NHO vil ha obligatorisk barnehage for femåringer

NHO mener det bør innføres obligatorisk barnehage for alle femåringene i Norge, og at det settes klare krav til hva de skal lære. Målet er å gjøre dem bedre forberedt til skolestart.

NHO mener det bør innføres obligatorisk barnehage for alle femåringene i Norge, og at det settes klare krav til hva de skal lære. Målet er å gjøre dem bedre forberedt til skolestart.

SE VIDEO: Fireårige Mille går i Sognsveien barnehage og har lyst til å lære flere bokstaver. Barnehagevenninnen Julie på fem år (nr. to fra venstre) sier at hun kan alle sammen.

Kristin Skogen Lund

TIDLIG START: – Vi ønsker å bedre læringsgrunnlaget, og vi ser at det er veldig effektivt å starte det tidlig, sier NHO-direktør Kristin Skogen Lund.

Foto: Larsen, Håkon Mosvold / NTB scanpix

– Vi ser at mange starter skolen for dårlig forberedt til å ta til seg den læringen de møter der, sier NHO-direktør Kristin Skogen Lund til NRK.

Derfor foreslår hun nå at det innføres et gratis opplæringstilbud i barnehagene for dem som nærmer seg skolealder.

– Vi tror det er nødvendig fordi vi skårer for dårlig på testene vi har fått, og at for mange faller ifra i løpet av skoleløpet, sier Lund.

NHO ser for seg en daglig kjernetid på tre-fire timer der alle barna deltar i læringsaktiviteter lagt opp rundt konkrete læringsmål.

– Effektivt

97 prosent av 5-åringene går i barnehage i dag. For at det nye opplæringstilbudet også skal fange opp de tre prosentene av barna som ikke går barnehagen i dag, ser NHO for seg at ordningen gjøres obligatorisk.

– Vi ønsker å bedre læringsgrunnlaget, og vi ser at det er veldig effektivt å starte det tidlig. Barn som har gått i barnehage tjener i cirka et halvt års skolegang, fordi de har bedre grunnlag, sier Lund.

(Saken fortsetter under bildet)

Opplæring i barnehagen.

LÆRER OM INTERNETT: Barn i Barneslottet barnehage i Oslo lærer om farene som lurer på internett gjennom et opplegg fra Donald Duck.

Foto: Meek, Tore / NTB scanpix

Tilbudet skal gjelde hele det siste året før man starter på skolen, noe som for enkelte barn vil bety at de begynner allerede som fireåringer.

NHO ser for seg at barna skal få opplæring som gir dem grunnleggende tall- og språkforståelse.

– Er de ikke litt for små for dette?

– Det tror vi ikke. I mange andre land starter de med dette allerede fra treårsalderen. Vi mener at det å innføre noen timers kjernetid for femåringer, med et pedagogisk opplegg som er tilrettelagt for aldersgruppen kun er positivt, sier Lund.

Laster Twitter-innhold

Likeverdig tilbud

Anders Tyvand (KrF)

KRITISK: – Det å stille læringskrav til fireåringer synes jeg er galt, sier Anders Tyvand, medlem av kirke-, utdannings- og forskningskomiteen (KrF).

Foto: Henrik Myhr Nielsen / NRK
Torgeir Knag Fylkesnes (SV)

POSITIV: – Dette viser at næringslivet har forstått betydningen av barnehage for hele samfunnet, sier Torgeir Knag Fylkesnes (SV).

Foto: Henrik Myhr Nielsen / NRK

Flere barnehager tilbyr allerede liknende opplegg, men ved å gjøre opplæringen obligatorisk, sikrer man et likeverdig tilbud i alle barnehager i hele landet, poengterer Lund.

– I tillegg er det i dag en liten andel av barna som ikke går i barnehage, og dessverre er dette de ofte de barna som hadde hatt mest nytte av å gjøre det. Mange i denne gruppen har minoritetsbakgrunn og har gjerne manglende norskkunnskaper. Ved å gjøre det obligatorisk favner vi om denne gruppen, sier Lund.

Tilbudet skal være gratis, og NHO mener at det utvilsomt vil lønne seg samfunnsøkonomisk. Næringslivsorganisasjonen viser til at Fordelingsutvalget foreslo en liknende modell i 2009, og da anslo kostnadene til 1 milliard kroner.

Totalt koster hele utdanningssektoren rundt 130 milliarder kroner i året.

KrF sier nei, SV ja

KrF frykter for valgfriheten til familiene og er kritiske til å gjøre barnehagen obligatorisk.

– Det er flott at fire- og femåringer lærer tall og bokstaver i barnehagen. Det er kjempefint. Men det å stille læringskrav til fireåringer synes jeg er galt, sier Anders Tyvand, medlem av kirke-, utdannings- og forskningskomiteen (KrF).

SV er, kanskje noe overraskende, positive til NHOs forslag.

– Det at NHO nå går ut og sier at de ønsker å skape et gratis og obligatorisk tilbud, viser at næringslivet har forstått betydningen av barnehage for hele samfunnet, sier Torgeir Knag Fylkesnes, også medlem av kirke-, utdannings- og forskningskomiteen (SV).

– Skal ikke være likt med skole

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) er enig med NHO i at barnehagen er en svært god læringsarena:

– Barnehagebarn burde lære mer. De bør gjøre det gjennom lek, selvfølgelig, for det er forskjell på barnehage og skole. Men at barnehagen er en god start på kunnskapssamfunnet, er jeg helt enig i, sier Isaksen til NRK.

Hans departement skal gjennomgå planer og regelverk for barnehagene, med mål om å legge større vekt på læring. Men Isaksen vil ikke love at det blir krav til hvor mye barna skal lære i barnehagen.

– Jeg er nok litt uenig med NHO i at barnehage og skole skal være helt likt. Jeg synes at barnehagen skal være en læringsarena, men den skal ikke ha læringsmål slik en har i skolen, sier kunnskapsministeren.

– Hvis vi skal bruke én milliard kroner, bør vi bruke den på å heve kvaliteten på innholdet i barnehagen. VI bør også få til lavere barnehagepriser for folk med dårlig råd, fremfor å lage et obligatorisk tilbud for alle, mener Isaksen.

- Barnehagebarn burde lære mer

SE VIDEO: – Jeg synes at barnehagen skal være en læringsarena, men den skal ikke ha læringsmål slik en har i skolen, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H)

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger