Hopp til innhold

Tilbudet om psykisk helsehjelp til barn og unge varierer kraftig fra sted til sted

Hvor man bor i landet avgjør hva slags behandling barn og unge med behov for psykisk helsehjelp får. Situasjonen er uholdbar, mener Barneombudet.

En ensom jente på en benk i Oslo.

SLITER: Tall fra Barneombudet viser at over 70.000 barn og unge i Norge har psykiske lidelser som trenger behandling. Illustrasjonsfoto.

Foto: Sara Johannessen Meek / NTB

Det varierer sterkt hvor godt Barne- og ungdomspsykiatrisk klinikk (BUP) undersøker barnets behov.

Ventetiden fra henvisning til helsehjelpen har startet i BUP varierer fra i gjennomsnitt 33 dager i Helse Vest, til 52 dager i Helse Midt-Norge.

Det kommer frem i en ny rapport fra Barneombudet som blir lagt frem tirsdag.

– Dette er barn som er i en veldig vanskelig livssituasjon som ofte ikke klarer å gå på skolen, eller ikke fungerer i hverdagen. At man da må vente i over 50 dager på å få hjelp er helt uholdbart.

– Mange unge melder til oss at ventetiden er noe av det verste, og at de opplever at de blir verre mens de venter, sier Engh.

Barneombud Inga Bejer Engh mener at situasjonen er uholdbar.

UHOLDBAR: Det varierer sterk hvilken oppfølging barn og unge med behov for psykisk helsehjelp får. Barneombud Inga Bejer Engh mener at situasjonen er uholdbar.

Foto: Gorm Kallestad / NTB

Ikke godt nok tilpasset

Marit Tørstad som er avsnittsleder ved Statens barnehus i Oslo, der de jobber med avhør av barn, har lang erfaring fra BUP. Hun kjenner igjen beskrivelsen i rapporten.

– Man vet ikke hva slags hjelp man kan forvente å i ulike deler av landet. I en del av landet kan man få en type hjelp, og i annen del av landet får man en helt annen tilnærming. Det synes jeg er veldig synd, sier Tørstad.

I tillegg til at behandlingen barn og unge varierer fra sted til sted er behandlingen de får ofte tilpasset voksne, ifølge Barneombudet.

– Det bygger blant annet på at det ikke tas hensyn til skolegang. Og at barn i liten grad blir møtt på et behov de har får å kanskje ha samtaler utenfor et kontor en til en. At de heller vil ha andre måter å møte behandler på. For mange barn oppleves det som fremmed og vanskelig å sitte på et kontor bak en lukket dør, sier Engh.

Rundt 70.000 trenger behandling

Statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet Maria Jahrmann Bjerke (H), er enig i at tilbudet til barn og unge må bli bedre.

Statssekretær Maria Jahrmann Bjerke

Statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet Maria Jahrmann Bjerke (H)

Foto: Camilla H. Wernersen / NRK

– Dagens psykiske helsevern er ikke rigget godt nok for å oppfylle barns rett til helsehjelp. Det er fortsatt et behov for å styrke dette området. Vi vil jobbe videre med tiltakene vi allerede er i gang med, sier hun.

Barneombudet anslår at rundt 70.000 barn og unge mellom 3 og 18 år i Norge har en psykisk lidelse som bør behandles.

AKTUELT NÅ