Hopp til innhold

75 prosent av alle insekter forsvunnet: – Den mest dramatiske nyheten på flere år

Antall insekter i tyske naturreservater har stupt de siste 27 årene, ifølge en ny studie. – Dette er virkelig ikke bra, sier norsk forsker om funnene.

insekt

BEKYMRER FORSKERE: Den tyske studien har kartlagt hvordan den totale mengden insekter har utviklet seg de siste 27 årene. Konklusjonen overrasker og bekymrer forskere.

Foto: Paul Kleiven / NTB scanpix

I nesten tre tiår år har forskere fra Radboud-universitetet i Nederland og Entomological Society Krefeld i Tyskland fulgt med på insektbestanden i 63 naturreservater i Tyskland. Ved hjelp av avanserte feller har de kartlagt alle insekter som lever i området, ikke bare enkeltarter.

Konklusjonen i rapporten, som ble publisert i tidsskriftet PLOS One tirsdag, bekymrer forskerne: Den totale mengden insekter i de 63 områdene er redusert med 75 prosent siden prosjektets start i 1990. Midt på sommeren er nedgangen på opptil 82 prosent.

– Dette er ikke landbruksområder, men steder som er vernet for å opprettholde biomangfoldet. Likevel ser vi at insektene forsvinner for oss, sier Caspar Hallman, en av forfatterne av rapporten, til CNN.

– Insektene er navet i økosystemet

Frode Ødegaard ved Norsk institutt for naturforskning (NINA) ble svært overrasket da han fikk et forvarsel om funnene i Science Magazine i mai i år. «Dette er dramatisk», tenkte seniorforskeren etter å ha lest artikkelen.

– Insektene er navet i økosystemet vårt. De er sentrale for en rekke funksjoner som vi mennesker er helt avhengige av. Denne nyheten er noe av det mest dramatiske som er kommet på insektsfronten på flere år, sier han til NRK.

– Vi får stadig rapporter om at arter forsvinner, at mangfoldet går tilbake, men da er det jo som regel enkeltgrupper eller -arter som blir borte på grunn av bestemte hendelser som vi kjenner til. I denne rapporten er det snakk om biomasse, altså antall individer. At den totale mengden insekter går tilbake, det er en utvikling i en helt annen skala.

Og konsekvensene? Ifølge Ødegaard står absolutt alle funksjoner i naturen på spill dersom utviklingen fortsetter.

– Næringskjedene blir påvirket, fugler og pattedyr får ikke mat, jordbruksvekster blir forstyrret eller ødelagt. Insekter er viktige for nedbrytning av organisk materiale som møkk, døde dyr og planterester. Mange planter er avhengige av insekter for frøspredning, sier seniorforskeren.

Mener menneskelig påvirkning er årsaken

Årsaken til utviklingen beskriver Ødegaard slik: «Menneskelig påvirkning på naturen i et omfang som vi aldri har sett før».

– Dette er virkelig ikke bra, men det er for så vidt forventet, sier han.

– Arealbruken i industrialiserte land, og i Vest-Europa spesielt, går hardt ut over insektene. Store leveområder for insekter blir ødelagt av at man asfalterer, dyrker korn og driver annet industrielt landbruk. Dette er ørkenområder for insekter. I tillegg er sprøytemidler en trussel mot insektsmangfoldet. Det er altså ikke klimaendringene som har ført til denne dramatiske situasjonen, selv om man kanskje umiddelbart tenker i de baner.

Når enkeltarter forsvinner fra naturen, tar som regel en annen art over funksjonen den har hatt, forklarer han.

– Men når det blir så massivt som dette, har vi ingen arter som kan erstatte funksjonene som forsvinner, sier Ødegaard.

Vet ikke hvordan situasjonen er i Norge

Dersom du har fløyet over Sentral-Europa, har du kanskje sett de enorme lappeteppene av åkre som dekker det flate landskapet. Her i Norge gjør det kuperte terrenget det vanskeligere å dyrke opp og utnytte jorda på annet vis. Det er gode nyheter for insektene, forteller Frode Ødegaard. Likevel sliter svært mange arter også her til lands.

– Vi har ikke et særlig godt overvåkingssystem, så vi vet rett og slett ikke hvordan situasjonen er her i Norge. Det kan være mer dramatisk enn vi er i stand til å se med de verktøyene vi har i dag.

Dersom utviklingen de tyske forskerne har avdekket blir gjeldende for hele kloden, vil livsgrunnlaget vårt forsvinne, mener NINA-forskeren.

– Vi og alt som lever og vokser i naturen avhenger av insekter. Vi vet ikke hvor mye som skal til av en så massiv tilbakegang før enkelte funksjoner forsvinner. Det er et gigantisk eksperiment som vi helst ikke vil delta i.

– Kan plutselig gå veldig fort

– Hvor rask kan denne prosessen være?

– Det er vanskelig å si. Mange prosesser i naturen går sakte til å begynne med, frem til de når et kritisk knekkpunkt. Da kan det plutselig gå veldig fort.

– Er det noe vi kan gjøre for å bremse utviklingen?

– Ja, veldig mye. I landbrukspolitikken er det økende bevissthet rundt dette. Man kan faktisk øke produktiviteten på et mindre areal hvis man tilrettelegger for insekter som pollinerer vekstene som dyrkes. Det er det gjort gode studier på i Norge og internasjonalt. Vi må være smarte i jordbruksproduksjonen, sier Ødegaard.

AKTUELT NÅ