Vil ikke svare på hvordan pasient fikk larver i sår

Konsernoverlegen i Norlandia Care skylder på «sviktende lokale rutiner» etter at en mann fikk larver i et sår på et av behandlingssentrene deres.

Overlege Stephan Ore i Norlandia Care vil vente med å plassere ansvaret for at en pasient fikk larver i et sår på et bo- og behandlingssenter.

– Vi har gjort en foreløpig vurdering av situasjonen og det er at rutinene lokalt ser ut til å ha sviktet i dette tilfellet. Vi har også anmodet Fylkesmannen om en full gjennomgang av saken og har oversendt alle saksdokumenter for en grundig gjennomgang.

Det svarer Stephan Ore, konsernoverlege i Norlandia Care på spørsmålet om hvordan en mann fikk larver i et sår da han var beboer på Skoggata bo- og servicesenter.

Sendte ikke varsel til kommunen

Det var i oktober i fjor at det ble varslet internt om dårlig sårbehandling på senteret. «Det vrimler av levende larver under bandasjen», står det i avviksmeldingen som aldri ble sendt videre til kommunen. Pasienten hadde ifølge meldingen bedt om sårstell i flere dager.

Gammelt bilde av Åge Villi Kristiansen

Åge Villi Kristiansen ba om sårstell i flere dager, ifølge en rapport. Han fikk et illebefinnende og døde fem dager etter at larvene ble oppdaget.

Foto: Bilde med tillatelse fra Fri Fagbevegelse/Fagbladet / Fri Fagbevegelse/Privat

Konsernoverlegen sier at han har full forståelse for at saken berører mange, og forsikrer om at Norlandia Care tar saken på alvor.

Men hvordan dette skjedde har han ikke noe svar på. Han ønsker heller ikke å gå nærmere inn på hva som har sviktet annet enn at det dreier seg om rutiner rundt sårskift.

Peker ansvaret på lokal ledelse

– Vår analyse av situasjonen er at lokale rutiner og prosedyrer ikke har blitt fulgt, sier Ore.

– Hvordan da?

– Det ble jo meldt om en alvorlig hendelse lokalt ved servicesenteret. Denne var pliktig å sendes videre til ledelsen i organisasjonen og kommuneledelsen. Dette skjedde ikke.

Konsernoverlegen ønsker ikke å si noe om hvem som har ansvar for det.

– Har konsernledelsen ansvaret for at rutiner på en lokal institusjon følges?

– Det må vi nå forstå for å se om vi må forandre andre deler i organisasjonen. Men igjen, vår foreløpige analyse er at de lokale rutinene har sviktet.

– Hva slags kontroll har dere på egne rutiner?

– Vi driver en omfattende intern kontroll. Vi har også ekstern kontroll, og vi har ISO-sertifisering av våre virksomheter.

– Bør ikke kunne skje

Norlandia meldte først fra om avviket etter at Fagbladet og Fri Fagbevegelse hadde skrevet om saken ti måneder senere.

Saken har fått stor oppmerksomhet, og nestleder i Arbeiderpartiet, Hadia Tajik mener saken viser at det bør stilles sterkere krav til private aktører.

– Det bør stilles krav til kvalitet og bemanning slik at sånne hendelser ikke finner sted, sier hun.

Helse- og omsorgsminister Bent Høie mener dette ikke handler om forskjellen på offentlig og privat helsetjeneste.

– Det er ikke god nok kontroll i de helsetjenestene kommunene har ansvar for, uansett om det er privat eller kommunalt. Det er et blindspor å gjøre dette til en diskusjon om offentlig eller private tjenester.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger