Hopp til innhold

Vil at sølibat for katolske prester blir frivillig

En offentlig kommisjon foreslår en rekke tiltak for å forhindre overgrep mot barn i den katolske kirke.

ITALY-VATICAN-POPE-VISIT-BOLOGNA

Pave Frans uttalte tidligere i år, i en annen sammenheng, at han vurderte å lempe på kravet om sølibat, i områder der det mangler prester.

Foto: HO / AFP

Etter avsløringer av overgrep mot barn i institusjoner, starta en offentlig kommisjon i Australia arbeidet med å granske overgrep mot barn i institusjoner.

Etter å ha hørt fortellinger om overgrep fra 6875 personer og jobba med saken i fem år, kommer The Royal Comission i dag med sin endelige rapport.

Granskerne konkluderer med at den katolske kirke ikke har gjort nok for å forhindre overgrep mot barn. Og at manglende reaksjon fra ledelsen i kirka har ført til lidelse for mange barn og deres familier.

– I en rekke tilfeller kunne lidelsen vært unngått om kirka hadde handla i barnets interesser i stedet for i sin egen interesse, skriver granskerne i rapporten.

Her kan du lese alle anbefalingene fra kommisjonen for å forhindre overgrep mot barn i institusjoner (engelsk tekst).

Skriftemål om overgrep holdes hemmelig

Granskerne vurderer i sin rapport en rekke mulige årsaker til at overgrep mot barn skjer i katolske institusjoner.

Kravet til presteskapet om å være i sølibat, det vil si avstå fra sex, pekes ut som en medvirkende faktor til overgrep.

– Om ikke en direkte årsak til overgrep mot barn, så har obligatorisk sølibat bidratt til overgrep mot barn, særlig i kombinasjon med andre risikofaktorer, skriver granskerne.

Katolsk kirkerom

Religiøse institusjoner var en av flere grupper institusjoner som ble undersøkt av en australsk kommisjon.

Foto: Solveig Vikene / NTB scanpix

Granskerne foreslår også at kirka endrer praksis, slik at skriftemål om overgrep ikke må holdes hemmelig hos den som mottar det.

– Dette muliggjorde at overgriperen kunne fjerne sin skyldfølelse uten frykt for å bli rapportert, skriver kommisjonen.

Biskop: – Vil ta tid å fordøye

En australsk erkebiskop, Anthony Fisher, sier det vil ta tid å fordøye rapporten.

– Den vil ikke bli lagt på hylla, sier han til The Guardian.

Men Fisher mener fjerning av kravet til sølibat ikke vil løse problemet.

– Vi vet meget godt at både institusjoner som praktiserer sølibat, og de som ikke gjør det, møter disse problemene, sier han til avisa.

En annen australsk biskop sier til samme avis at det ikke er aktuelt å bryte taushetsplikten presten har i et skriftemål, men at han vil oppfordre folk til å fortelle om overgrep utenfor skrifteboksen.

Pave Frans uttalte tidligere i år, i en annen sammenheng, at han vurderte å lempe på kravet om sølibat, i områder der det mangler prester. Han understreket samtidig at en ordning med helt frivillig sølibat ikke er aktuelt.

Reagerer på at overgrep knyttes til sølibat

Pål Bratbak

Pater Pål Bratbak sier den katolske kirken har innført varslingsrutiner for hva de skal gjøre dersom det kommer et overgrepsvarsel. Prestene har imidlertid ikke lov til å varsle dersom en overgrepshistorie blir fortalt under skriftemålet på grunn av streng taushetsplilkt.

Foto: Peter Bjerke / Den katolske kirke

Sogneprest i katolske St. Olav domkirke, pater Pål Bratbak, sier til NRK at det er grusomt å høre om alle overgrepstilfellene i den katolske kirken.

Han stiller seg likevel undrende til det å knytte sølibatet direkte til overgrep.

– Vi ser jo også at folk som er gift også dessverre begår overgrep, så jeg tror ikke løsningen ligger der, men alt bør diskuteres.

Presten innrømmer at han også personlig er redd for at koblingen kan mistenkeliggjøre ham og andre som har valgt å leve i sølibat.

Ifølge Bratbak tar den katolske kirken seksualitet mer på alvor i dag.

– Det er større bevissthet og åpenhet. Alle prestestudenter må snakke med en psykiater, der seksualitet er et tema.

Ifølge Bratbak har en «bratt og kjip læringskurve» også ført til at den katolske kirken har bygd opp kompetanse og varslingsrutiner knyttet til overgrep.

– Hva hvis noen forteller om overgrep under et skriftemål?

– Skriftemålet har vi absolutt taushetsplikt rundt. En av grunnene til at vi får innsikt i hva som skjer, er nettopp at folk stoler på at det vi snakker om ikke går videre. Da åpner vi også opp for en reell påvirkningsmulighet, som ellers ikke ville vært der.

Ifølge Bratbak er det flere katolske prester som i dag er gift, og katolske kirkesamfunn som har valgfritt sølibat for sine prester.

– Kan det bli et a- og B-lag, der de frommeste og flinkeste prestene er de som lever i sølibat?

– Noen vil kanskje kunne tenke de tankene, men jeg håper ikke det. Jeg vet at noen i andre samfunn, der sølibat er valgfritt, har sagt de helst går til de sølibatære prestene, for man antar at de har en annen type fromhet og dybde. Om det alltid er sant, er jeg ikke så sikker på.

Snittalder på 10,4 år

Mer enn 4000 personer sier de ble utsatt for overgrep i en religiøs institusjon. 62 prosent av disse fortalte om overgrep i institusjoner i den katolske kirke. Mange av disse overgrepene skal ha skjedd ved katolske undervisningssteder.

Granskerne hevder blant annet at den katolske kirke:

  • Unnlot å melde overgrepsanklager de visste om til politiet.
  • Lot prester anklaga for overgrep fortsette i stillinger der de hadde kontakt med barn.
  • Unnlot å gjøre den egentlig grunnen til oppsigelsen kjent, i tilfeller der religiøse ledere måtte gå som følge av overgrepsanklager.
  • Ofte ikke reagerte på overgrep på en måte som førte til at overgrepene stoppa.

Ifølge rapporten jobba 30 prosent av de påståtte overgriperne som prest.

– Undersøkelsen avslørte en rekke saker der ansatte i den katolske kirke visste om påstander om overgrep mot barn, uten å gjøre effektive tiltak, skriver granskerne i rapporten.

Gjennomsnittsalderen for når de ble utsatt for overgrep for første gang var 10,4 år. De fleste av dem som fortalte om overgrep i den katolske kirke var menn.

AKTUELT NÅ