Hopp til innhold

Mange unge vil chatte med fremmede om personlige problemer

Stadig flere av oss velger å snakke om våre innerste tanker og såreste problemer med et ukjent menneske. Pågangen på nettchat og hjelpelinjer økte med flere tusen henvendelser i fjor.

De som driver hjelpetelefoner opplever kraftig økning i tallet på folk som tar kontakt. De tilbyr også chattetjenester, der mange velger å prate.

De som bemanner hjelpelinjer opplever at det kommer stadig flere henvendelser. Økningen er størst blant unge som vil chatte med et ukjent medmenneske som har tid til å lytte.

Janne Sukka

Janne M. Sukka arbeider i Kirkens SOS

Foto: NRK

– Mange som ringer inn har både nettverk og familie, men de foretrekker likevel å snakke med en fremmed. Det er livet bak fasaden det handler om, sier Janne M. Sukka i Kirkens SOS.

Hun sier de som ringer er helt alminnelige mennesker, som du og jeg.

For mange er det lettere å åpne seg og snakke om såre temaer med et menneske du ikke ser ansiktet på, en du ikke kjenner."

Janne M. Sukka i Kirkens SOS

I fjor fikk Kirkens SOS rundt 10 prosent flere henvendelser enn året før. Til sammen 184 000 henvendelser ble besvart på telefon, melding og chat. Størst er økningen på chat (skriftlig samtale i sanntid), hvor økningen var på 30 prosent.

Unge vil snakke om selvskading og selvmord

Nær 6500 chat-samtaler ble gjennomført fra Kirkens SOS i fjor. I gjennomsnitt varte samtalene i 58 minutter. Det er flest kvinner/jenter som tar kontakt, og de ivrigste er tenåringer (10-19 år).

I halvparten av chat-samtalene (over 3000 samtaler) var selvmord et tema. Seksuelle overgrep var et tema som gikk igjen i mer enn hver 6. samtale. Det kan tyde på at mange synes det er lettere å snakke om dette skriftlig – i full anonymitet.

Dette ønsket folk å snakke om i 2013:

  • psykisk helse (44 prosent av henvendelsene)
  • mellommenneskelige relasjoner (25 prosent)
  • ensomhet (16 prosent)
  • selvskading (13 prosent)

Gjennomsnitt på 14 år

Hjelpetelefon og chat Kors på halsen

Hos «Kors på halsen» er det ofte kø for å få snakke med en av dem som svarer på chatten.

Foto: NRK
Kors på halsen chat

«Kors på halsen» er Røde Kors' tilbud til unge mellom 6 og 18 år.

Også andre hjelpetelefoner opplevde ekstra stor pågang på chat i fjor. Antall henvendelser til nettforumet til Mental Helse ble firdoblet fra året før.

Røde Kors' hjelpetjeneste for barn mellom 6 og 18 år, «Kors på halsen», tilbyr hjelpetelefon, diskusjonsforum, e-post og chat hver ettermiddag i ukedagene.

I 2013 hadde «Kors på halsen» nær 3200 samtaler på chat. Det er nesten en dobling fra året før.

Gjennomsnittsalderen på dem som tok kontakt på chat var 14 år. Også med Røde Kors vil flest snakke om psykisk helse med temaer som depresjon, selvskading og selvmord.

– I tillegg får vi mange samtaler om relasjoner til foreldre, kropp og seksualitet, følelser og mobbing, forteller Nelli Rachel Kongshaug, leder i «Kors på halsen».

Nelli Rachel Kongshaug

Nelli Rachel Kongshaug

Foto: NRK

Kongshaug mener det er lavere terskel for å ta kontakt på chat enn for å ringe.

Ingen ser ikke at du gråter, det er trygt og foreldrene kan ikke overhøre samtalen."

Nelli Rachel Kongshaug i «Kors på halsen», Røde kors' chattetjeneste for ungdom

De som jobber med hjelpetelefonene sier det er en utvikling hvor vi snakker lite om våre innerste tanker med dem som står oss nærmest i dagliglivet. Familier spiser sjeldnere middag sammen. Dermed har de heller ikke det samlingspunktet hvor de snakker om stort og smått i hverdagen, og hvor problemer kan luftes og løsninger finnes.

– Mange har ikke den fellesarenaen, og vi opplever at vi noen ganger kommer inn i stedet, sier Kongshaug.

Unge vil skrive, eldre vil ringe

Det er også en tendens til at yngre foretrekker å skrive, mens de over 40 år oftere ringer de åpne hjelpetelefonene. I Mental Helse forventer de fortsatt økning i de skriftlige kontakt-tjenestene (chat og melding/e-post), men de tror telefonbruken vil synke noe.

– Dette har vi allerede sett. Vi venter at dreiningen over fra telefonsamtaler til skrive-tjenester vil fortsette, sier Aina Merethe Bergdahl som er daglig leder i Mental Helse.

Ofte kø på chat

Fingre som taster

Pågangen tyder på at unge syns chatting er enklere enn å ringe. Dessuten hører ingen det hvis stemmen brister, og du kan ta de pausene du trenger.

Foto: NRK

Nelli Rachel Kongshaug som leder «Kors på halsen» sier at også de får færre telefoner enn før. Men på chat er det motsatt.

Nå er det åpent for chat fra kl. 17 til 20 på ukedager, men mange må vente lenge før de får svar.

– Vi har kø på chat hver dag. Dette ønsker vi å rette på, og vil øke kapasiteten slik at vi kan ta imot flere samtaler i 2014, sier Kongshaug.

Livline

Janne Sukka i Kirkens SOS sier at hun håper at enda flere skal finne dem, og at de skal oppleve at det er greit å snakke.

– Jeg tror mange har et stort behov for å snakke om hvordan de har det. Mange er så opptatt av fasader, så vi trenger alle å løfte på sløret iblant.

Hun sier det aller viktigste når du sliter, er å få følelsen av å bli hørt.

– Det viktigste er å få kontakt med et annet menneske. Vi vet at vi er en livline både når det gjelder forebygging, og det er vi også når det gjelder akutte kriser. Så ja, vi redder liv, sier Janne M. Sukka.

  • Se over til høyre i artikkelen for kontaktpunkter hvis du ønsker noen å snakke med.

NRK anbefaler

AKTUELT NÅ