Usikker på karantenereglene? Dette sier FHI og regjeringen

Er du en av de mange som er litt forvirret og lurer på hvilke karanteneregler som gjelder i sommer? Her er reglene, ganske kort forklart.

Nyhavn i København

UNNTAK: Nordmenn kan reise på ferie til København uten å måtte gå i karantene når de kommer hjem igjen.

Foto: Paul Kleiven / NTB scanpix

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten.

Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Alle som kommer til Norge fra utlandet, med unntak av enkelte områder i Norden, må i reisekarantene. Karantenen varer i ti dager.

Fra 15. juni er det gitt unntak fra karanteneplikten ved reiser i Norden, mellom områder med lav smittespredning. Disse områdene er Danmark, Finland, Island, Færøyene, Svalbard, Grønland og Gotland i Sverige.

Folkehelseinstituttet følger situasjonen i Norden og oppdaterer listen minst hver 14. dag. Reglene kan strammes inn dersom smittesituasjonen endrer seg mens man er i utlandet.

Sverige

Utenriksdepartementet fraråder fritidsreiser til Sverige, men det er ikke forbudt å reise dit. Det er krav om 10 dagers karantene etter reiser til Sverige. Jobbreiser medfører ikke karantene.

Personer sitter ute på en restaurant i Stockholm.

Nordmenn kan fortsatt ikke feriere i Stockholm uten krav om 10 dagers reisekarantene når de kommer tilbake til Norge.

Foto: Jonathan Nackstrand / AFP

Norske statsborgere som har oppholdt seg i Sverige, slipper inn i Norge og blir pålagt karantene. Svenske statsborgere som ikke har særskilt grunn til å oppholde seg i Norge, kan bli bortvist på grensa.

Ved nødvendig vedlikehold på hytta i Sverige kan man bli unntatt fra karanteneplikten. Men hvis man overnatter eller drar på butikken, kjøpesenter eller liknende må man i karantene.

Det er mulig å kjøre bil gjennom Sverige, så lenge man holder avstand om man stopper, og om man ikke overnatter. Da er man unntatt karanteneplikten.

Ved mellomlanding i Sverige på vei til Norge, er man ikke unntatt karanteneplikten.

Hva er reisekarantene?

Du skal oppholde deg i eget hjem eller på annet egnet oppholdssted. Du kan bare oppholde deg utenfor hjemmet dersom du kan unngå nærkontakt med andre enn de du bor med til vanlig.

Nærkontakt er kontakt med andre personer på mindre enn to meters avstand i mer enn 15 minutter.

Du kan ikke gå på jobb, men du kan jobbe hjemmefra. Du kan forlate karantenestedet for videre reise, så lenge transporten foregår på en trygg måte.

Arbeidsreiser

Man er unntatt karanteneplikten dersom man har vært på jobbreise i Norden, inkludert Sverige. Personer som er i arbeid eller reiser mellom bolig og arbeidssted i Sverige omfattes ikke av karanteneplikten. Dette gjelder ikke på fritiden.

Arbeidsreisende utenfor Norden er pålagt 10 dagers karantene etter innreise. Dette gjelder også dersom man reiser gjennom et land i Norden som er unntatt karantenereglene.

Det finnes unntak for personer med strengt nødvendige oppgaver, som for eksempel varetransport. Arbeidsgiveren din kan gi skriftlig bekreftelse på at du er omfattet av unntaket. Det kan legge til rette for enklere grensepasseringer.

Familiebesøk

Norske statsborgere kan besøke familie i utlandet. Dersom familiemedlemmene bor utenfor et område med lav smittespredning gjelder karanteneplikten. Norske statsborgere som bor i utlandet kan besøke familie i Norge. Karanteneplikten gjelder også her.

EU/EØS- eller visumpliktige borgere kan reise inn i Norge dersom de skal:

  • Reise inn sammen med ektefelle eller samboer.
  • Besøke ektefelle, samboer, foreldre, besteforeldre, oldeforeldre, barn, barnebarn, oldebarn, søsken, hvis du er under 18 år, eller forlovede, hvis partene skal inngå ekteskap etter innreise.

Alle utenlandske borgere kan reise inn i Norge dersom de skal:

  • Møte partner som skal føde barn.
  • Gifte seg etter innreise.
  • Være med et sykt familiemedlem.
  • Delta i begravelse til en av sine nærmeste familiemedlemmer.

Ved innreise må forholdet til den man reiser med eller skal besøke dokumenteres. Dokumentasjon kan være vigselsattest, leiekontrakt, fødselsattest, helsekort for gravide eller dokumenter fra lege. Borgere fra land utenfor EU/EØS kan trenge visum.

Karanteneplikten gjelder for utenlandske borgere som kommer inn i Norge. Mer informasjon om innreise for utenlandske borgere finnes på udi.no.

– Utlendinger kan bli bortvist

På pressekonferanse onsdag viste Mæland til at Justisdepartementet har laget egne regler som gjelder innreise. Utlendinger må kunne vise at de ikke er omfattet av kravene.

Justisminister Monica Mæland på pressekonferanse i forbindelse med Koronasituasjonen.

Alle reisende må holde seg oppdatert om reglene understreket justisminister Monica Mæland på pressekonferanse onsdag.

Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

– Utlendinger som ikke oppfyller kravene, blir bortvist. Det er ikke åpnet for reise fra land utenfor Norden, såframt det ikke er knyttet til jobb eller bolig. Utlendinger kan bli bortvist både på grensen og inne i Norge, om det er nødvendig, sier Mæland.

Mæland viser til at man kan få svar på spørsmål om karantene på helsenorge.no og regjeringen.no. For spørsmål om innreise etter å ha fått innvilget opphold er det mer informasjon på udi.no. Politiet gir informasjon om hvordan reglene håndheves.

– Alle reisende har et eget ansvar for å holde seg oppdatert om informasjonen. FHI oppdaterer sin oversikt over land som ikke oppfyller kriteriene hver 14. dag.

RETTELSE: I en tidligere utgave av artikkelen skrev NRK at utenlandske borgere kan besøke Norge sammen med ektefelle eller samboer. Det riktige er at dette kun gjelder EU/EØS-borgere og visumpliktige borgere.

Status Norge

Sist oppdatert: 12.08.2020
389
Siste uke
15
Innlagt
256
Døde

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger