Hopp til innhold

Tysk vindkraft dreper 1200 tonn insekter årlig

De døde insektene som klistrer seg til vindturbinene fører til store energitap. Dette ble utgangspunktet for en omfattende tysk studie.

Insekter på vindturbin

RENGJØRING: Det spanske firmaet BladeCleaning har spesialisert seg på å rengjøre rotorbladene på vindturbiner.

Foto: BladeCleaning

CO₂ i atmosfæren
422,8 ppm
1,5-gradersmålet
+1,12 °C
Les mer  om klima

Allerede tilbake i 2001 fant forskere ut at aerodynamikken på en vindturbin kan hemmes så sterkt av døde insekter på rotorbladene at energiproduksjonen reduseres med inntil 50 prosent.

Så mange moste insekter er det på turbinene at det har vokst frem en hel rengjøringsindustri som vasker turbiner ved hjelp av helikoptre og kraner.

Oppdagelsen av energitapet på grunn av insekter gjorde spørsmålet uunngåelig: Hvor mange insekter dør egentlig i møte med vindturbiner?

– Dette er grunnen til at vi gjennomførte en tverrfaglig undersøkelse som drar veksler på insektforskning, atmosfærisk fysikk, vindkraft, aerodynamikk og kartlegging av DNA.

Franz Trieb som i 25 år har jobbet i med analyse av energisystemer ved Tysk senter for luft- og romfart, DLR, forklarer hvordan forskerne har kommet fram til resultatene sine.

Hvis man ganger insekttettheten med luftstrømmen, flyr rundt 24.000 milliarder insekter gjennom rotorene på vindturbinene i Tyskland hvert år.

I gjennomsnitt blir omtrent fem prosent av insektene som flyr gjennom rotorenes radius drept av rotorene. Dette utgjør ca. 1200 milliarder insekter årlig. Med et snitt på 0,1 gram per insekt utgjør det altså 1200 tonn insekter.

Tallet inkluderer bare insekter som etterlater synlige rester på rotorbladene.

Insekter på vindturbin

1200 tonn insekter dør i møte med vindturbiner i Tyskland hvert år, viser beregninger som tyske forskere har gjort.

Foto: BladeCleaning

Usikkert om turbinene truer insektbestandene

Den tyske studien anbefaler mer forskning på temaet, og lanserer ideen om å utvikle metoder for å stoppe vindturbinene når insektsvermer nærmer seg. Den konkluderer imidlertid ikke om vindindustrien har noe med den store insektdøden å gjøre.

Årsaken er at ingen kjenner det totale antallet insekter, og heller ikke vet hvor mange insekter som dør av andre faktorer som plantevernmidler, intensivt jordbruk, urbanisering og klimaendringer.

– Likevel kan et så stort antall drepte insekter i møte med vindturbiner være relevant for artenes overlevelse, og påvirke pollinering og produksjonen av mat, forklarer Trieb i en artikkel på instituttets hjemmesider.

Døde bier

Forskning tyder på at milliarder av insekter dør i møte med vindturbiner hvert år i Tyskland.

Foto: Ina Fassbender / AFP

Samtidig er den store insektdøden et faktum. Mange insektbestander vil være utryddet innen et århundre om utviklingen fortsetter i samme takt, viser en global rapport.

Forskere har også sett på den totale mengden insekter i 63 naturreservater i Tyskland siden 1990, og funnet at antallet er redusert med 75 prosent. Midt på sommeren er nedgangen på opptil 82 prosent.

Flere insekter drept på frontruter

Vi mangler data på hvor mange insekter som lever på kloden. Anslagene varierer fra 1 trillion til 10 trillioner (18 nuller) insekter i verden. Dermed er det vanskelig å si hvor mye vindturbinene påvirker insektene.

– Det er mange insekter som påvirkes negativt av vindkraftanlegg. Først og fremst fordi vi bygger ned leveområdene deres – vindturbiner krever store arealer. Men insektkollisjoner med selve rotorene kan nok legge ytterligere sten til byrden.

Anne Sverdrup-Thygeson

Anne Sverdrup-Thygeson er professor i bevaringsbiologi ved NMBU, vitenskapelig rådgiver i NINA, og forfatter av boka Insektenes planet.

Foto: Privat / NMBU

Det sier Anne Sverdrup-Thygeson, som er professor i bevaringsbiologi ved NMBU, vitenskapelig rådgiver i Norsk institutt for naturforskning (NINA) og forfatter av boka Insektenes planet.

Biologen sier det er vanskelig å vurdere effekten av kollisjoner med vindturbiner i forhold til kollisjoner med all verdens bil-frontruter. Heller ikke dette finnes det annet enn svært grove anslag på.

– Vi vet altfor lite om insekter i Norge og i verden, selv om en del lokale studier viser kraftig tilbakegang i insektbestandene. Det er problematisk, når vi vet at insektene er en del av selve grunnfjellet i økosystemene og utgjør langt over halvparten av alle høyerestående organismer som vi kjenner til, sier Sverdrup-Thygeson.

AKTUELT NÅ