på ham på grunn av et kjærestevalg han tok og fordi hun var misunnelig på kontaktnettet og det sosiale miljøet han hadde.

Retten avviste også at det var en svertekampanje og viste blant annet til motstridende følelser enkelte fornærmede hadde til å anmelde Drevdal og at han ble konfrontert og gjort klar over anklagene før anmeldelse.

Nye vitner

De nye forsvarerne vil helst at Drevdal ikke skal bruke tid på å forklare hvorfor anklagene fremsettes.

– Det er ikke forsvarers oppgave å presentere en alternativ historie på hvorfor anklagene fremsettes. Det kan være mange sammensatte årsaker til at anklager er fremsatt, det er ikke noe vi skal eller vil spekulere i, sier forsvarer Holmen.

Forsvarerne vil både hente inn nye vitner og elektroniske bevis i form av tekstmeldinger.

– Det verserte ingen rykter i tidsperioden for anklagene om at tiltalte ikke respekterte kvinners grenser. Det er bemerkelsesverdig. Vi har hentet inn nye vitner som vil utdype det, sier Holmen.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger