NRK Meny
Normal

– Kutt ut spesialundervisningen i skolen

Stavanger kommune bruker 170 millioner i år på spesialundervisning. – Dette kan unngås ved å kartlegge barna i barnehagen, mener skoleforsker.

Skolearbeid

Stavanger kommune bruker 170 millioner i år på spesialundervisning. (Illustrasjonsbilde)

Foto: Ole Andreas Bø / NRK

– Jeg får mapper fra barnehangen hvis det er elever som har spesielle behov.

Tonje Urdal er lærer i 1 klasse ved Gausel skole i Stavanger. Det tar tid å bli kjent med alle de 22 elevene i gul gruppe, til å finne ut av den enkeltes behov, luner og evner.

– I løpet av det første halvåret i første klasse har du et godt bilde av elevene, sier Urdal.

Les også: – Alt handler om lærerens kompetanse

– Kartleggig kan redusere behovet for spesialundervisning

Stadig flere elever i Stavanger-skolen har behov for spesialundervisning. Det skjer til tross for vedtatte mål om å bruke mer av pengene til ordinær undervisning.

Ella Idsøe

Forsker Ella Maria Idsøe ved Universitetet i Stavanger mener kartlegging av barn allerede i barnehagen kan forebygge behovet for spesialundervisning.

Foto: Alexandra Halsan / UIS

Årsaken til økningen er sammensatt. Forsker Ella Maria Idsøe ved Universitetet i Stavanger mener kartlegging av barn allerede i barnehagen kan forebygge behovet for spesialundervisning. Samtidig må lærere bli flinkere til å forstå og identifisere barnas behov tidlig, mener hun.

– Kartlegg barna allerede i barnehagen og kutt ut spesialundervisningen. Det mener Idsøe.

– Vi kan komme inn og kompensere for de problemene barna viser

Forskeren vet at ordet kartlegging kan virke provoserende og fremmed i Norge. Men hun mener det er svært viktig så tidlig som mulig å forstå den enkelte barns behov.

– For å se hvilke barn som er i risikosonen, som står i fare for å utvikle problemer. Vi kan forebygge, vi kan komme inn og kompensere for de problemene barna viser. Forskningen anbefaler at det må gjøres så tidlig som mulig, sier Idsøe til NRK.

Forskeren vil endre både lærerutdanningen og lærerollen. Lærere må bli flinkere til å forstå og identifisere barnas behov tidlig, mener Idsøe

– Hvis en kunne fanget opp barna med spesielle behov. Holdt et øye på dem og kommet inn med ressurser tidlig, da kan vi redusere antall barn som utvikler psykiske vansker, sier forskeren.

Eli Gundersen

Skolesjef Eli Gundersen i Stavanger er opptatt av at flere elever får dekket sitt opplæringstilbud innenfor ordinær undervisning.

Foto: Stavanger kommune

– Flere elever må få dekket sitt opplæringsbehov innenfor ordinær undervisning

– Målsettingen er at vi må ned med spesialundervisningen for å overføre de pengene til ordinær undervisning, slik at flere elever får sitt opplæringstilbud innenfor ordinær undervisning.

Det sier skolesjef Eli Gundersen i Stavanger om hvorfor behovet for spesialundervisning øker til tross for at skolen arbeider for det motsatte. 170 millioner av totalt en milliard kroner som skolen i dag bruker går til spesialundervisning.

Hun mener likevel ikke at de store utgiftene til spesialundervisning går ut over den ordinære undervisningen.

–Nei, ikke ennå, men jeg er veldig opptatt av at vi skal snu den utviklingen, sier Gundersen.

– Disse barna er i hver klasse

Skolen og lærerne er for lite forberedt på hvilke elever de får, mener Elsa Marie Idsøe. Hun vil fjerne hele spesialundervisningsbegrepet og slutte å snakke om svake og sterke elever.

Det er læringsmiljøet og læreren som må tilpasse undervisningen til det enkelte barn. Da må både lærerutdanning og lærerrolle endres, mener Idsøe.

– Jeg tror at elevene i lærerutdanningen kunne ha stor hjelp av å få mye mer informasjon og trening i å finne ut hvem disse barna er, finne ut av både de sosiale, emosjonelle og læringsfaglige behovene deres. Jeg forstår og lærerne som sier at de ikke er terapeuter og at de bare er faglige personer, men de kan ikke unngå disse barna. Disse barna er i hver klasse, så de må være i stand til å bygge en relasjon med bara i klassen før du underviser i fag, sier Idsøe.