Uaktuelt å avvikle pelsdyrnæringen

– Det er ikke aktuelt å avvikle pelsdyrnæringen i Norge, sier landbruksminister Lars Peder Brekk (Sp). I dag svarte han på spørsmål om næringen i Stortinget.

Landbruksminister Lars Peder Brekk

Landbruksminister Lars Peder Brekk i Stortingets vandrehall.

Foto: Larsen, Håkon Mosvold / Scanpix

Venstre mener at rev og mink i bur er et overgrep mot dyr uansett driftsforhold og vil legge ned hele pelsnæringen. Partiet får ikke støtte av landbruksminister Lars Peder Brekk (Sp).

– Hva skal til for at landbruksministeren går inn for å avvikle pelsdyrnæringen? spurte Venstre-leder Trine Skei Grande i dagens interpellasjon på Stortinget.

Brekk besvarte ikke det spørsmålet.

Ønsker å avvikle næringen

Kritikken mot pelsdyrnæringen har haglet etter at aktivister igjen gjorde nye avsløringer om skadde og vanstelte dyr på flere norske farmer.

For et drøyt år etter at landbruksministeren lovet å rydde opp i pelsdyrnæringen. Men da mattilsynet for noen uker siden kom på uanmeldt inspeksjon til styrelederen i Norges Pelsdyravlslag, ble det også der funnet syke, sårede og døde mink.

I en interpellasjonsdebatt torsdag framholdt Venstres leder Trine Skei Grande at pelsdyrnæringen har brutt en avtale som i 2002 ble inngått med daværende landbruksminister Lars Sponheim (V).

Avtalen gikk ut på at næringen skulle avle fram dyr som klarte seg bedre i bur, samt utvikle nye driftsformer.

– Dyr skal kunne holdes og avles

I dag svarte landbruksminister Lars Peder Brekk (Sp) på hva statsråden vil gjøre med pelsdyrnæringen.

Pelsdyr i fangenskap

Pelsdyr i bur.

Foto: Nettverk for dyrs frihet/Dyrebeskyttelsen

– Enkelte dyrevernorganisasjoner og gupper ønsker en avvikling av hele næringen. Men den nye dyrevelferdsloven sier at man skal kunne holde og avle dyr for menneskelige formål. Det viktigste er hvordan dyrene holdes og behandles mens de lever, at de avlives på en skånsom måte og at formålet med aktiviteten er tilstrekkelig viktig, sier Brekk.

Han forutsetter at dyrene blir holdt på en god, kompetent og ansvarlig måte.

– Det er ikke aktuelt å avvikle næringen på grunn av at produktet vi får ut av næringen er pels, legger han til.

LES: Om eit halvår kan det vere slutt

LES: Kan ikke love bedring om et halvt år

Store utfordringer

– De siste tre årene har vi fått stadig nye avsløringer av forferdelige forhold, og det er åpenbart at målene ikke er nådd. Vi skal ta utgangspunkt i dyrenes behov og tilpasse driften etter det. Næringen har fått sjansen i ti år, men har feilet. Farmerne er ikke ondskapsfulle mennesker, men vi snakker om rovdyr som har instinkter og en naturlig atferd som ikke er forenlig med burhold, sier Skei Grande.

Landbruksministeren innrømmer at det er flere klare utfordringer med pelsdyrnæringen. Og lover igjen et strengere regelverk for pelsdyrhold.

– Jeg følger næringen tett, og vil gå gjennom de nye dyrevelferdsreglene, sier landbruksministeren.

Han krever at næringens sertifiseringsordning må komme på plass i løpet av 2012. Han varsler ögså økt bruk at uanmeldte inspeksjoner og lover å fjerne de som ikke følger reglene.

– Jeg har signalisert en forventning om at alle pelsdyrfarmer skal kontrolleres hyppigere. De som ikke tar vare på dyr på en skikkelg måte må ut av næringen, sier Brekk.

Likevel sier han at man må regne noe skade og sykdom på pelsdyr i bur.

– Det er et faktum at noe sykdom og skade er påregnelig i all dyrehold. Og det vil nok bli vist bilder av skadde og syke dyr også i fremtiden. Men det er viktig at skadde og syke dyr blir oppdaget raskt, og blir tatt hånd om på en akseptabel måte, sier Brekk.

Vil ikke nå målet

Venstreleder Grande mener det er klart at pelsdyrnæringen ikke vil nå målet som Stortinget satt i 2003, om vesentlege avlsmessige forbedringer i løpet av en tiårsperiode.

Hun viser til Stortingsmelding nr.12 for 2002-2003 om dyrehold og dyrevelferd, der regjeringen utformet følgende målsetninger og tiltak for pelsdyrnæringen:

  • Styrket velferd for rev og mink ved en evaluering av eksisterende regelverk med sikte på driftssystem som bedre dekker dyrenes atferdsbehov. Nye krav skal realiserer innen 10 år.
  • Avlstiltak og stell av rev må fremme tillitsfulle dyr og unngå defekter.
  • Redusert bruk av tvangsmidler og spesielle stressituasjoner for rev, forbud mot livdyrutstillinger.
  • Gjøre greie for alternative avlivningsmetoder for mink.

I meldingen heter det at «..dersom det ikke oppnås vesentlige avlsmessige forbedringer i løpet av en tiårsperiode, bør det vurderes å avvikle pelsdyrholdet».

– Ingen politiske partier reserverte seg mot dette, sa Venstre-lederen i sin interpellasjon til statsråd Brekk.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger