Hopp til innhold

Trebarnsfar klager på erstatning etter vaksinedødsfall

– Nå må jeg selge unna for å betale regninger, sier trebarnsfar Trond Engen (51) som mistet kona etter AstraZeneca-vaksinering.

Gunhild og Trond Engen

Gunhild og Trond Engen hadde vært gift i 19 år da hun døde etter koronavaksinering. De elsket å være i fjellet, og sammen fikk de tre barn.

Foto: Privat

Det har ennå ikke gått ett år siden Gunhild (42) døde på grunn av de svært sjeldne bivirkningene som oppsto etter at hun ble vaksinert mot koronaviruset.

– Det har vært tøft, forteller Trond, som nå er alenepappa for tre tenåringer. Nå er han tilkjent om lag en million i erstatning fra Norsk pasientskadeerstatning (NPE), men det er langt unna hva han forventet.

Helsearbeider

Gunhild jobbet som helsearbeider og var blant de første som ble vaksinert i Norge. Men kort tid etter vaksinering ble hun innlagt med en kombinasjon av blodpropp, lave blodplater og blødninger.

Et livstruende og svært uvanlig sykdomsforløp – også kjent som VITT (vaksineindusert immun trombotisk trombocytopeni).

Norske forskere konkluderte allerede i april i fjor med at det var en årsakssammenheng mellom vaksinen og bivirkningene, og det var derfor liten tvil om at Trond hadde krav på erstatning.

Langt unna kravet

Therese Lohne Boehlke

Advokat Therese Lohne Boehlke i advokatfirmaet Ness Lundin forteller at saken er påklaget og sendt til Pasientskadenemnda.

Foto: Advokatfirmaet Ness Lundin

– Vi sendte inn et krav om en såkalt forsørgertapserstatning på 5,2 millioner kroner for å dekke bortfall av konas økonomiske bidrag inn i husholdningen, sier advokat Therese Lohne Boehlke i advokatfirmaet Ness Lundin.

Hun representerer både Trond og flere klienter, som har rettet erstatningskrav mot NPE etter koronavaksinering.

Men erstatningen Trond og familien fikk var langt unna kravet.

– Erstatningen fra NPE endte på litt over en million kroner, sier Boehlke.

Erstatningen dekker dels gravferdskostnader og det NPE mener kona ville ha stått for av inntekt i hjemmet. Men beregningene for hva kona ville ha bidratt med stopper når det yngste barnet fyller 19 år.

– Jeg mener at NPE bommer i denne saken fordi de ikke har gjort en konkret vurdering av den skadelidte. De har kun forholdt seg til hvor lenge barna blir boende hjemme, sier Boehlke.

Hun mener at NPE må ta høyde for at Trond skal kunne fortsette å leve videre i sin leilighet, også når ungene har flyttet ut.

Derfor har advokaten påklaget avgjørelsen på vegne av Trond, og den er nå til behandling hos Pasientskadenemnda.

Uføretrygdet

Trebarnsfaren Trond Engen er diagnostisert med multippel sklerose (MS), en nevrologisk sykdom som gjør at han er uføretrygdet.

Bortfallet av konas inntekt gjør situasjonen krevende.

– Den utbetalingen jeg har fått er ikke nok til å opprettholde levestandarden i det hele tatt. Til sommeren må jeg begynne å selge unna for å betale gjeld. Vi vurderer å selge en liten hytte uten strøm og vann. Ikke noe luksus med andre ord, og kanskje ikke nok for å dekke utgiftene, men helt nødvendig.

NPE: Har fulgt gjeldende praksis

Rolf Gunnar Jørstad, direktør i NPE

Direktør i NPE, Rolf Gunnar Jørstad, mener de har fulgt gjeldende lovverk og den praksis som er vanlig i slike erstatningssaker.

Foto: NPE

Direktør i NPE, Rolf Gunnar Jørstad, mener derimot at de har kommet frem til et riktig erstatningsnivå i denne saken.

– Vi har forholdt oss til det som er vanlig praksis i saker med tapt forsørgelse, sier Jørstad.

Normalt uttaler han seg ikke om enkeltsaker, men Trond Engen har gitt direktøren tillatelse til å kommentere saken.

Har NPE gjort en konkret vurdering i denne saken?

– Ja, vi har gjort en konkret og individuell vurdering i denne saken, men det stemmer at det er en uenighet mellom erstatningssøker og oss når det gjelder noen av forutsetningene som legges inn i forsørgertapsberegningen, sier direktøren.

Jørstad sier NPE har bestrebet seg på å tilkjenne riktig erstatning.

– Det innebærer det at vi har fulgt lovverk og den praksis som finnes på det området. Utover det er det vanskelig å kommentere saken, sier Jørstad, og minner om at saken er påklaget til Pasientskadenemnda.

300 saker

I tillegg til Tronds sak, har NPE fått inn om lag 300 saker med krav om erstatning etter koronavaksinering. 46 av sakene er så langt avgjort.

  • 14 erstatningssøkere har fått ja på søknad om erstatning
  • Foreløpig er det utbetalt i overkant av 1,1 millioner kroner totalt
  • Fire av dem som har fått ja gjelder VITT
  • 15 søkere har fått avslag
  • 17 saker er henlagt

Så langt er det satt over 10 millioner doser med koronavaksine i Norge, og det er rapportert inn opp mot 49.000 tilfeller av mistenkte bivirkninger til Legemiddelverket.

– Sett opp mot disse tallene kan vi heldigvis si at det er et ganske beskjedent antall personer som har søkt erstatning på grunn av bivirkningsskader, sier Jørstad.

Av de 300 sakene som er sendt inn til NPE, dreier det seg om alt fra alvorlige tilfeller av VITT og betennelse i hjertet til allergiske reaksjoner.

Jørstad forteller at det skjer mye når det gjelder forskning på årsakssammenheng mellom koronavaksinene og innrapporterte bivirkninger. Dette er noe NPE følger med på, og derfor vil det i noen tilfeller ta tid før en kan fastslå om plagene kan skyldes vaksinen, eller om de skyldes andre forhold.

– I disse sakene er jussen klar. Den største utfordringen er at det foreløpig ikke finnes nok medisinsk kunnskap om alle bivirkningsskader som kan skyldes vaksinen. Det gjør at vi må forvente å bruke noe tid på å få gitt svar i alle sakene. I noen tilfeller kan det hende at vi må se på sakene på nytt, når vi får ny medisinsk kunnskap, sier Jørstad.

Kan ta år

Behandlingstiden hos Pasientskadenemnda kan være lang. Ifølge advokat Boehlke er det varslet om 20 måneders saksbehandlingstid.

– Men erfaringsmessig kan det ta lengre tid enn det. Dersom Trond ikke oppnår høyere erstatning der, må vi vurdere om han skal ta saken til domstolen, sier hun.

Uansett hvordan det går, er livet snudd på hodet for Trond. Til våren ville han ha vært gift med Gunhild i 20 år.

AKTUELT NÅ