Vaksine-drama på Frps landsmøte: Åpner trolig for påbud i barnehager

GARDERMOEN (NRK): Søndag går Frp-landsmøtet trolig inn for å gi kommunene mulighet til å pålegge alle barn som skal gå i barnehage å vaksinere seg. For flyktninger vil partiet ha tvang.

Ledelsen

SPISSENE: Frps nye ledelse bestående av 1. nestleder Sylvi Listhaug, 2. nestleder Terje Søviknes og partileder Siv Jensen forbereder seg før en av debattene på landsmøtet.

Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

I tillegg lander partiet trolig på at de vil utrede vaksinetvang for helsepersonell og andre som jobber med sårbare grupper.

Begge de som søndag velges som nye nestlederne i partiet, Sylvi Listhaug og Terje Søviknes, snakker positivt om å gjøre den såkalte MMR-vaksinen obligatorisk for deler av befolkningen.

– Jeg mener det er viktig å sørge for at barna våre er trygge når de er i barnehage og på skole, slik at de ikke risikerer å bli smittet av sykdommer som var utryddet i Norge, men som nå er på full fart inn igjen, sier Sylvi Listhaug til NRK.

Sykdommene hun sikter til er i særdeleshet meslinger, men også kusma og røde hunder. MMR-vaksinen de fleste nordmenn får første dose av som 1-åringer og en ny dose av som 12-åringer beskytter mot disse tre.

Modererte forslag om tvang

Et forslag fra Trøndelag Frp til landsmøtet gikk i praksis ut på å innføre obligatorisk vaksinering for barn i barnehager og skoler, samt for alle som jobber i helsevesenet, barnehager eller skoler.

Redaksjonskomiteen på landsmøtet, ledet av Sylvi Listhaug, har moderert forslaget og innstilt på at følgende blir vedtatt:

Med andre ord er det bare flyktninger og andre som kommer til Norge fra andre land som skal tvinges. Både MMR-vaksine og tuberkulosevaksine blir et krav for å få oppholdstillatelse, dersom dette Frp-forslaget blir norsk politikk.

Bruun-Gundersen

VIL VAKSINERE: Åshild Bruun-Gundersen er helsepolitisk talsperson og stortingsrepresentant for Frp.

Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

– Det er jo sånn at BCG-vaksinen ble tatt ut av barnevaksinasjonsprogrammet i 2009, så de barna som bor i Norge i dag under 20 år er ikke vaksinert mot tuberkolose. Men vi opplever at mange turister, innvandrere og asylsøkere til Norge kommer hit og kan innføre sykdommen tilbake til Norge, og det vil utgjøre en stor helserisiko for våre innbyggere, sier Åshild Bruun-Gundersen, som er Frps helsepolitiske talsperson.

– Så dere vil nekte dem adgang?

– Vi kommer til å vurdere å stille vaksinasjonskrav for turister. Man har altså som turist ingen rettigheter til å ta med seg smittsomme og alvorlige sykdommer til Norge. Så vil vi også stille krav om helsesjekk og vaksinasjon av flyktninger og asylsøkere med en gang de kommer til landet, nettopp for å beskytte befolkningen vår, sier hun.

Søviknes: – Fellesskapet går foran

Verken Sylvi Listhaug eller Terje Søviknes vil svare eksplisitt på om de skal stemme ja eller nei til forslaget, men levner liten tvil om hvor de står.

– Jeg er opptatt av at vi skal bruke vaksine som et virkemiddel for å holde virkelig alvorlige sykdommer unna. Vi har sett en oppblomstring av noen av disse sykdommene de siste årene, og da er vaksiner det viktigste virkemiddelet vi har, sier Terje Søviknes.

– Hva med friheten til enkeltmennesket?

– Samtidig må vi ta hensyn til at uskyldige blir smittet. Og da må vi sette fellesskapet foran den enkeltes rettigheter akkurat på dette punktet som gjelder vaksine.

Pølseselger

PØLSESELGER: Terje Søviknes blir søndag valgt til 2. nestleder i Frp etter Ketil Solvik-Olsen som har flyttet til USA. I likhet med de fleste partitoppene tok også han en vakt i pølseboden utenfor landsmøtehotellet.

Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Også nestlederkollega Listhaug mener det kan være god liberal politikk å gå inn for tvang eller pålegg akkurat i dette spørsmålet.

– Min frihet stopper der din begynner, og det er et viktig prinsipp også i vaksinedebatten. Spørsmålet er da om man skal ha rett til å ikke vaksinere seg, noe som kan gå ut over andre ved at du kan smitte sykdommer som var utryddet i Norge, men som nå dessverre er tilbake, sier hun.

Oppgjør med vaksinemotstandere

I Norge er vaksinasjonsprogrammet som tilbys alle barn i oppveksten frivillig. Folkehelseinstituttet (FHI) mener man best hindrer utbrudd av sykdommer som i utgangspunktet er utryddet i Norge ved at minst 95 prosent av befolkningen til enhver tid er fullvaksinert.

VG skrev nylig at 77 norske kommuner har for dårlig vaksinasjonsgrad mot meslinger. I Oslo har åtte av 15 bydeler for lav vaksinasjonsgrad.

FHI har gjort undersøkelser som viser at en femtedel av alle foreldre i Norge er usikre på om de skal vaksinere barna sine, men har også uttalt at det ikke gjør dem bekymret.

– Våre tall viser at cirka 20 prosent er tvilende til om de skal vaksinere barna sine, men når det kommer til å faktisk vaksinere eller ikke så gjør ni av ti det. Et viktig bidrag til dette er jobben som gjøres på helsestasjoner og i skolehelsetjeneste. Den personlige samtalen betyr veldig mye når folk avgjør om de vil vaksinere barna, sa direktør Britt Wolden ved vaksineavdelingen ved FHI til VG i april.

I det opprinnelige forslaget som skulle behandles på Frp-landsmøtet skrev forslagsstillerne fra Trøndelag mye om sin bekymring for aktive vaksinemotstandere.

Også redaksjonskomiteen ledet av Sylvi Listhaug legger vekt på dette i resolusjonen de vil at landsmøtet skal vedta:

«Fremskrittspartiet er bekymret for at den økende motstanden mot vaksiner truer vår helsesikkerhet. Vaksinemotstandere bidrar til å holde liv i sykdommer som vi ønsker å utrydde. Det er ingen privatsak å la vær å vaksinere seg og dermed utsette andre uskyldige mennesker for risiko for å bli smittet av alvorlige og livstruende sykdommer. Fremskrittspartiet setter den enkeltes trygghet først. Det er ingen menneskerett å jobbe med sårbare grupper, og spesielt ikke hvis man bevisst velger å være en potensiell smittebærer ved å unnlate vaksinering», heter det i vedtaksteksten.

Forslaget skal debatteres i landsmøtesalen på Gardermoen søndag ettermiddag, og det kan skje endringer i punktene som er omtalt høyere opp i denne artikkelen.

Frp-leder Siv Jensen vil ikke svare på hva hun mener om forslaget. Hun sier hun ikke ønsker å legge bånd på landsmøtet, og vil derfor ikke flagge sitt syn før voteringen søndag.

SISTE NYTT

Siste meldinger