Vil fengsle grunnløse asylsøkere

Regjeringen vil at utlendinger med åpenbart grunnløse asylsøknader kan fengsles mens søknaden hurtigbehandles. Venstre og KrF sikrer flertall for forslaget på Stortinget.

Sylvi Listhaug

MENER DET ER NØDVENDIG: Sylvi Listhaug vil hindre at asylsøkere forsvinner.

Foto: Henrik Montgomery / TT, Montgomery, Henrik / NTB scanpix

– Politiet får nå mulighet til å pågripe og fengsle grunnløse asylsøkere som kommer hit og får en hurtigbehandling av søknaden, sier innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug.

Siden januar 2004 har Norge tatt i bruk en såkalt 48-timersprosedyre som et ledd i å få færre asylsøkere fra land som regnes som trygge. Justis- og beredskapsdepartementet har nå lagt fram et lovforslag som innebærer at asylsøkere som kommer inn under 48-timersprosedyren (se faktaboks) kan bli fengslet mens søknaden blir behandlet. Lovforslaget blir lagt fram for Stortinget i dag, tirsdag.

– Vi ser at grunnløse asylsøkere forsvinner mens politiet behandler søknadene. Dette hindrer at de stikker av og eventuelt kommer inn i et kriminelt miljø. Nå vet vi hvor vi har dem, får behandlet søknaden, og så returnert dem, sier Listhaug.

– Kan skremme bort reelle asylsøkere

Justisdepartementet opplyser at i 2015 fikk 537 asylsøkere sakene sine behandlet etter 48-timersprosedyren. I samme periode sier Listhaug at 90 personer forsvant, og at de ikke vet hvor de fleste av dem er.

– 90 prosent av dem vet vi ikke hvor befinner seg, og da får vi heller ikke sendt dem ut, forklarer hun.

– Er det riktig å fengsle noen som gjør noe de har rett til? Nemlig å søke asyl?

– Når du er grunnløs asylsøkere og kommer fra land som gjør at du åpenbart ikke har behov for beskyttelse og kommer inn under denne 48-timersprosedyren, så mener vi det er all mulig grunn til å gi politiet denne muligheten, svarer Listhaug,

Lovforslaget har utgangspunkt i et tillegg til asylavtalen mellom regjeringen og støttepartiene Venstre og KrF fra 2014. Justisminister Anders Anundsen sendte forslaget ut på høring i fjor høst. Advokatforeningen og Noas var noen av instansene som kom med kritiske høringssvar.

Advokatforeningen skriver at selv om det er snakk om fengsling i en begrenset periode og at det gjelder asylsøkere vurdert som åpenbart grunnløse, «vil bestemmelser som dette kunne bidra til å undergrave asylinstituttet ved at man i verste fall også skremmer bort reelle asylsøkere med et klart beskyttelsesbehov».

Mener tiltaket er nødvendig

Politiet kan benytte seg av Trandum til fengslingen og i lovforslaget står det asylsøkerne kan sitte fengslet i inntil 72 timer.

– Blir det en hovedregel at asylsøkere med søknader som skal hurtigbehandles skal fengsles?

– Utlendingsmyndighetene må vurdere de enkelte tilfellene, men dersom personene kommer og de skal inn i hurtigprosedyren, så er det mulig for politiet å pågripe og fengsle hvis man ser at det er nødvendig.

– Fengsling er et alvorlig inngrep. Er det nødvendig i denne sammenhengen?

– Det er nødvendig fordi vi ser at folk stikker av i den perioden de får søknaden sin behandlet.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger