Hopp til innhold

Ungdomspartier krever svar: – De unges plass i vaksine-køen må vurderes

Flere politiske ungdomspartier vil ha avklaring på når de unge får koronavaksine. FHI sier de jobber med en ny vaksinestrategi som kan bety at 18-åringer kommer foran 40-åringer i vaksinekøen.

Fadderuke

BLI KJENT: Flere ungdomspartier ber om myndighetene avklarer så raskt som mulig når de yngste voksne over 18 år kan få koronavaksine.

Foto: Tariq Alisubh

– Jeg forventer at FHI og regjeringen gjør en grundig vurdering av om ungdom bør vaksineres før friske voksne, sier lederen i Sosialistisk Ungdom til NRK.

I august er det studiestart og mange av dem som møter på universiteter og høyskoler håper å være ferdig koronavaksinerte så de rekker både fadderuke og semesteråpning uten strenge smitteverntiltak.

Synnøve Kronen Snyen

FRAM I KØEN: – Regjeringen må vurdere om ungdom bør vaksineres før friske voksne, sier leder i Sosialistisk Ungdom, Synnøve Kronen Snyen.

Foto: Tom Ingebrigtsen / NRK

Lederen for Sosialistisk Ungdom, partiet SVs ungdomsorganisasjon, Synnøve Kronen Snyen, etterspør nå en grundig vurdering av regjeringen om studentenes plass i vaksinekøen.

– Det er ingen tvil om at nedstenging har rammet unge hardt. Derfor bør det ikke være en automatikk i at ungdom skal være de aller siste som får tilbud om vaksine, sier Snyen til NRK.

Solidaritetsbyrde

Også Unge Høyre, regjeringspartiet Høyres ungdomsorganisasjon, mener det er viktig med en raskest mulig avklaring for når de unge kan forvente å bli vaksinert.

Ola Svenneby, leder i Unge Høyre

Ola Svenneby, leder i Unge Høyre, mener de yngste voksne over 18 år så fort som mulig må få vite om de skal vaksineres eller ikke.

– Jeg håper at man tidligst mulig kommer med avklaring for unge slik at de også kan planlegge livene sine på best mulig måte, sier Unge Høyres leder Ola Svenneby til NRK.

Han mener barn og unge har tatt sin solidaritetsbyrde under pandemien.

– Unge har jo ikke isolert seg, avlyst fadderuke og avlyst fester for egen del. Nå er det viktig å få avklart så fort som mulig om 18-åringer skal vaksineres eller ikke, så de i hvert fall har en ide om hva de har å holde seg til.

Fadderuke-samling i Nygårdsparken i Bergen

STUDIESTART: I august er det studiestart og fadderuke, mange unge voksne over 18 år håper de har fått koronavaksine innen den tid.

Foto: Oddgeir Øystese / NRK

Høie viser til FHI

Helse- og omsorgsminister Bent Høies (H) rådgivere opplyser til NRK at statsråden ikke kommenterer denne saken nå, og viser til Folkehelseinstituttet (FHI).

Tidligere i april sa han dette om å vaksinere yngre grupper:

– Vi diskuterer om vi, når vi har vaksinert alle over 45, skal gå ned og vaksinere de yngste gruppene blant de voksne først.

Høie begrunnet det med at det er mye smitte, og stor risiko for smittespredning i de yngste aldersgruppene blant de voksne.

Geir Bukholm, FHI

Geir Bukholm, smitteverndirektør ved FHI, sier at de nå ser på effektene av å vaksinere de unge først i aldersgruppen 18–44 år.

Foto: Stian Lysberg Solum / Stian Lysberg Solum

FHI sier til NRK mandag at de nå ser på hvilken effekt det vil ha å vaksinere unge først, og jobber med en ny vaksinestrategi som kan bety at 18-åringer kommer foran 40-åringer i vaksinekøen.

– Jeg tror kanskje ikke at vi ser på studenter som studentgruppe, men vi ser jo helt klart på den aldersgruppen, og ser hvilken effekt det kan ha, sier smitteverndirektør ved FHI, Geir Bukholm, til NRK.

Han understreker at FHI i tillegg trolig vil se på utdannelsesinstitusjonene spesielt for å se om det er riktig å gjøre egne tiltak for dem.

– Når man kommer til gruppen 18–44 år, kan det altså være aktuelt å starte med 18-åringene?

– Det kan det være. Vi må bli enige om hvilke aldersgrupper som er de viktigste sprederne. Og da er nettopp det å kunne starte på 18 år og oppover en av mulighetene, sier Bukholm til NRK.

To scenarioer

I FHIs vaksinekalender oppdatert 15. april, så legger de opp til to scenarioer – ett «nøkternt» og ett «optimistisk».

I det optimistiske scenarioet, så anslår de at alle mellom 18 og 45 har fått tilbud om første vaksine i løpet av juni, mens i det nøkterne scenarioet anslår at alle mellom 18 og 45 har fått tilbud om første vaksine i midten av august – altså tett opp mot studiestart.

Men med større leveranser av Pfizer enn tidligere anslått, blir disse scenarioene fort utdatert, og det er ventet at FHI kommer med nye scenarioer i løpet av få dager.

Bukholm i FHI sier at de må bli enige om hvilke aldersgrupper som er de viktigste sprederne, og at det å kunne starte på 18 år og oppover er en av mulighetene de vurderer.

– Vi tror vi nå vil kunne tilby første dose til alle i gruppen 18–44 i løpet av august, sier Bukholm.

Byrådsleder Raymond Johansen på en pressekonferanse om koronasituasjonen i hovedstaden torsdag ettermiddag.

Raymond Johansen, byrådsleder i Oslo (Ap), håper alle over 18 år får sitt første vaksinestikk i juli.

Foto: Anders Fehn

Raymond Johansen sa til VG mandag at han håpet at alle over 18 år i Oslo ville få sitt første vaksinestikk i juli.

– Vi har apparat til omfattende vaksinering i ukene fremover, men det er tilgangen til vaksiner som avgjør.

Omprioritering

Astrid Hoem, leder for Arbeiderpartiets ungdomsorganisasjon AUF, er også enig i at de yngste voksne over 18 år trenger forutsigbarhet.

Hoem åpner opp for vurdering av omprioritering av de unge, hvis det fører til en raskere gjenåpning.

AUF-leder Astrid Hoem på vei til Utøya, i mars 2021. Foto: William Jobling

Astrid Hoem, leder i Arbeiderpartiets ungdomsorganisasjon AUF, vil ha vaksineprioritering som fører til rasket mulig gjenåpning.

– Men det viktigste nå er å komme raskest ut av pandemien og det er uavhengig av aldersgruppe, så her hører vi veldig på helsemyndighetene. I tillegg er det fint om myndighetene også vurderer en omprioritering av vaksineringen, sier AUF-lederen til NRK.

Daniel Hansen Masvik er sentralstyremedlem i Norsk Studentorganisasjon. Han er uenig og mener at å sette studenter først er feil vei å gå.

– Studentene er en veldig utsatt gruppe, men dette er et spørsmål om liv og helse. De kronisk syke må̊ prioriteres, studentene må̊ hjelpes med økonomiske ordninger, støtte oppunder studentidrettslag og studentfrivilligheten.

Daniel Hansen Masvik

Hansen Masvik mener at studentene er en økonomisk utsatt og ensom gruppe.

Foto: Erik Lieungh

Hansen Masvik sier at studentene trenger forutsigbare løsninger som hjelper på studentøkonomien.

– Regjeringen, utdanningsinstitusjonene og studentene må i dialog for å finne gode løsninger slik at studentene kan komme tilbake til campus for å bli så lite forsinket som mulig.

– Noe vi vet vil hjelpe er økonomisk bistand til studentidrett og studentfrivilligheten. Dette er utrolige viktige elementer i en sunn studiehverdag.

AKTUELT NÅ