Hopp til innhold

Troms og Finnmark splittes: Slik svarer Vedum om Alta

Regjeringen skriver i et brev at Troms og Finnmark kan gå fra hverandre. Målet er at det nye fylket skal deles opp etter de gamle grensene, ifølge finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp).

Landsstyremøte i Senterpartiet

OPPLØSNING: Finansminister og Senterparti-leder Trygve Slagsvold Vedum gir nå formelt klarsignal for at Troms og Finnmark kan skille lag.

Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

I et brev fra kommunalminister Bjørn Arild Gram (Sp) til Troms og Finnmark fylkeskommune svarer regjeringen på søknaden fra Troms og Finnmark om å skille lag.

– I dag har Gram som statsråd sendt brev til Troms og Finnmark der det står rett ut: Nå skal de to fylkene gjenoppstå, sa Vedum i en tale til egne partifeller i ettermiddag.

Han fikk stående applaus fra landsstyret.

– Vi skal starte prosessen nå. Og nå skal regjeringen spille på lag med lokalbefolkningen og lokalsamfunn, sa partilederen.

Landsstyremøte i Senterpartiet

BREV: Kommunalminister Bjørn Arild Gram (t.h.) har nå sendt brev til Troms og Finnmark med beskjed om at søknaden om å skille lag innvilges. Partileder Trygve Slagsvold Vedum (t.v.) kom med nyheten i sin tale til landsstyre i dag.

Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Alta-spørsmålet

En av snublesteinene i prosessen videre er hva som skal skje med Finnmarks største by Alta. Flere politikere i byen har nemlig tatt til orde for at kommunen må bli en del av Troms i framtida.

NRK konfronterte i dag Vedum med Alta-floken.

– Du sier man skal lytte til lokalsamfunnene, betyr det at folk i Alta får folkeavstemningen sin?

– Vi har vært opptatt av at folk i Finnmark har hatt en folkeavstemning. 87 prosent har sagt at de ikke ønsker å bli tvangssammenslått. Det folkevalgte organet, som er fylkestinget, har gjort sitt vedtak om at de ønsker oppløsning, sier Vedum.

– Det betyr at Alta blir en del av Finnmark?

– Vi kommer til å satse på Alta. Alta er veldig viktig for vekstkraften i Nord-Norge. Vi kommer også til å gjøre nye grep for å styrke Alta kommune og Alta by.

– Ja eller nei, skal Alta være en del av Finnmark, eller kan det hende at Alta havner i Troms?

– Regjeringens mål er at man skal dele opp Finnmark og Troms etter de grensene man har hatt, og etter stortingsvalgkretsene. Det er veldig viktig at vi har 19 stortingsvalgkretser, som gjør at du har representasjon fra hele landet.

– Viktig å holde løfte

Bare en tredel av de spurte i NRKs meningsmåling i Alta er klar for å melde overgang når fylket splittes.

  • Altaværingene er delt på midten i spørsmålet om Troms og Finnmark bør splittes.
  • Når det nå blir skilsmisse, slik regjeringen har bestemt, sier et klart flertall at de fortsatt vil være en del av Finnmark.
  • Et enda større flertall mener at resten av Finnmark ikke vil lykkes som eget fylke uten Alta på laget.
Alta sentrum

SPLITTET: En av snublesteinene i prosessen videre er hva som skal skje med Finnmarks største by Alta.

Foto: Kai Erik Bull / NRK

Leder Jan Martin Rishaug i Alta Senterparti er fornøyd med regjeringens varsel om oppløsning av fylkeskommunen, til tross for at han tidligere har sagt at han vil beholde storfylket:

– Dette er helt i tråd med det vi har gått til valg på i Senterpartiet, så jeg er veldig fornøyd med at man holder løftene som ble gitt i valget, sier han til NRK.

– Hva tenker du om Altas plassering, i Troms eller Finnmark?

– Det blir opp til Altas kommunestyre å avgjøre.

Jan Martin Rishaug

LØFTE: Sps leder i Alta Jan Martin Rishaug understreker at han står på Senterpartiets program, men han tror ikke Finnmark vil komme godt ut av en skilsmisse med Troms.

Foto: KRISTINA KALININA / NRK

Den lokale Ap-politikeren Ole Steinar Østlyngen i Alta mener det er feil å reversere fylkessammenslåingen.

– Jeg har vært veldig motstander av sammenslåinga. Men når skaden først er gjort, og det er brukt masse tid og krefter på oppdelinga, så tror jeg ikke det blir noe bedre av å reversere, sier han til NRK.

Østlyngen understreker at han uttaler seg som privatperson og sier det er delte meninger om spørsmålet i Ap.

Sak til Stortinget

I Hurdalsplattformen, som Arbeiderpartiet og Senterpartiet sammen la fram nylig, sier den nye regjeringen ganske enkelt at «den innsendte søknaden fra Troms og Finnmark om oppløsning skal innvilges».

I brevet fra Gram står det:

«Som kjent vil regjeringen legge til rette for deling av tvangssammenslåtte fylkeskommuner og kommuner, som sender søknad etter vedtak i henholdsvis fylkesting eller kommunestyre,» heter det i brevet.

«Det fremgår av regjeringserklæringen at regjeringen vil sende en sak til Stortinget med forslag om å innvilge den innsendte søknaden fra fylkestinget i Troms og Finnmark,» står det.

Wenche Pedersen popper champagnen for å feire fylkesoppsplittingen

GLEDE: Vadsø-ordfører Wenche Pedersen sprettet sjampisen da regjeringen bestemte at Troms og Finnmark skulle skilles.

Foto: Rune N. Andreassen / NRK

Gram varsler i det korte brevet at regjeringen om kort tid vil gi informasjon om hvordan arbeidet med å dele tvangssammenslåtte kommuner og fylkeskommuner legges opp.

Vedum kom i talen også inn på Viken, som består av de gamle fylkene Buskerud, Østfold og Akershus. Prosessen om å oppløse Viken er i full gang, og plattformen viser en «helt klar vei» til hvordan Viken skal oppløses, var budskapet.

– Nå har vi mandatet, nå skal vi gjennomføre det, sa han.

Skjær i sjøen

Vedum og Senterpartiet har i flere år mobilisert stort i Nord-Norge på sin motstand mot sammenslåingen av landets to nordligste fylker. Den skjedde formelt 1. januar 2020.

Særlig i Finnmark gikk mange ut mot beslutningen.

Det er allerede varslet at fylkestinget i dagens Troms og Finnmark skal diskutere «skilsmisseprosessen» på sitt møte 13.–17. desember.

Selv om oppsplittingen av de to fylkene har vært sterkt ønsket regionalt og ikke kommer overraskende, vil det være en møysommelig prosess å få det til.

Hvordan oppgavene skal løses og strukturen i de to gjenopprettede fylkene, særlig i Finnmark, vil bli, er ikke formelt avklart.

Regjeringens mål er at de to fylkene skal gjenoppstå så raskt som mulig, og det vil uansett skje i god tid før fylkestingsvalget i 2023.

Senterpartiet på valgkampturne i Troms og Finnmark

PROFILSAK: Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum brukte i valgkampen mye tid på å snakke om oppløsning av Troms og Finnmark. Her er dagens finansminister på Nordkapp.

Foto: Berit Roald / NTB

AKTUELT NÅ