NRK Meny
Normal

UDI-direktør ber kommuner skjerpe seg

Kommunenes argument om at boligmangel gjør at de ikke kan ta i mot flere flyktninger holder ikke, sier direktør Frode Forfang i UDI. – Det er mangel på egnede boliger i enkelte kommuner, svarer KS.

Frode Forfang

– Det er nok boliger til flyktningene som kommer til Norge, mener Frode Forfang i UDI.

Foto: Nora Lie/UDI

Det er ingen grunn for norske kommuner til å klage over boligmangel når de skal bosette flere flyktninger, mener UDI-direktør Frode Forfang.

– Erfaringen viser at det er nok boliger i det private markedet slik det er i dag. Bruker man den boligmassen som er i det private markedet, er det nok boliger til flyktninger som kommer til Norge, sier Forfang til NRK.

UDI-direktøren mener at selv om det skulle være mangel på kommunale boliger, er problemet langt mindre – dersom det private markedet tas i bruk.

– Problematisk hvis kommunene stiller for store krav til boligstandard

Direktør Helge Eide i KS.

- Kommuner i pressområdene bør se hen til mulighetene i det private leiemarkedet, sier KS-direktør Helge Eide.

Foto: NRK

– UDI har også etablert flere asylmottak som i større og større grad baserer seg på vanlige boenheter. Selv i små kommuner ser vi at det er mulig å få plasser til 150-200 beboere i det lokale boligmarkedet på kort tid, sier Forfang.

Han mener det kan være problematisk dersom kommunene stiller for store krav til standarden i de boligene som skal tilbys flyktninger.

Både fordi at det er kostbart for kommunene, men også fordi det kan være problematisk å opprettholde boligstandarden den dagen de er selvhjulpne og har fått egen jobb og inntekt, mener Forfang.

– Ikke noe stort problem at kommunene tilbyr luksusboliger

– Det er nok mangel på egnede boliger i enkeltkommuner, spesielt i kommunene som ikke har noe velfungerende leiemarked, sier KS-direktør Helge Eide.

Han mener likevel at kommuner, spesielt i pressområdene, burde se mer hen til det private leiemarkedet for å kunne si ja til enda flere flyktninger.

Eide avviser at for høye krav til standard på boligene som tilbys flyktningene er noe problem som hindrer bosetting.

– Jeg tror ikke det er noe stort problem at kommunene tilbyr noen form for luksusboliger i dag. Her er det snakk om nøktern bostandard som er egnet for permanent bosetting, sier Eide.

Han forteller at det er denne formen for boliger som fungerer best når flyktninger skal integreres i samfunnet.

– Men så ser vi også at det kan være behov for å se på det statlige bostøtte-regelverket for å gjøre det enda mer fleksibelt. Da kan kommunene tilby et større mangfold av boliger for også på den måten å si ja til enda flere flyktninger, sier han.

Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste meldinger