Hopp til innhold

Tidligere Sp-topp ut mot svartmaling av reformer

– Det er ingen i dag som mener vi skulle holdt fast på strukturen vi hadde i for eksempel Postverket, sier tidligere Sp-statsråd Eivind Reiten.

Eivind Reiten

SNAKKER VARMT OM REFORMER: Tidligere Sp-statsråd Eivind Reiten mener mange av reformene som er blitt gjennomført har vært riktige.

Foto: Petter Nielsen / NRK

Senterparti-leder Trygve Slagsvold Vedum advarer mot det han beskriver som en rekke sentraliserende reformer som flytter tjenester fra distriktene.

Posten Norge

POSTEN: Svært mange postkontor rundt omkring i landet ble lagt ned da Posten la om til post i butikk.

Foto: Arash Nejad / SCANPIX

Samtidig påpeker tidligere Sp-statsråd Eivind Reiten at mange av reformene som er blitt gjennomført har vært riktige.

Som olje- og energiminister i Jan P. Syses regjering sto Reiten bak energiloven i 1990, som liberaliserte det norske kraftmarkedet. Senere var han styreleder i Posten og Telenor da selskapene gjennomførte konfliktfylte omstillinger som førte til nedleggelse av mange postkontorer og telefonsentraler.

– Reformene kunne fremstå sentraliserende der og da, og de var konfliktfylte. Men i dag er alle enige om at det var bra at man gikk i gang. Distriktene har fått et bedre tilbud enn det man ville fått hvis man holdt fast ved de gamle strukturene, sier Reiten.

Omlegging av Posten

Reiten sier de gjennomførte mange viktige reformer på slutten av 1980- og begynnelsen av 1990-tallet fordi man tok ny teknologi i bruk.

– Når brevposten blir borte, så trenger man ikke den samme form for postdistribusjonen som før eller samme antall postkontorer. Når telefonen blir mobiltelefon, så sier det seg selv at de gamle telefonsentralene blir borte, sier den tidligere Senterparti-politikeren.

Eivind Reiten er i dag bedre kjent som næringslivsleder og han er ikke medlem i noe politisk parti. Han mener distriktene også vil tjene på reformene som dagens regjering gjennomfører.

– Noen av dagens reformer er åpenbart teknologidrevet. Men sykehusreformen er for eksempel annerledes og vanskeligere. Jeg mener reformene er riktige, selv om det er viktig at politikerne tar de lokale bekymringene på alvor. Men over tid tror jeg dette også blir noe man ser på som en overgangsperiode, sier Reiten.

NRK faktasjekker politiske påstander, stemmer det politikerne sier? Programleder Fredrik Solvang.

DETEKTOR: NRK faktasjekket Vedums påstand om at Solbergs regjering er den mest sentraliserende noen gang.

Detektor: Feil av Vedum

Etter Detektors faktasjekk sa NRKs redaktørpanel at denne påstanden fra Trygve Slagsvold Vedum var feil: «Statsminister Erna Solberg har styrt den mest sentraliserende regjeringen dette landet noen gang har sett.»

Vedum selv mener derimot at summen av alle reformene som er gjennomført av dagens regjering gjør at det han sa var riktig. Han mener fellesnevneren for alle reformene er stordrift og sentralisering.

Men professor i historie, Einar Lie, ved Universitetet i Oslo mener derimot det har blitt gjennomført flere reformer tidligere.

– Det var et generelt mye høyere reformtrykk fra slutten av 1980-tallet og inn på 1990-tallet. Målet var effektivisering og høyere produktivitet i offentlig og privat sektor, sier professoren til NRK.

– Vi har fra midten av 1990-tallet fjernet flere tusen postkontor. Telefonsentraler er lagt ned, det samme er montørstillinger. Dette var en konsekvens av en teknologisk utvikling som ikke kunne stanses, men de praktiske konsekvensene var uansett at arbeidsplasser i distriktene forsvant, sier Einar Lie.

Vedum roser Post i butikk

Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum

MOT REFORMER: Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum mener det er forskjell på dagens reformer og dem som ble gjennomført tidligere.

Foto: Lotte Olsen Jessa / NRK

Trygve Slagsvold Vedum mener det er forskjell på dagens reformer og dem som ble gjennomført tidligere.

– Det er veldig stor forskjell på for eksempel strømnettet, som var den store reformen til Eivind Reiten og det å organisere de grunnleggende tjenestene til folk, altså sånn som sykehjem, politi, skole som kommunene har. Derfor så er vi opptatt av at de grunnleggende tjenestene skal være nært folk. Det er der vi skiller vei fra regjeringen som synes det er lurt at de blir mer sentralisert, sier Vedum.

– Men Reiten sikter også til liberaliseringen av Posten. Det var en nedbygging av tjenestetilbudet i distriktene?

– Post i butikk er blitt en god reform, det er det ingen tvil om. Der var det blant annet Senterpartipolitikere som bidro til at det ble en god reform, selv om det var mye usikkerhet rundt det, sier Vedum.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger