Hopp til innhold

Utvider varslingsplikten mot kjønnslemlestelse

Regjeringen går inn for at også familie og venner kan bli stilt strafferettslig ansvarlig dersom de ikke varsler om forestående kjønnslemlestelse.

Justisministeren kommenterer trusselsaken

ALLE MÅ VARSLE: Justisminister Tor Mikkel Wara vil utvide avvergingsplikt mot kjønnslemlestelse. Regjeringen mener plikten til å si ifra ved mistanke. bør omfatte alle.

Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

– Vi kommer snart til å sende flere endringer i straffeloven på høring. Deriblant en endring som utvider avvergingsplikten mot kjønnslemlestelse, sier justisminister Tor Mikkel Wara.

I dag er det kun enkelte yrkesgrupper, som for eksempel ansatte i barnehager, barnevernet og helse- og omsorgstjenesten, som har plikt til å avverge. Justisministeren går nå inn for at denne plikten skal omfatte alle.

I praksis betyr det at et familiemedlem, eller en venn eller nabo, som får kjennskap til en forestående kjønnslemlestelse, får en plikt til å avverge.

– Dermed vil det bli straffbart for alle å ikke melde fra, sier Wara.

Dømmes ikke

Selv om politiet har mottatt flere anmeldelser om kjønnslemlestelse de siste årene, ender ikke sakene opp med domfellelse.

Er det nødvendig å stramme inn loven ytterligere?

– Ja, fordi hvert tilfelle er en katastrofe. Et hvert tilfelle som vi kan hindre, er bra. Det er også store mørke tall. En slik lov skal virke holdningsskapende og gi et sterkt signal ut i samfunnet om at dette er noe som ikke skal skje, og at alle har en plikt til å hindre at det skjer.

Justisministeren mener temaet har vært tabubelagt, og at det har ført til for få innrapporteringer.

– Vi får håpe at vi klarer å hindre i hvert fall én, og kanskje mange fra å bli utsatt for noe slikt.

I den samme lovproposisjonen fremmes det også forslag om utvide straffeforbudet mot tvangsekteskap, til også å omfatte utenomrettslige tvangsekteskap.

Rehman: På høy tid

Shabana Rehman Gaarder

MOTTAR VARSLER: Shabana Rehman Gaarder, daglig leder i Født fri, sier de får inn mange varsler om kjønnslemleste.

Foto: Ola Hana / NRK

Shabana Rehman Gaarder, daglig leder i Født fri, ønsker forslagene til lovendring velkommen.

– Jeg ser ikke på dette som bare en innstramming, men en utvidelse av ansvarliggjøringen. Det er på høy tid, og jeg ønsker det velkommen, sier hun.

Født fri ble startet i juni i år, og er en organisasjon som kjemper mot æreskultur og sosial kontroll i minoritetsmiljøer. Ifølge Rehman Gaarder har de allerede blitt kontaktet av flere jenter og gutter som varsler.

– Vår erfaring er at flere varsler, og det er ikke fagfolk. Vi vet at familie, naboer og venner kan vite eller ha en anelse om at noe skal skje – at de gjennom lovverket vil få en plikt til å varsle, er kjempeviktig.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT