Hopp til innhold

Unge afghanere lever på bønner og pasta for å sende penger hjem

Flere mindreårige asylsøkere sendes til Europa og Norge av familien sin med krav om at de skal sende penger hjem, viser rapporter fra FN. Pengene skulle egentlig gått til mat.

Unge asylsøkere på Hvalsmoen

UNDERERNÆRT: Ledelsen ved Hvalsmoen mottak sier enkelte asylsøkere lever på bønner, tomatsaus og pasta for å spare penger til familien.

Foto: Tormod Strand / NRK

De fleste unge, enslige asylsøkere som kommer til Norge er fra Afghanistan. Flere forteller at de har flyktet fordi foreldrene er døde eller at de står i fare for å bli tvangsrekruttert av Taliban.

Men ifølge en rapport fra Unicef er mange sendt av foreldrene som forventer at barna skal skaffe penger til familien.

Sendes av foreldrene

For Taliban driver i liten grad tvangsrekruttering, ifølge en rapport fra norske Landinfo. Og ifølge UNHCR tas avgjørelsen om å sende barna til Europa som regel av foreldrene i samråd med barnet.

Slik opplever også norske utlendingsmyndigheter situasjonen:

– Vi tror det stemmer. For at et barn skal klare å komme seg til Europa med de midlene som kreves, så må man ha støtte fra en storfamilie. Vi går ut fra at det er foreldrene som står bak, sier seksjonssjef Line Schei Mogenstad i UDI til NRK.

Foreldrene ønsker at sønnen skal få en bedre framtid, og forventer at han sender penger tilbake til familien.

Underernært

Men når støttebeløpet fra UDI strekker seg til drøyt 2000 kroner i måneden, blir det ikke mye igjen å sende til familien.

Dermed blir de unge asylsøkerne utsatt for et stort press for å oppfylle forventningene fra familien i hjemlandet. Det viser blant annet dybdeintervjuer Unicef har gjort med 20 mindreårige asylsøkere i Norge og Storbritannia.

– Min erfaring er at de presses med en gang de kommer til landet. Foreldrene forventer penger tilbake, sier leder ved Hvalsmoen transittmottak Tove Brorson.

Det fører ifølge Brorson til at barna lever på sultegrensa for å kunne spare mest mulig.

– De lever på bønner, tomatsaus og pasta og mange av dem blir underernærte, sier Brorson.

– Umenneskelig press

 Tove Brorson

SULTER: Mottaksleder Tove Brorson sier asylantene prioriterer å sende hjem penger på bekostning av mat.

Foto: Tormod Strand / NRK

De enslige asylsøkerne får beskyttelse og varig opphold i landet fordi det ofte er vanskelig å spore opp foreldrene og fordi mange av dem kommer fra usikre områder. Dermed er familiene i hjemlandet sikret en kjærkommen inntekt fra barna som sendes.

– Det å ha et familiemedlem i Vesten er en langsiktig investering og forsikring, fordi familiemedlemmet vil ha en moralsk forpliktelse til å forsørge familienettverker i hjemlandet, sier seniorrådgiver i Landinfo Barbo Helling.

Hvalsmoen mottak i Buskerud er første stopp for asylsøkere under 18 år. Daglig kan det komme opp mot 100 av dem, og så langt i år har 3800 ankommet den nedlagte militærleiren på Hønefoss.

Tove Brorson beskriver presset de unge afghanerne utsettes for som umenneskelig:

– Det er barn vi snakker om her, så det er overhodet ikke greit i det hele tatt.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT